Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Wivina Demeester

Wivina Demeester

Voormalig Federaal en Vlaams minister.
Talen : Engels, Nederlands, Frans

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • De 3e Kamer
  • Politiek - Overheid
 • Economie & Financiën
 • Gezondheidszorg
  • Ziekenhuisbestuur
 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Financiën
 • Ondernemerschap
 • Politiek
 • Gezondheidszorg
 • Begrotingen
 • Belastingen
 • Leiderschap en teambuilding
 • Hoe om te gaan met verschillende culturen
 • Alle onderwerpen

Wivina heeft in haar loopbaan zeer diverse functies bekleed. Ze begon haar carrière als lesgever in het secundair onderwijs en richtte eind jaren ’60 Monnikenheide op, een tehuis voor mentaal gehandicapten waar ze nu nog steeds afgevaardigde – bestuurder is. Wivina is zeer maatschappelijk betrokken en heeft verschillende bestuursmandaten in de gezondheids- en welzijnsector (o.a. Bestuurder Universitair Ziekenhuis Antwerpen, bestuurder bij de groep Gasthuiszusters Antwerpen, Voorzitter

Lees meer

Wivina heeft in haar loopbaan zeer diverse functies bekleed. Ze begon haar carrière als lesgever in het secundair onderwijs en richtte eind jaren ’60 Monnikenheide op, een tehuis voor mentaal gehandicapten waar ze nu nog steeds afgevaardigde – bestuurder is. Wivina is zeer maatschappelijk betrokken en heeft verschillende bestuursmandaten in de gezondheids- en welzijnsector (o.a. Bestuurder Universitair Ziekenhuis Antwerpen, bestuurder bij de groep Gasthuiszusters Antwerpen, Voorzitter Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie, Voorzitter Vlaamse Liga tegen kanker), in de culturele sector (o.a. Bestuurder Vlaams Nederlands Huis, commissielid voor het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland en voorzitter van deSingel, de Internationale Kunstcampus in Antwerpen) en in de Socio-Economische sector (o.a. bestuurder Dexia bank, bijzondere gezant Ijzeren Rijn in opdracht van de federale regering en Voorziter Task Force Verdieping van de Westerschelde in opdracht van de Vlaamse Regering ). In haar politieke loopbaan heeft Wivina veel prestaties geleverd voor het maatschappelijk welzijn. Wivina was o.a. verantwoordelijk voor de wet orgaantransplantaties, de invoering van het rookverbod in openbare gebouwen en de wet integratietegemoetkoming voor gehandicapten. Naast haar passie om zich maatschappelijk in te zetten voor de volksgezondheid en het maatschappelijk welzijn heeft ze ook veel bereikt in het financiële beleid. Wivina zorgde o.a. voor de invoering van haar financiële norm (de Euromeesternorm), een vereenvoudiging en verlaging van successierechten en een stimulering van het ondernemersklimaat door fiscale voordelen. Onder deze fiscale voordelen zaten de 0% successierechten op overdracht bedrijfsactiva van familiale ondernemingen en 0% patrimoniumbelasting (onroerende voorheffing) voor alle nieuwe bedrijfsactiva- materieel & outillage. In 1992 had Vlaanderen een begrotingstekort van 50 miljard Belgische Franken welke Wivina Demeester omzette in zeven jaar tijd naar een begrotingsoverschot. Haar politieke loopbaan was zeer divers. Ze heeft door de jaren heen meerdere ministerposten bekleed. Haar politieke loopbaan is begonnen in 1974 door CVP(Christelijke Volkspartij)-volksvertegenwoordiger te worden in de federale Kamer. Na enkele jaren werd ze tevens verkozen als gemeenteraadslid in Zoersel, in 1985 werd ze federaal staatssecretaris voor Volksgezondheid en gehandicaptenbeleid en in 1987 staatssecretaris voor Financiën. Vervolgens werd ze in 1991 Federaal minister van Begroting en Wetenschapsbeleid, in 1992 Vlaams Minister van Financiën en begroting, gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin, in 1995 Vlaams Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid en als laatst werd ze van 1999 t/m 2004 weer volksvertegenwoordiger voor CD&V (Christelijk Democratisch & Vlaams) in het Vlaams Parlement.

Samenvatting inklappen