This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Mens, prestaties en goed leiderschap horen bij elkaar

Wie Francesco Wessels uitnodigt voor een lezing of presentatie over gedrag, leiderschap en de impact daarvan op prestaties, weet één ding zeker: de mensen lopen vol energie, denkprikkels en met een lach de zaal uit!

Francesco Wessels

Oud Teamleider ‘High Performance Team’ NOC*NSF

In de verhalen die Francesco tijdens zijn lezingen en presentaties vertelt, verwerkt hij de thema’s samenwerken, leiderschap, samen een doel bereiken en elkaars gedrag beïnvloeden onder unieke moeilijke of bijzondere omstandigheden. Hij heeft jarenlange ervaring bij elite-eenheden van Defensie, waarmee hij meerdere keren is uitgezonden op missies naar bijvoorbeeld Afghanistan en Bosnië. Met verschillende ‘peace keeping’-missies voor de VN is hij de hele wereld overgegaan.

Sinds 2012 is Francesco de coach van coaches bij sportkoepel NOC*NSF en in die rol meegegaan naar tien Olympische en Paralympische toernooien. Hij beleeft de Olympische toernooien van binnenuit. Zo heeft hij bijvoorbeeld ervaren hoe in Tokio en Beijing onder unieke (corona-)omstandigheden succesvolle spelen zijn neergezet door TeamNL.

“Mensen vragen vaker aan mij wat nu het verschil is tussen Defensie en de topsport. Uiteraard is de context tussen beide heel verschillend, maar er is ook veel overlap. In de kern gaat het over mensen die het beste uit zichzelf willen of moeten halen op het juiste moment. Dus over mensen, hoe zij zich ontwikkelen en hun prestaties. In beide functies gebruik ik mijn visie en ervaringen op het gebied van leiderschap en het opereren in extreme omstandigheden, aangevuld met kennis over crisismanagement en conflictbemiddeling. Belangrijk is om in de vaak unieke omstandigheden de juiste keuzes te kunnen maken en met gedrag en handelen het verschil te maken. Dat is de omgeving waarin ik goed gedij en waar ik met veel enthousiasme over kan vertellen. Ik probeer mijn ervaringen tijdens de lezingen en presentaties op een waardevolle manier in te zetten.”

Leidinggeven

Een van de hoofdthema’s in zijn lezingen en presentaties is leidinggeven. Dat staat niet op zichzelf en vindt niet plaats in isolatie, maar heeft met de context en de prikkels er omheen te maken. Leiderschap, met daaraan gekoppeld woorden als autonomie, zelfsturing en coachen, gaat altijd over het op allerlei verschillende manieren beïnvloeden van gedrag. Ben je je bewust van het effect van je eigen gedrag en dat van de ander (waarom vertoont de ander dat gedrag)? Dit is de kern van wat Francesco zijn toehoorders vertelt. Maar de vorm en inhoud zijn nooit verpakt in een standaard verhaal. Zeker als het gaat over thema’s als motivatie, leiderschap, presteren onder druk, conflictbemiddeling en vooral moeilijke morele dilemma’s kun je moeilijk een standaard verhaal houden, vindt hij.

“Al mijn kennis en ervaringen zijn opgeslagen in mijn rugzak, maar wat ik uiteindelijk vertel, hangt af van het onderwerp en de doelstelling van de bijeenkomst, die ik van tevoren samen met de opdrachtgever bespreek.” Lezingen of presentaties van Francesco zijn enthousiast en confronterend tegelijk. Hij probeert de zaal vol toehoorders uit te dagen te denken buiten de bestaande denkpatronen, om het echte gesprek op gang te brengen. Met als doel dat iedereen huiswaarts keert met nieuwe energie om weer een stap voorwaarts in hun eigen ambitie te zetten.

Lezing om gedragsbeïnvloeding te stimuleren

Een presentatie van Francesco Wessels is daardoor bedoeld als een beleving en motiveert en stimuleert toehoorders na te denken over de thematiek van de gekozen onderwerpen. Hij gebruikt daarbij veel indrukwekkend beeldmateriaal, dat vaak als leidraad dient voor wat hij te vertellen heeft. Zijn presentaties bevatten dan ook geen ‘slides’ vol met tekst, maar korte pakkende video’s en aansprekende foto’s. Als er ruimte is gaat Francesco ook graag het gesprek aan met de mensen in de zaal. “Het is natuurlijk super mooi om aan de hand van gerichte vragen ook echt een bijdrage te kunnen leveren aan het beantwoorden van de vragen waar de toehoorders zelf mee in hun hoofd zitten.”

Bewust

Het bewust beïnvloeden van gedrag, wat leiderschap eigenlijk is, betekent voor leiders dat zij zich bewust moeten zijn van hun eigen gedrag, daden en impact. Dat is niet eenvoudig, mede ingegeven door het feit dat 80% van ons gedrag onbewust is en vaak voortkomt uit de eerder benoemde prikkels uit de context. “Wanneer ik coaches en leidinggevenden bezig zie, zoek ik antwoord op de vraag: wordt een ander beter van het gedrag dat jij vertoont? Is het gedrag in lijn met de ambities van ander of van jullie samen? Dat bespreekbaar maken en erop reflecteren, geeft niet alleen inzichten maar ook handvatten voor praktisch handelen. Het klinkt natuurlijk heel mooi maar als je Francesco hoort praten zie je al snel de waarde van het voeren van het juiste gesprek. Dat is een van die prikkels waarmee hij iedereen naar huis stuurt.

Ik wil het verlengde zijn van de boodschap.

Dat belangen bij (sport- en bedrijfs-) organisaties vaak zo groot kunnen zijn dat dit ook tot veel conflicten kan leiden is iedereen duidelijk. Francesco ontvouwt dat die extreme of unieke omstandigheden vaak door onszelf gecreëerd worden door niet goed om te gaan met de tegenstrijdige belangen. Het is verbazend om te zien hoe ingewikkeldheden teruggebracht kunnen worden tot oplosbare puzzelstukken. Met pakkende voorbeelden en metaforen neemt Francesco de toehoorder mee.

Binnen de topsport, en de afgelopen periode meer dan ooit, zijn er veel morele dilemma’s. “Een van de kenmerken van topsport is het verleggen van grenzen. Elke dag een beetje beter te worden. Dit geldt voor de sporter, de coach en hun omgeving. Het behalen van een medaille is daarbij een belangrijk streven. Maar als die medaille wordt geassocieerd met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, dan heeft dat veel invloed op de waarde en de glans van deze medaille.”

Francesco benadrukt dat een medaille moet stralen, dus dat de manier waarop de medaille wordt behaald zeer relevant is. Omdat het invulling kunnen geven aan het verleggen van grenzen regelmatig gepaard gaat met morele dilemma’s en conflicten hecht Francesco als opgeleid mediator veel waarde aan aangaan maar juist ook omgaan met conflicten.

Mensen-mens

Francesco is een mensen-mens, enthousiast en toegankelijk. Veel mensen ervaren zijn lezingen als energiek en motiverend, waar ze veel van opsteken. Niet vreemd, want met die rugzak vol ervaringen en kennis weet hij waarover hij praat. Hij vindt oprecht dat wie in Nederland geboren is bij de gelukkigste 0,001 procent van de wereld hoort. En wie mag doen wat hij/zij leuk vindt, behoort misschien wel tot de gelukkigste 0,00001 procent. “Het enige wat er van je gevraagd wordt, is om je best te doen. Dat is alles. Ga niet achterover leunen, geef eens gas”. Dat is waar hij op enthousiaste wijze toe probeert aan te zetten tijdens zijn presentaties, om iedereen te motiveren een stap voorwaarts in zijn/haar eigen ambitie te zetten.”

Francesco realiseert zich dat een enkele presentatie zelden tot gedragsverandering leidt als er geen vervolg op komt. Daarom gaat hij graag met de opdrachtgever in gesprek op welke manier de organisatie hier procesmatig invulling aan wil of kan geven, waarbij meerdere mogelijkheden worden besproken om te komen tot een duurzame cultuur van kwalitatief goed leiderschap binnen elke organisatie.

Bron: ACADEMY® Magazine 2022-2023

Francesco Wessels

Oud Teamleider ‘High Performance Team’ NOC*NSF

Francesco Wessels is expert op het gebied van weerbaarheid en leiderschap. Als Teamleider bij het...

Offerte opvragen Bekijk het profiel