This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Anders denken brengt echte vooruitgang

Tony Bosma

Trendwatcher | Futurist

“Intelligentie is het in twijfel trekken van de dingen die je denkt te weten”. We hebben er allemaal onze mond vol van… verandering. Maar dan wel bij de ander. In een wereld die in essentie kraakt in haar voegen is de enige uitweg naar de oplossing om onze bestaande aannames en systemen in twijfel te trekken. Juist daar ligt de grootste uitdaging, aldus de gerenommeerde futurist Tony Bosma. De winnaars van de toekomst zijn die organisaties die in staat zijn staande successen in twijfel te trekken. Immers in een wereld in transitie is korte termijn succes lange termijn ellende.

Velen van ons meten persoonlijke vooruitgang af aan de dingen die we bezitten. Maatschappelijke vooruitgang wordt uitgedrukt in economische indicatoren en het succes van organisaties uit zich in exorbitante winstmarges. De wereld die we gecreëerd hebben kenmerkt zich door lineair denken en handelen, gevoed vanuit een grenzeloos streven naar welvaart. Een systeemwereld die de aansluiting met de leefwereld van de mens heeft gemist. Hebben we tot op heden gefaald om de kracht van marketing en organisaties te gebruiken om een fundamenteel nieuwe wereld te creëren?

Roep tot herdefinitie

De radicale vernieuwing die we in management zien is zeer beperkt. Organisatiestructuren veranderen veelvuldig maar binnen minimale marges. We doen ons best om te innoveren, maar borduren we niet te veel voort op onze bestaande wereld? We vernieuwen om het verleden efficiënter te maken, maar vergeten we niet voor te sorteren op de toekomst? Onze aannames en denkwijzen kabbelen voort. Ondertussen zijn we ons bewust van onze ecologische voetafdruk, we verafschuwen geweld en onrecht en roepen dat economie het welzijn van de planeet moet dienen. Helaas doen we vaak het tegenovergestelde van wat we zeggen of willen. Hebben we de afgelopen decennia gefaald om de kracht van organisaties en marketing te gebruiken om een fundamenteel andere wereld te creëren?

Mogelijkheden in schijnbaar ongewenste verandering

In de barsten van het oude bloeit het nieuwe. Veel van onze bestaande patronen en systemen worden doorbroken. Tekenen van nieuwe werelden die veel van onze bestaande wereld overbodig maken. De uitdagingen voor organisaties nemen toe en hiermee de kansen. We leven in een tijdperk vol mogelijkheden. We zullen dit alleen zien als we onze aannames en de manier waarop we naar onze omgeving kijken uitdagen.

Verwondering als katalysator

Het gaat erom de toekomst en fundamentele trends te zien en te vertalen naar de dag van vandaag. Daarbij continu onze bestaande aannames in twijfel trekkende. Technologie niet als heilige graal of alles oplossende entiteit maar als dienstbare ontwikkeling in combinatie met maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij het de uitdaging is van technologische expansie menselijke vooruitgang te maken. Voorbij aan de waan van de dag, met oog voor de dag van morgen. Organisaties die hiertoe in staat zijn, zijn de winnaars van morgen. Immers als we vanuit het heden naar de toekomst kijken dan zijn we verwonderd. Kijken we vanuit de toekomst naar het heden dan zijn we geschokt. De voorbeelden van hoe het niet moet worden inmiddels overtroffen door de initiatieven van hoe het wel kan. Het ergste dat onze generatie kan overkomen is dat we in de ogen van onze kinderen kijken en moeten toegeven dat we wel wisten wat we konden doen, maar dat lef en daadkracht schijnbaar ontbraken.

Tony Bosma

Trendwatcher | Futurist

Tony Bosma staat internationaal bekend als een gerenommeerde futurist en trendfilosoof. Een...

Offerte opvragen Bekijk het profiel