This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
© Chris Peeters
Onderwijs | Leren | Myth Buster

prof. dr. Paul Kirschner

Paul A. Kirschner is een toonaangevend wetenschapper en spreker op het gebied van leren en onderwijs met meer dan 400 wetenschappelijke artikelen, 14 boeken en talloze blogs/columns over leren en goed onderwijs.

Talen:
Inzetbaarheid:
Dagvoorzitter,Keynote spreker
Inzetbaarheid:
Dagvoorzitter,Keynote spreker,

Onderwerpen

1. Wat is goed onderwijs?

Goed onderwijs is effectief; het bereikt wat het hoort te bereiken. Het is efficiënt; het kost geen overtollige tijd, geld of (mentale) inzet van de lerende. Het is ook bevredigend; het geeft een gevoel van voldoening / dat het je gelukt is. Dit geldt zowel voor leerkracht en lerende.

2. Wat maakt onderwijs effectief, efficient en bevredigend voor de lerende en voor de leerkracht?

Onderwijs is effectief, efficiënt en bevredigend als leerkrachten rekening houden met onze cognitieve architectuur (ons brein) en hoe wij leren bij het lesgeven. Dit betekent dat leerkrachten grondige kennis hebben van (1) de vak die zij geven (vakinhouden), (2) hoe mensen leren (cognitieve psychologie) met daarbij behorende didactiek en (3) hun lesgereedschappen (alle media van boek tot MOOC).

3. Op welke onderwijsmythes moet je beducht zijn?

Je moet beducht zijn op alle onderwijsmythes. Dat wil zeggen alle lesaanpakken, innovaties, vernieuwingen, beleidsveranderingen enzovoorts die niet op wetenschappelijk verkregen bewijs rusten maar op gevoelens, meningen, hypes en plausibel klinkende ideeën. Voorbeelden zijn: multitasking, de leerpiramide, leerstijlen, de digital native, 21e-eeuwse algemene vaardigheden, iPadscholen…

4. Toetsing en Feedback

Toetsing komt in drie smaken: toetsing om na te gaan wat er geleerd is (summatieve toetsing), toetsing om na te gaan hoe het leerproces verloopt (formatieve toetsing), en toetsing om beter te leren (toetsing als studeerstrategie). Alle drie hebben een plaats in het onderwijs. Maar met toetsing komt ook feedback op het proces, omdat daar leer je van. De docent moet weten welke feedback werkt voor welke leerlingen om welke leerresultaten en -gedrag te bevorderen.

Webinars

Op de schouders van reuzen

Paul A. Kirschner is Emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open...

Lees verder

Videos

Ten Tips for Emergency Remote Teaching

Ten Tips for Emergency Remote Teaching

Op de schouders van reuzen

Op de schouders van reuzen

Enthousiast over Paul Kirschner?

Offerte opvragen