This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Onwetendheid is een zegen?

Alhoewel we iedere dag bezig zijn met het nadenken over de toekomst. Immers we plannen onze reizen en kijken bijvoorbeeld naar het weerbericht. Als het op persoonlijke toekomst gaat blijkt het dat wij mensen er toch huiverig voor zijn.

Tony Bosma

Trendwatcher | Futurist

Alhoewel we iedere dag bezig zijn met het nadenken over de toekomst. Immers we plannen onze reizen en kijken bijvoorbeeld naar het weerbericht. Als het op persoonlijke toekomst gaat blijkt het dat wij mensen er toch huiverig voor zijn. Tenminste volgens recent onderzoek.

Onder de noemer “The secret of not wanting to know” is recent (februari 2017) een psychologisch onderzoeksrapport gepubliceerd over mensen en nadenken over de toekomst.

When it comes to the future, ignorance really may be bliss.

Een onderzoek onder inwoners van onder andere Spanje en Duitsland gaf duidelijk beeld over hoe mensen tegenover de toekomst staan. Het overgrote deel van de mensen wil niet nadenken over mogelijke negatieve scenario’s rondom hun eigen toekomst. Wat dat betreft niets anders dan organisaties. Maar opvallend was ook dat het overgrote deel ook niet wil nadenken over de goede mogelijke scenario’s. We leven in het heden en dat is uiteraard prima maar zo af en toe nadenken over wat we willen en hoe te bereiken is geen overbodige luxe. Immers met alle activiteiten in het heden bepalen we het pad naar de toekomst. Het onderzoek gaf aan dat slechts 1% van de onderzochte mensen wil weten wat de toekomst brengt. Slecht nieuws voor de waarzeggers, futuristen enzovoort. Ook Extend Limits was in rouw gedompeld door dit nieuws.

Het onderzoek vond uiteindelijk uit dat mensen die bang zijn voor risico’s ook de neiging hebben om te kiezen voor onwetendheid. Ook bleek dat hoe dichter mensen bij een mogelijk event komen ze minder de neiging hebben om erover na te denken. Hoe ouder mensen zijn hoe minder graag ze nadenken over de dood. Ook dit lijkt logisch. Andere onderzoeken gaven aan dat het principe van zogenaamd ‘anticipated regret’ ervoor zorgt dat mensen minder nadenken over de toekomst. Bang dat, onafhankelijk van de uitkomst, ze spijt krijgen van de keuze. We kiezen er dan voor om er niet over na te denken.

Gelukkig is het allemaal niet zo zwart wit en zien we veel mensen binnen organisaties op dit moment juist druk met scenario’s en voordenken over de toekomst. Maar vanuit een organisatie is het allemaal veiliger. Het raakt je niet persoonlijk. Nadenken en stilstaan bij je persoonlijke toekomst is net zo belangrijk. Net als een software update helpt het nadenken over je toekomst je ook bij het vaststellen van je persoonlijke update. Onwetendheid is soms een zegen maar zeker niet altijd als het aankomt op je persoonlijke leven. We kunnen de toekomst gelukkig niet voorspellen maar we kunnen er wel op anticiperen. Dat is waar het bij toekomstdenken, scenarioplanning en toekomstverkenningen over gaat. En dat is niet alleen voor organisaties essentieel. We zien daar steeds meer activiteiten op vanuit management. Het is ook essentieel voor iedereen als individu.

Tony Bosma

Trendwatcher | Futurist

Tony Bosma staat internationaal bekend als een gerenommeerde futurist en trendfilosoof. Een...

Offerte opvragen Bekijk het profiel