Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Else-Marie van den Eerenbeemt

Else-Marie van den Eerenbeemt

Publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Leiderschap & Strategie
 • Lifestyle
 • Mens & Samenleving
  • Onderwijs
  • Recht & Maatschappij
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • kracht en kwetsbaarheid familierelaties
 • verboden en verborgen rouw, palliatieve zorg
 • plaats in het gezin: zondebok en zondagskind
 • gespleten liefde tussen ouders en kinderen
 • duurzame relaties en gebroken liefde
 • familiemythen en geheimen, familiefeesten
 • opvolging in familiebedrijven
 • rivaliteit en solidariteit tussen broers en zussen
 • Alle onderwerpen
Else-Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, docent aan de Voortgezette Opleidingen ProEducation/HvA,  publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie. Ze maakte deel uit van het expertpanel van de Nederlandse Gezinsraad.    Else-Marie van den Eerenbeemt is in Nederland en Vlaanderen bekend als specialist op het gebied van familieverhoudingen, in het bijzonder de invloed die van het intergenerationele familie erfgoed uitgaat op het individuele welbevinden, de
Lees meer
Else-Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, docent aan de Voortgezette Opleidingen ProEducation/HvA,  publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie. Ze maakte deel uit van het expertpanel van de Nederlandse Gezinsraad.    Else-Marie van den Eerenbeemt is in Nederland en Vlaanderen bekend als specialist op het gebied van familieverhoudingen, in het bijzonder de invloed die van het intergenerationele familie erfgoed uitgaat op het individuele welbevinden, de partnerrelatie en op de beroepsuitoefening.  Het zicht krijgen op de kracht en kwetsbaarheid van de familie van herkomst verleent een extra motivatie en hefboom in het maken van keuzes en voor de werkopvatting.     Else-Marie verzorgt colleges en trainingen aan Nijenrode, de Baak,  Mediation, Universiteiten en Hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Ze verzorgt niet alleen lezingen en trainingen voor de GGZ, Jeugdzorg en psychotherapie, maar ook aan het schooldecanaat, leerling-begeleiding, rechters en advocaten in het familierecht, notarissen, huisartsen nascholing en maatschappelijke verenigingen.   Tevens worden voordrachten gegeven voor ondernemingen, instellingen en opleidingen in verschillende vakgebieden over thema’s als  ‘family resource management’, plaats in het gezin en werkcontacten, hulpbronnen voor motivatie, zorgbalans tussen familie, werk en netwerken.   Else-Marie wordt regelmatig betrokken bij informatieve televisie- en radioprogramma’s over familiekwesties en aspecten van de ouder-kind relatie op het gebied van: echtscheiding, jeugdzorg, over feiten in de levensloop als: geboorte, partnerschap,  pubers, ouder wordende ouders, mantelzorg en rouw. Al jaren levert zij bijdragen aan diverse tijdschriften en dagbladen in columns, interviews en artikelen.
Samenvatting inklappen

Hommeles- 7 oorzaken van familie ellende

Interview in Familiebedrijf- februari 2002
Lees publicatie

Jij bent de oudste

"Jij bent de oudste, dus jij bent de wijste"
De invloed van je plaats in het gezin op je werk
Interview in VB Magazine, december 1996
Lees publicatie

Moeders maken managers

in "Zorgen & veranderen" - Stichting Sympoz, 1995
Lees publicatie
Cover van Balans in beweging

Balans in beweging

Titel: Balans in beweging
Auteur: E.M. vd Eerenbeemt
ISBN: 9060206509
Uitgever:De Toorts BV
Prijs: € 18,00

Sinds 1967 is Ivan Boszormenyi-Nagy (Hongarije 1920, sinds 1950 in de Verenigde Staten werkzaam), pionier op het gebied van gezins- en familietherapie, zeer regelmatig in Nederland geweest. Met zijn seminars vond hij steeds een enthousiast gehoor bij een toenemend aantal mensen dat werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijk werk. Zijn benadering is oorspronkelijk en uniek. Inzichten uit de psychoanalyse en kennis van familiesystemen worden geïntegreerd in een ethische visie op relaties. Nadruk komt te liggen op begrippen als rechtvaardigheid, loyaliteit, verdiensten, verplichtingen en vertrouwensbronnen. Individu en relaties worden bezien binnen de context van verschillende generaties. In deze visie richt de therapeut zich op een mogelijk herstel van relaties en groei van het individu. Steeds worden ieders belang en recht, ook dat van de komende generaties, in aanmerking genomen. Dit boek is een zeer toegankelijke en veelgebruikte inleiding op het werk van Boszormenyi-Nagy. Het is de eerste publicatie over zijn opvattingen in de Nederlandse taal. Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt is stafdocent gezinsbehandeling aan de Voortgezette Opleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 1989 verzorgt zij een specialistisch programma Contextuele Therapie en in samenwerking met Nagy startte zij in 1990 een Masterclass Contextuele Therapie. Zij is lid van het adviescollege van de NGR (Raad voor gezinnen en andere leefvormen). Gezinstherapeut Ammy van Heusden, stafdocent gezinsbehandeling aan de IVABO te Amsterdam, overleed in 1986.
Cover van Alle dochters

Alle dochters

Titel: Alle dochters
Auteur: E.M. vd Eerenbeemt
ISBN: 9060207475
Uitgever:Toorts
Prijs: € 13,30

Else-Marie van den Eerenbeemt is docent gezinsbehandeling aan de Hogeschool van Amsterdam en een nationaal bekende familietherapeut. Velen kennen haar door de interviews met haar in onder meer Libelle, De Humanist, Opzij en Vrij Nederland, of door haar medewerking aan diverse televisieprogramma's, onder andere over incest, van RTL-4, de IKON en de NCRV. Professionele hulpverleners kennen haar door de publicaties waaraan zij medewerking heeft verleend, in enkele gevallen samen met Ivan Boszormenyi-Nagy. Twee boeken zijn in dat verband bij Uitgeverij De Toorts verschenen: Balans in beweging Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn visie op individuele en gezinstherapie (geschreven in samenwerking met Ammy van Heusden) en Tussen geven en nemen, dat Boszormenyi-Nagy schreef in samenwerking met Barbara Krasner.

Bij de vele workshops en lezingen die Else-Marie van den Eerenbeemt geeft, blijkt steeds weer dat met name niet-professionele geïnteresseerden vragen of er ook 'een makkelijk leesbaar boek over familierelaties en familiekwesties' bestaat. Alle dochters! is zo'n boek. De hoofdstukken in dit boek zijn grotendeels als artikelen in bovengenoemde tijdschriften verschenen. Onderwerpen zijn onder meer: de bevalling, de schoonfamilie, ouders en kinderen, broer en zus, moeder en dochter, volwassen kinderen en hun (oudere) ouders, de relatie vader-dochter, adoptie en familiefaalangst. Ook de enquête (inclusief vragenlijsten en tabellen) die in Libelle over grootmoeder, moeder en dochter is verschenen, is in Alle dochters! opgenomen.

De titel Alle dochters! geeft aan dat dit boek voor iedereen die dochter is - en dat zijn alle vrouwen - is bestemd.

Cover van De liefdesladder

De liefdesladder

Titel: De liefdesladder
Auteur: E.M. vd Eerenbeemt
ISBN: 9063051727
Uitgever: Archipel
Prijs: € 12,50

Familiebanden zijn sterk. Op belangrijke momenten in je n kunnen ze belemmerend werken, of er vaart aan geven. In Liefdesladder toont familiethera peut Else-Marie van den Eeren beemt de kracht en de kwetsbaarheid van familiebetrekkingen en de invloed van opeenvolgende ge neraties op iemands leven. Aan de hand van talloze voorbeelden en familieverhalen verzij inzichten herkenning soms ondoorgrondelijke en onvoorspelbare dynamiek binnen lies. Hierbij komen onderwerpen aan bod als: rivaliteit en solidariteit tussen broers en zussen, familiemythen en familiegeheimen; partnerkeuze, nieuwe liefdes; verboden en verborgen rouw en familienalatenschappen. Met De Liefdesladder biedt Else-Marie van den Eerenbeemt de lezer houvast in het onderhouden van bestaande familierelaties, het aangaan van nieuwe relaties, verzoening tussen de generaties, en in de rouwverwerking bij verloren liefdes. J. van Kilsdonk schreef een ten geleide.