This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Innovatief en inspirerend spreker over nieuwe ontwikkelingen in organisaties, HR en leiderschap

dr. Jelle Dijkstra

Dr. Dijkstra studeerde sociale pedagogiek en andragogiek en werkte vijf jaar als trainer en methodiekontwikkelaar in de professionele dienstverlening. Daarna werkte hij negen jaar als organisatieadviseur en hoofd opleidingen, tevens verantwoordelijk voor management development, bij de gemeente ...

Talen:
Inzetbaarheid:
Inzetbaarheid:

Onderwerpen

1.   Organisatieontwikkeling (reorganisatie, procesverbetering, fusie, ontvlechting, outsourcing)
2.   Organisatiestructurering (organisatieontwerp, project- en programmamanagement)
3.   Personeelsmanagement (strategisch HRM, sociaal beleid, (her)inrichting van de HR-functie, ontwikkeling van HR tot ‘business partner’, ontwikkeling van nieuwe HR-instrumenten en e-HRM)
4.   Personeelsplanning (personele planning en control, formatieplanning)
5.   Management informatie (ken- en stuurgetallen, Business Balanced, Workforce en HR Scorecard)
6.   Personeelsontwikkeling (opleiding en training, informeel leren, loopbaanontwikkeling, employability)
7.   In-, door- en uitstroom (personele mobiliteit, werving en selectie, job rotation, outplacement)
8.   Financieel personeelsmanagement (financieel management, kosten en opbrengsten van personeel, toegevoegde waarde van staf- en ondersteunende functies, beloning en overige arbeidsvoorwaarden)
9.   Sociale innovatie (flexibilisering van personeel, arbeidsverhoudingen)
10.   Arbeidsproductiviteit (arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim, slimmer werken)
11.   Nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en leren
12.   Gedeeld leiderschap

Enthousiast over Jelle Dijkstra?

Offerte opvragen