This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Internationaal directeur WECF

Sascha Gabizon

Sascha Gabizon (1964) studeerde Europese studies in Amsterdam en vervolgens internationale bedrijfskunde aan een Europese Business opleiding in Parijs, aan de Ecole d’Affairs de Paris (EAP).Na een vervolg stage in Bangkok en Kuala Lumpur werkte zij gedurende een aantal jaren bij internationale ...

Talen:
Inzetbaarheid:
Keynote spreker
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,

Onderwerpen

1.   Gender en ontwikkelingsamenwerking
2.   Gender en armoedebestrijding
3.   Gender en klimaat
4.   Gender en water
5.   Millennium Development Goals (MDGs)
6.   Het 7de Millennium Development Goal, target 10, toegang tot water en sanitatie
7.   Internationaal milieubeleid en het IEG proces (International Environmental Governance)
8.   Milieu Programma van de Verenigde Naties (UNEP)
9.   Groene Economie
10.   Internationaal duurzaam ontwikkelingsbeleid (Commission for Sustainable Development)
11.   Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development
12.   Europees milieubeleid (Environmental Action Programme)
13.   Europees duurzaam ontwikkelingsbeleid
14.   Water Safety Plans – betrekken van burgers bij het beschermen van drinkwater bronnen
15.   Sanitatie en gender
16.   Duurzame Sanitatie – het sluiten van de nutriënten cyclus
17.   Sanitatie en hygiëne educatie
18.   Hergebruik van urine in de landbouw
19.   Composteren, een belangrijke bijdrage aan plattelandsontwikkeling
20.   Afvalmanagement voor landelijke gemeentes
21.   Decentrale afvalwater zuivering via grondfilters en lagunen
22.   Kleinschalige Zonne-energie voor landelijke gebieden met koude winters
23.   Kleinschalige Biogas voor vrouwen in ontwikkelingslanden
24.   Financiering van kleinschalige hernieuwbare energie oplossingen
25.   Internationaal Klimaatbeleid (UNFCCC)
26.   Vrouwen en gender groep bij UNFCCC
27.   Nationale adaptatie en mitigatie strategieën voor ontwikkelingslanden
28.   Technology transfer bij UNFCCC
29.   Bewustwording over klimaat: Article 6 UNFCCC
30.   Europees stoffenbeleid (REACH, RoHS)
31.   Internationaal stoffenbeleid (SAICM, Rotterdam-Stockholm-Basel conventies)
32.   Asbest in ontwikkelingslanden
33.   Asbest en de Rotterdam conventie
34.   Persistent Organic Pollutants (POPs) in de EECCA regio
35.   Hormoonverstorende stoffen
36.   Gevaarlijke stoffen in consumentenproducten
37.   Gevaarlijke stoffen in kinderproducten (e.g. speelgoed)
38.   Europese gezondheid en milieubeleidsproces (Wereldgezondheidsorganisatie)
39.   Regionale samenwerking tussen boeren en consumenten (regional value chains)
40.   Internationaal Biodiversiteitproces en gender aspecten

Enthousiast over Sascha Gabizon?

Offerte opvragen