This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Hoe krijg je je medewerkers in beweging voor lastige verandering?

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden! Edwin heeft een aanpak die de organisatie in vuur en vlam voor verandering zet. Een quote uit zijn verhaal met praktijkcases: “Op sommige afdelingen moest ik verandering afremmen, want het ging gewoon te hard”.

Edwin Tuin

Verfrissend denker & Organisatie Veranderstrateeg

Edwin Tuin is een verfrissend denker, doorgewinterde ervaringsdeskundige en vernieuwende prikkelende organisatie veranderstrateeg. Hij helpt barrières in organisaties te doorbreken en ze succesvol veranderen; zowel in de publieke als private sector. Edwin verdiept zich al 30 jaar in maatschappelijke en digitale ontwikkelingen, de impact daarvan op organisaties en de werking van cultuur, mindset en gedragsverandering. Hij is schrijver van de boeken “Mensen boven Macht” (2023) en “Alles draait om verandering” (2017).

Hoe krijg je je medewerkers in beweging voor lastige verandering?

Deze workshop geeft antwoordt op de vragen: “Waarom zouden ze meewerken aan jouw verandering?” en “Wat kun je daaraan doen?” Ingegaan wordt op de samenhang tussen de buiten- met binnenwereld, de harde- met zachte kant en boven- met onderstroom van verandering. Je krijgt inzicht over wat nodig is om verandering in jouw organisatie werkend en versnellend te krijgen.

Verandering bestaat uit twee woorden: “Ver” en “Anderen”. Dus niet ik maar jij en niet nu maar later. Daar zit de kern van de uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat we samen bouwen aan de toekomst van de organisatie? De gangbare top-down op implementatiegericht aanpak werkt steeds minder goed in een wereld die sneller veranderd. Dat leidt enkel tot gedoe, vertraging, uitval en achterblijvende prestaties. En ondertussen neemt de tijd om de organisatie op de buitenwereld af te stemmen enkel af terwijl juist versnelling noodzakelijk is. Deze workshop biedt praktische oplossingen voor verbetering. Het levert je ook nog eens energie en tijdsbesparing op, want het helpt je datgene te doen dat écht werkt en te stoppen met datgene dat juist niet werkt.

Voor wie is deze workshop gemaakt?

De doelgroep betreft teams tot 15 personen die samen aan verandering werken, daaraan leiding geven of toezicht houden, zoals Raden van Commissarissen, MT’s, afdelingen of programmateams.

Wat is de inhoud van de workshop?

– Impact van digitale ontwikkelingen
– Impact van maatschappelijke ontwikkelingen
– De rol en werking van cultuur
– De werking van mindset en gedrag
– Gangbare aanpakken van verandering met consequenties
– Energieopwekkende aanpak: het Kernkrachtenmodel voor Verandering©
– Diverse praktijkcases uit publieke en private sector
– Optie: veranderkrachtmeting (digitale self asessement, vooraf)
– Duiden en bespreken situatie van de deelnemers
– Suggesties voor verbetering

Waarom een workshop van Edwin Tuin boeken?

Deze workshop zet jouw denken over en benadering van verandering op z’n kop. Je wordt geïnspireerd en geprikkeld. Dit kan een trendbreuk met jouw aanpak tot dan toe betekenen en tot een nieuwe werkwijze en daarmee versnelling van verandering leiden. Het verbindt de deelnemers om samen een effectievere aanpak te omarmen.

Edwin Tuin

Verfrissend denker & Organisatie Veranderstrateeg

Edwin Tuin is een verfrissend denker, doorgewinterde ervaringsdeskundige, vernieuwende en...

Offerte opvragen Bekijk het profiel