This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
©Matty van Wijnbergen
(Inter)nationaal strafrechtadvocaat

prof. dr. mr. Geert-Jan Knoops

Geert-Jan Alexander Knoops is bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en gasthoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Shandong (Jinan, China).

Talen:
Inzetbaarheid:
Keynote spreker
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,

Onderwerpen

1.   Wetenschap en recht algemeen
2.   Ethische aspecten van het recht en meer in het bijzonder van het strafrecht
3.   Invloed van mensenrechten op het strafrecht
4.   Juridische ethische en rechtspolitieke aspecten van de internationale straftribunalen
5.   Juridische ethische en rechtspolitieke aspecten van de kwestie Quantanamo Bay en terrorisme processen
6.   (Rechts-)politieke aspecten van militaire missies in het buitenland
7.   Wetenschappelijke aspecten van toepassing van geweld tijdens vredes- en geweldsmissies
8.   Wetenschappelijke en juridische aspecten van gerechtelijke dwalingen (theorie en praktijk)
9.   Wederopbouw juridische systemen in derde wereld landen (ervaringen in Afghanistan, Cambodia en West Afrika)
10.   Zelfverdedigingrecht van Staten binnen het internationale recht
11.   Recente ontwikkelingen terzake Internationaal strafrechtelijke aansprakelijkheid en vervolging van militair en politiek leiders
12.   Internationale straftribunalen
13.   (Internationaal) juridische aspecten van militaire operaties
14.   Internationaal oorlogsrecht
15.   Rechtspositie van militairen tijdens buitenlandse operaties
16.   Gerechtelijke dwalingen
17.   Forensisch bewijs in strafzaken
18.   Mensenrechten in relatie tot aansprakelijkheden van overheden en bedrijven (investeringen in landen waar mensenrechten worden geschonden, bijv. Birma)
19.   Rol van advocaat in strafzaken: ethische dilemma
20.   De Guantanamo Bay Affaire; Strafrechtelijke vervolging van Bush door Obama?
21.   De rechtmatigheid van de inval in Irak (vanuit internationaal recht) alsmede gevolgen voor andere UN-missies
22.   Het internationaalrechtelijk kader van IDF (Israeli Defense Forces) military operations
23.   Sportrecht

Enthousiast over Geert-Jan Knoops?

Offerte opvragen