Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Fons Trompenaars

prof. dr. Fons Trompenaars

Auteur van onder andere `Riding the Waves of Culture, understanding cultural diversity in business'
Talen : Engels, Nederlands, Frans

 • Categorieën

 • Management
  • Change Management
  • HRM
 • Leiderschap & Strategie
 • Mens & Samenleving
  • Multiculturaliteit & Diversiteit
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Het belang van culturele diversiteit in bedrijven
 • Excellent leiderschap
 • Integratie van doelstellingen
 • Individuele creativiteit
 • Politieke leiderschap

“Culturele diversiteit is niet alleen een grote uitdaging, maar ook een kritieke succesfactor voor wereldwijde opererende bedrijven en hun leiders.”

Fons Trompenaars reist stad en land af als één van ’s werelds meest gevraagde management consultants. Met humor poogt Trompenaars zijn toehoorders te doordringen van het belang van culturele diversiteit in bedrijven. “Een goede leider brengt de paradoxen uit die diversiteit samen. Daarom is George Bush ook niet zo’n voorbeeld van

Lees meer

“Culturele diversiteit is niet alleen een grote uitdaging, maar ook een kritieke succesfactor voor wereldwijde opererende bedrijven en hun leiders.”

Fons Trompenaars reist stad en land af als één van ’s werelds meest gevraagde management consultants. Met humor poogt Trompenaars zijn toehoorders te doordringen van het belang van culturele diversiteit in bedrijven. “Een goede leider brengt de paradoxen uit die diversiteit samen. Daarom is George Bush ook niet zo’n voorbeeld van leiderschap”, zegt Trompenaars. Misschien dat zijn bedrijf Trompenaars Hampden-Turner eens een studiedag voor het Witte Huis zou kunnen verzorgen?

Hij wordt wel de globetrotter onder de Nederlandse goeroes genoemd. Hij behoort met Michael Porter, Tom Peters en Edward de Bono tot de wereldtop van management consultants behoort. In het buitenland kennen ze Fons beter dan in eigen land. Overal ter wereld willen ze dat hij even langskomt. Hier een presentatie, daar een dagvoorzitterschap.

Fons Trompenaars studeerde Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (1981). Later promoveerde hij aan de Wharton School, Universiteit van Pennsylvania met een proefschrift over verschillen in opvattingen over organisatie structuur in verscheidene culturen. Zowel thuis, met een Franse moeder en Nederlandse vader, als tijdens zijn werk voor Shell, met vestigingen in 9 landen, heeft hij veel ervaring opgedaan met cultuurverschillen.

Na zijn studie werkte hij bij de afdeling Personeel van Royal Dutch Shell Group in Rotterdam. Vanaf 1985 werke hij aan functie waardering en personeelsontwikkeling bij Shell Research Laboratories in Amsterdam.
In 1989 startte hij Centre for International Business Studies, tegenwoordig Trompenaars Hampden-Turner Intercultural Management Consulting, een consulting en training organisatie op het gebied van internationaal management. Klanten zijn o.a. Shell, Motorola, Mars, TRW, Philips, Heineken, Applied Materials, Dow Chemical, GM, CSM, Telfort, Masterfoods, Dexia en Bombardier.

Fons Trompenaars is de auteur van het boek `Riding the Waves of Culture, understanding cultural diversity in business’ (2nd edition, Nicholas Brealey, 1998). Hij is tevens co-auteur met Charles Hampden Turner van `The Seven Cultures of Capitalism’ (Doubleday, 1993) en van `Mastering the Infinite Game’. In oktober 2000 verscheen het boek `Building Cross-Cultural Competence’. De twee eerstgenoemde boeken zijn in het Nederlands vertaald.

In 1991 ontving hij de International Professional Practice Area Research Award van de American Society for Training and Development (ASTD). In 1994 werd de vertaling van zijn boek, 'Zakendoen over de grens' (Uitgeverij Contact, 1993) uitgeroepen tot 'Boek van het Jaar' door de Orde van Organisatiedeskundigen en Adviseurs. Ook zijn boek `21 Leaders for the 21st Century’ (Capstone, 2001) is uitgegeven in een Nederlandse vertaling (Uitgeverij Contact, 2002). 

Fons Trompenaar is over de hele wereld bekend als consultant, trainer, motivational spreker en auteur van vele boeken over cultuur en zaken. Hij helpt Fortune 500 leiders en professionals al meer dan 25 jaar met hun zaken- en cultuurgerelateerde problemen om zo globale effectiviteit en prestaties te verhogen.

Samenvatting inklappen

Interview ACADEMY® Magazine

Lees publicatie
Cover van Grenzeloos leiderschap

Grenzeloos leiderschap

Dit boek geeft op compacte en praktische wijze de essentie van dienend leiderschap weer, thuis en over culturele grenzen heen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leggen Trompenaars en Voerman een link met participatief, transformationeel en situationeel leiderschap, die deel uitmaken van het universele dienend leiderschapsconcept. Een dienend leider is bij uitstek in staat om schijnbare tegenstellingen, waaronder ook culturele, te verenigen. In dit boek komen zeven leiderschapsdilemma's aan de orde: controle of passie, korte of lange termijn, regels of uitzonderingen, enzovoort. Een succesvolle leider weet die of/of-keuzes om te buigen naar en/en-oplossingen. Dienend leiderschap is gebaseerd op de gemeenschappelijke basis onder alle cultuurverschillen: het menszijn. Dienend leiderschap wordt door een derde van de Fortune's '100 Best Companies To Work For' in Amerika in de praktijk toegepast. Voorbeelden hiervan zijn Starbucks en Southwest Airlines. In Nederland werken de Koninklijke Marechaussee, het VU Medisch Centrum en Voerman International met dit model.
Cover van 21 Leiders in de 21ste eeuw

21 Leiders in de 21ste eeuw

Trompenaars en Hampden-Turner hebben in hun eerdere boeken bewezen internationale experts te zijn op het gebied van intercultureel management. In hun nieuwste boek hebben zij een model ontwikkeld van zeven grote dilemma'swaarmee leiders in het digitale tijdperk worden geconfronteerd. Op basis hiervan interviewden ze 21 wereldbekende leiders die hun inzichten en ervaringen over zakelijke dilemma's uiteenzetten. Onder hen bijvoorbeeld Michael Dell van Dell-computers en Karel Vuursteen van Heineken. Dit boek biedt een schat aan ervaringen, anekdotes, beschouwingen, ideeën en analyses over bedrijfsdilemma'sen hoe deze zijn op te lossen. Het boek is bedoeld als gids voor beter ondernemerschap en leiderschap in een bedrijfsomgeving die meer en meer internationaler en digitaler opereert.
Cover van Over de grenzen van Cultuur en Management

Over de grenzen van Cultuur en Management

Met de toegenomen mondialisering van markten zien organisaties zich gesteld voor een dilemma. Enerzijds hebben zij behoefte aan standaardisering van de bedrijfsvoering. Anderzijds moeten zij hun bedrijfsvoering voortdurend aanpassen aan behoeften van culturen. Deze onderscheiden zich van elkaar door de specifieke oplossingen die ze bieden voor bepaalde problemen. Ze vallen uiteen in drie gebieden: menselijke relaties, tijd en de omgeving. Deze oplossingen kunnen vervolgens worden verdeeld in 7 fundamentele aspecten van cultuur. Menselijke relaties vallen uiteen in de volgende vijf dimensies: universalisme versus particularisme; individualisme versus collectivisme; neutraal versus emotioneel; specifiek versus diffuus en prestatie versus toeschrijving. Tijd kan op verschillende manieren worden ervaren, variërend van een opeenvolging van gebeurtenissen in een rechte lijn tot een cyclische beweging waarbij het heden en verleden samenvallen met de mogelijkheden in de toekomst. De houding die men aanneemt tegenover de omgeving, ten slotte, kan variëren van internalisme (het individu heeft invloed op zijn omgeving) tot externalisme (de omgeving beïnvloedt het individu in sterke mate). Deze dimensies kunnen worden gebruikt bij de karakterisering van bedrijven, waarbij aan de hand van twee dimensie vier archetypen van bedrijfsculturen worden beschreven. Deze dimensies zijn gelijkheid vs. hiërarchie en persoonsgerichtheid vs. taakgerichtheid. De archetypen die hieruit resulteren zijn de familiecultuur (persoonlijk en hiërarchisch), de eiffeltoren (taakgericht en hiërarchisch), de geleide raket (taakgericht en gelijkwaardig) en de kweekplaats (persoonlijk en gelijkwaardig). Hoewel in de praktijk altijd sprake zal zijn van mengvormen, is het formele onderscheid zinvol omdat het inzichtelijk maakt waarom bepaalde maatregelen in bepaalde culturen wel en in andere niet werken.
Cover van Management Dilemma's

Management Dilemma's

Keuze, integratie en verzoening

Geen samenvatting beschikbaar
Cover van Zeven gezichten van het Kapitalisme

Zeven gezichten van het Kapitalisme

Een (uitgebreid) verslag van een onderzoek van de twee auteurs naar cultuurverschillen in 7 westerse landen. Daar één van de auteurs een Nederlander is, is ook dit land meegenomen, wat het boek des te interessanter maakt. De auteurs beschrijven de verschillen aan de hand van zeven dilemma's: universalisme / particularisme, analyseren / integreren, individualisme / collectivisme, internalisatie / externalisatie, chronologisch / synchronisch, verworven / toegeschreven status, gelijkwaardigheid / hiërarchie. Hoewel het boek geschreven is vanuit de optiek van het internationaal managen en onderhandelen, is het ook interessant voor niet-managers, omdat de uitkomsten ook inzicht verschaffen in het gedrag van de bewoners van deze landen in andere situaties. Het boek vereist geen specifieke vooropleiding, zij het dat het taalgebruik (vgl. de 7 dilemma's) toch wel een behoorlijke vocabulaire bij de lezer veronderstelt.
Thinkers50 Interview
Thinkers50 Interview
Showreel prof. dr. Fons Trompenaars
Showreel prof. dr. Fons Trompenaars
prof. dr. Fons Trompenaars Corporate culture
prof. dr. Fons Trompenaars Corporate culture
prof. dr. Fons Trompenaars Diversity
prof. dr. Fons Trompenaars Diversity
prof. dr. Fons Trompenaars Leadership
prof. dr. Fons Trompenaars Leadership