This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Een elftal tips om organisaties gezonder te maken

Marc Lammers

Moderne coach | Inspirator | Flow expert | Schrijver

Vanuit zijn grote ervaring als hockeycoach weet Marc Lammers hoe belangrijk het is dat sporters of werknemers de kans krijgen zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer ze  eigenaar zijn van door henzelf aangedragen oplossingen en antwoorden presenteren ze heel veel beter.

1. Heb je geen gezamenlijk doel, dan heb je elkaar niet nodig

“In veel bedrijven hebben de afzonderlijke afdelingen (bijvoorbeeld sales, marketing, inkoop) elk een eigen doel. De bedrijfsleiding klaagt dan over een gebrek aan samenwerking, maar dat komt doordat de afdelingen niet weten wat het gezamenlijke doel is. Kortom: als de directeur of de manager het wel weet en de spelers niet, werkt het niet.”

2. Sometimes you win, sometimes you learn

“Organisaties moeten het aandurven hun medewerkers fouten te laten maken. Door het lef te hebben daarmee te experimenteren, ook als dat in eerste instantie geld kost, voorkomen ze dat werknemers dezelfde fouten steeds opnieuw maken en bereiken ze dat hun prestaties verbeteren. Medewerkers leren van hun fouten en niet van allerlei waarschuwingen vooraf. Als drie van  de tien innovaties mislukken, betekent dat dat er zeven zijn geslaagd. Zonder proberen en experimenteren was er geen enkele innovatie geweest. Conclusie: Je moet investeren in  vernieuwing én in fouten.”

3. Mensen willen best veranderen, maar willen niet veranderd worden

“Mensen willen leiders die inspireren in plaats van instrueren. Ze willen eigenaar zijn van een verandering of verbetering. Dat eigenaarschap krijgen medewerkers als de manager open ragen telt, waardoor zij zelf moeten nadenken over antwoorden. Doordat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de gekozen en bovendien door de leidinggevende erkende oplossing of verbetering, werken de medewerkers harder en zijn ze gemotiveerder. Mensen onthouden slechts 10 procent van wat ze horen, maar wel 70 procent van wat ze zelf zeggen.”

4. Van Feedback naar Feed Forward

“Niet terugkoppelen, maar vooruitkijken. Terugkijken levert vaak verwijten en negatieve energie op en heeft vaak geen zin. Het is gebeurd, er valt niets meer aan te doen en de omstandigheden zijn niet te vergelijken met die van de toekomst. Alleen de leermomenten van toen zijn nu nog belangrijk. Het is veel beter vooruit te spoelen en te bedenken wat nodig is om in de toekomst wel kampioen of marktleider te worden. Dat levert, naast veel energie, ook heel veel positiviteit en oplossingen op. Je kunt er nog heel veel aan doen en iedereen kan daar aan bijdragen, wat de betrokkenheid bevordert.”

5. The body achieves, what the mind believes

“Je kunt enorme prestaties leveren, als je er maar in gelooft. Dat geldt zowel voor de sport als het bedrijfsleven. Ook hier zijn eigenaarschap en het stellen van eigen doelen weer heel belangrijk. Degenen die zelf de lat op een voor henzelf uitdagende, maar haalbare hoogte leggen en nadenken over hoe ze er overheen kunnen springen, gaan er al vanuit dat ze daarin zullen slagen. In negen van de tien gevallen gebeurt dat ook. Het omgekeerde klopt eveneens. Als een coach of manager de lat neerlegt is dat vaak te hoog voor zijn medewerkers, die dan gelijk denken dat ze het toch niet halen. Dan lukt het bij voorbaat niet.”

6. Ik heb nog nooit een wedstrijd gewonnen op mijn zwakke punten

“Het bedrijfsleven moet zich vooral focussen op waarin mensen goed zijn of zelfs excelleren en hen dat vaker laten doen. Daardoor verbetert hun zelfvertrouwen en komen ze in de flow.”

7. Winnaars laten iets gebeuren, verliezers wachten tot er iets gebeurt

“Organisaties die voortdurend leren en verbeteren winnen uiteindelijk de wedstrijd. Zij nemen initiatief en verantwoordelijkheid en doen wat ze zeggen, maar zijn ook bereid uit hun comfortzone te komen en buiten de gebaande paden te denken. Het motto is dan ook: wacht niet tot iemand anders het doet, zet zelf de eerste stap.”

8. Niet harder, maar slimmer werken

“Er zijn nog wel eens bedrijven die bijhouden hoeveel klanten de salesmanagers per dag bezoeken om te controleren hoe hard ze werken. Als dat tien klanten zijn die geen enkele opdracht opleveren is er wel hard, maar niet slim gewerkt. Het kan beter zijn er drie te bezoeken, van wie door een betere inschatting vooraf valt aan te nemen dat zij wel bereid zijn zaken te doen. Bijvoorbeeld door verbinding te maken en meer tijd voor hen te nemen.”

9. Je krijgt geen verantwoordelijkheden, je moet ze nemen

“Een werknemer kan beter uit zichzelf laten zien wat hij kan, dan te wachten tot zijn baas hem die verantwoordelijkheid geeft. De directeur kan op zijn beurt stakeholders en aandeelhouders beter iets aanreiken, dan wachten op wat zij van hem vragen. In andere woorden: de leider moeten open vragen stellen, de werknemers of uitvoerders moeten zelf de bijbehorende verantwoordelijkheid nemen en daarmee aantonen dat je het kunt.”

10. Winnaars zeggen vaak ‘mogelijk’, verliezers zeggen vaak ‘moeilijk’

“Bij bedrijven hoor ik vaak dat er problemen zijn. Dan zeg ik: ‘Ho even, u speelt niet tegen de crisis of problemen, maar tegen de concurrentie. Die heeft soortgelijke problemen en lijdt onder dezelfde economische omstandigheden. Dus moet u bedenken wat u beter kunt doen dan de anderen. Dat betekent niet naar de moeilijkheden, maar naar de mogelijkheden kijken voor u en uw team (cirkel 1 en 2). Als u kijkt naar wat u binnen die twee cirkels kunt verbeteren, zult u winnen’.voorbeeld. Een bedrijf heeft tien procent minder omgezet dan een jaar eerder. Drama! De markt als geheel heeft min twintig procent minder omgezet. Dan moet je naar mijn mening feest vieren. Tien procent beter dan de markt, dat is super goed gedaan! Je moet je mensen een cadeau geven en de omstandigheden niet te veel invloed geven. Niet kijken naar de jaarcijfers van vorige jaren, maar de vergelijking maken met andere bedrijven in dezelfde sector.”

11. Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

“Die tip spreekt voor zich.”

Marc Lammers

Moderne coach | Inspirator | Flow expert | Schrijver

Marc Lammers is hét voorbeeld van een moderne coach. Met innovatieve oplossingen en een nieuwe...

Offerte opvragen Bekijk het profiel