This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Jij bent het probleem

Stel je voor, het is een van die typische maandagochtenden, je hebt je eerste koffie nog niet achter je kiezen. Te laat voor je eerste afspraak, maar voordat je de deur uitloopt moet je zeer nodig naar het toilet. Je besluit om te gaan, snel. Je draait je hoofd naar het toiletpapier, en dan, hangt daar het allerlaatste velletje...

Cécile Cremer

Toekomstonderzoeker | Innovatie expert

Toekomstexploratie voor langetermijnkeuzes

De meeste van ons zouden het laatste stukje gebruiken en sommige zouden zelfs durven denken, na mij de zondvloed. Het is niet de meeste beleefde keuze die we als mens kunnen maken, maar eentje die de meeste van ons gemaakt zouden hebben. Wat echter wel een probleem is, dat ben jij, dat zijn wij. Die, na mij de zondvloed, attitude is precies zoals wij ook onze wereld of onze business dikwijls behandelen; als het laatste stukje toiletpapier.

We denken nog steeds dat de toekomst iets is dat ons gewoon overkomt, en daarom zijn we ons vooral bewust van het heden. We moeten die houding spoedig veranderen en beseffen dat de toekomst in onze handen ligt.

We claimen, meer dan ooit bewust te zijn, maar zijn we dat echt? Zijn we ons überhaupt bewust van het feit dat ons hele leven uit keuzes bestaat? Dat de toekomst daarmee niet iets is dat op ons afkomt, maar dat de toekomst een gegeven is dat we zelf kunnen vormen door de keuzes die we vandaag de dag maken. Dat er geen enkele keuze is die op zichzelf staat, maar dat elke keuze gevolgen heeft voor ons gezamenlijke morgen. Dat wij, met de korte-termijn keuzes die we nu maken, de grootste uitdaging voor onze eigen toekomst vormen, omdat we niet transformatief, adaptief en creatief genoeg zijn ten opzichte van verandering?

Levend in een maatschappij waar verandering de enige zekerheid lijkt te zijn, disruptief, maar ook kansrijk. Waarin verandering, in de breedste zin van het woord, zich exponentieel heeft ontwikkeld. Met rijks-investeringen van meer dan 5,5 miljard voor R&D en innovatie, wordt er volop ingezet op ontwikkeling (Rathenau 2019). We leven immers in een Wereld waarin alles mogelijk lijkt, en waar iedereen zijn kansen kan grijpen. Maar waar wij als individu maar ook als bedrijven nog steeds niet actief genoeg bezig zijn met het exploreren van de toekomst en haar uitdagingen. Actief reagerend op de steeds veranderende samenleving. Onze toekomst, de toekomst van onze Wereld en de toekomst die wij aan nieuwe generaties achterlaten.

De toekomst is urgent, onze wereld is exponentieel aan het veranderen, dus bewust zijn is het halve werk.

De toekomst lijkt voor velen echter geen urgentie te hebben. “Wat heb ik in hemelsnaam met toekomstexploratie te maken” is een uitspraak die meer dan eens de revue passeert. “Is het feit dat ik driekwart van mijn team-meetings over Zoom doe, niet trendy genoeg?” Toekomstexploratie heeft te maken met vooruit zien, en dat is niet iets waar men NU naar streeft. Je wilt vandaag zakendoen, toch? Deze attitude ten opzichte van lange-termijn ontwikkelen is waar velen onder ons kansen laten liggen of uitdagingen creëren. Het nadenken over morgen is namelijk geen luxe, maar een must voor ieder.

Mensen zijn hun grootste bedreiging

Wij mensen zijn, door onze onbewuste houding ten opzichte van de gevolgen van onze keuzes, de grootste bedreiging voor onze gezamenlijke toekomst. Enerzijds is onze huidige tijdsgeest volledig gericht op vernieuwen, anderzijds zien we in velen situaties dat we niet adaptief, innovatief of creatief genoeg zijn om met veranderende situaties om te gaan. We hebben passie voor innovatie, maar lijken te worden tegengehouden door ons geconditioneerde gedachtes ten opzichte van verandering. Ons, dikwijls, ondoordachte innovatievermogen is niet enkel probleemoplossend. Sterker nog, in velen gevallen zien we ons vermogen tot het creeren van vernieuwing, gepaard gaan met nieuwe uitdagingen.

Zo beloven nieuwe transformatieve technologieën een radicaal betere toekomst, maar brengen ze ook catastrofale risico’s met zich mee. Evenals het feit dat door de komst van diverse medische innovaties, de mensheid een eeuwig leven lijkt te worden gegund. Dat deze zelfde exponentieel groter groeiende mensheid vervolgens onmogelijke uitdagingen als ruimtegebrek en voedseltekorten te wachten staat, lijkt vergeten te worden.

Er is geen goed of fout, het een is niet belangrijker dan het ander. Het is echter de balans die we zijn kwijt geraakt door de onbeperkte mogelijkheden van onze maakbare wereld. Maken we keuzes vanuit ons ego, of vanuit ons collectieve belang? Hyper-innoveren we omdat het kan, of omdat het echt bijdraagt aan de kwaliteit van leven? Zijn we de context van ons “zijn” uit het oog verloren? Immers, wij mensen zijn maar een hoopje mieren rondlopend in een context die we in zijn geheel niet eens kunnen overzien.

Om de juiste keuzes te maken, moet je je ervan bewust zijn dat Morgen, de toekomst, volledig maakbaar is. Verliezers hebben een excuus, winnaars hebben altijd een plan B. Precies waar de toegevoegde waarden van toekomstexploratie zit, namelijk om bedrijven te helpen de toekomst te exploreren en te vertalen, door deze om te zetten in hedendaagse oplossingen die levensvatbaar zijn voor de lange termijn. Levensvatbaar voor de lange termijn betekent echter niet dat ze statisch zijn, maar dat ze op elk moment transformatief en aanpasbaar moeten zijn.

Hoe vaak heb jij als ondernemer, maar zeker ook als bedrijf, jezelf de volgende vraag gesteld?

Wat zou je anders hebben gedaan als je wist wat er op je af zou komen?

Immers leven we in een tijd met weinig tot geen beperkingen, onder andere mogelijk gemaakt door de exponentiele groei van technologische ontwikkelingen en het innovatievermogen van de mens. Binnen nu en vijf jaar zullen computers bijvoorbeeld gelijk staan aan het menselijke brein, echter beschikt het menselijke brein over competenties die technologie voor alsnog overstijgen.

Om een toekomstbestendig morgen te creëren en behouden is toekomst exploratie en de daarbij passende toekomstscenario van onmisbaar belang. Immers zal je voorbereid moeten zijn op impactvolle innovaties die jou en je bedrijf in disbalans gaan brengen en de keuzes die jij daarover gaat maken om niet onderdeel van het probleem te zijn. Je zult continue bezig moeten zijn met de toekomst om vandaag te kunnen meetellen en om uitdagingen te transformeren in kansen. Toekomst exploratie is daarmee een iteratief proces dat een zeer precieze en specifieke aanpak nodig heeft om te worden begrepen en ten goede te worden gebruikt

Toekomst exploratie en het maken van de juiste keuzes voor morgen, is voor velen bedrijven geen dagelijkse kost, terwijl het dat wel zou moeten zijn. Het is namelijk het verschil tussen een succesvol en gezond bedrijf voor de lange termijn, of een statische geldmaker met een korte houdbaarheidsdatum. Het is het verschil tussen probleemoplossend of probleem veroorzakend ondernemen.

Maar met alleen nadenken kom je er niet, toekomst exploratie en het maken van de juiste lange-termijn keuzes, gaat over meer dan dat. Het gaat over het begrijpen van veranderingen om ze volledig te kunnen benutten. Het begrijpen geeft namelijk richting in het volgen van veranderende mindsets, wensen en behoeften onder je consumenten en de veranderende tijdgeest waarin jij jezelf, of je bedrijf positioneert. Toekomst exploratie helpt ons bij de identificatie en kapitalisatie van toekomstbestendige zakelijke kansen en deze kennis is macht in het bedrijfsleven. Het enige wat dan nog rest is deze toekomstkennis om te zetten in haalbare bedrijfsoplossingen.

Zoals we al eerder schreven, de belangrijkste exploratieve vraag voor toekomstbestendige ontwikkeling is: “Wat zou je anders hebben gedaan als je wist wat er op je af zou komen?”
Ben jij transformatief, flexibel en creatief genoeg zijn om de huidige tijdgeest te gebruiken om je core business continue te blijven innoveren? Wat nog belangrijker is dan die vraag is, dat je regelmatig een dergelijk vraag stelt in je bedrijf, om altijd voorbereid te zijn op onze steeds veranderende wereld. Daarbij realiserend dat toekomst exploratie en het plannen van mogelijke lange-termijn scenario geen glazen bol kijken is, maar het verschil tussen een spreekwoordelijk leven of dood. Uiteindelijk ben jij degene die de toekomst vormgeeft, door de keuzes die je vandaag maakt. Uiteindelijk ben jij degene die de toekomst uitdagingen, die we grotendeels zelf hebben gecreëerd, aan moet gaan, voor jezelf en voor de nieuwe generaties.

Wanneer je even de weg kwijt bent met alle exponentiële veranderingen van onze tijdgeest, wanneer je niet meer exact weet welke keuze het beste is voor jou, aarzel dan niet en vraag onze hulp, de hulp van een toekomstonderzoeker. Dan zorgen we samen dat jij bewuster, kritischer en beter in staat gaat zijn, jou en daarmee onze toekomst, te beïnvloeden. Dan zorgen wij er samen voor, dat jij het probleem niet langer bent.

May the Future be ever in your favour

BRON: ACADEMY Magazine 2020-2021

Cécile Cremer

Toekomstonderzoeker | Innovatie expert

Cécile Cremer is een Trend en Innovatie expert pur sang, keynote spreker, auteur, maar bovenal een ...

Offerte opvragen Bekijk het profiel