Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

drs. Jan Willem van den Boogert

drs. Jan Willem van den Boogert

Meer rendement uit leren en opleiden in een organisatie
Talen : Engels, Nederlands, Duits

 • Categorieën

 • Communicatie & PR
 • Management
 • Mens & Samenleving
  • Nieuwe werken
  • Onderwijs
 • Motivatie & Inspiratie
  • Persoonlijke Ontwikkeling
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Opleiden
 • Sociale innovatie
 • Onderwijsvernieuwing
 • Organisatiecultuur
 • Didactiek
 • Leiderschap
 • Veranderkunde
 • Opleidingsvraagstukken
 • Alle onderwerpen
Drs. Jan Willem van den Boogert (1957) studeerde andragologie en specialiseerde zich in het leren van volwassenen waarbij cognitieve, sociale en creatieve leerprocessen elkaar versterken. Hij heeft een schat aan ervaring opgebouwd met zelf leren, onderwijzen, coachen en trainen van vele doelgroepen, ontwerpen van leerarrangementen, organisatieverandering, evalu-(l)eren en teamleren.  
Zijn heldere en energieke inbreng gaat over deze ervaringen en wordt onderbouwd en verrijkt door een
Lees meer
Drs. Jan Willem van den Boogert (1957) studeerde andragologie en specialiseerde zich in het leren van volwassenen waarbij cognitieve, sociale en creatieve leerprocessen elkaar versterken. Hij heeft een schat aan ervaring opgebouwd met zelf leren, onderwijzen, coachen en trainen van vele doelgroepen, ontwerpen van leerarrangementen, organisatieverandering, evalu-(l)eren en teamleren.  
Zijn heldere en energieke inbreng gaat over deze ervaringen en wordt onderbouwd en verrijkt door een combinatie van vertrouwde en vernieuwende kennis over veranderen, organisatiekunde en leren.  
Jan Willem beoogt te inspireren tot visie en aanpak die leiden tot meer rendement uit leren, veranderen en opleiden waarmee betrokkenheid van mensen en kwaliteit van de output wordt versterkt. Vragen waarop ingegaan wordt tijdens de bijeenkomst: • Hoe wek je het verlangen aan kennis, verdieping, kennisdialoog en reflectie op? • Wat levert de synergie tussen cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling op voor organisatieontwikkeling? Hoe bevorder je deze synergie? • Wat is cruciaal voor het activeren van leervermogen van personen en teams? • Hoe kan een leidinggevende een medewerker stimuleren tot (verder) ontwikkelen van professionele identiteit? • Wat is ‘didactiek van draagvlak’? • Hoe kan teamwork een bron zijn van al doende leren, creativiteit en innovatie? • Welke bredere visie op ‘leren’ is nodig om aan te sluiten bij wat professionals van nature doen? • Hoe pas je bij dit alles het ‘practise what you preach’ toe als leidinggevende?
Al naargelang de behoefte kan gekozen worden voor een workshop of een lezing. In een voorgesprek wordt afgestemd hoe de bijdrage zo goed mogelijk aansluit op thematiek en doelen van de bijeenkomst. Jan Willem is werkzaam als zelfstandig interimmanager in het onderwijs en werkt als trainer, coach en veranderkundig / opleidingskundig consultant voor diverse typen organisaties (met name onderwijs, overheid en zorg). Hij schreef het boek 'Praktijkgericht opleiden – Al doende leren in de beroepspraktijk' (Uitgeverij Boom/Nelissen, 2006) en meerdere artikelen over leren, veranderen en didactiek. Een nieuw boek over verbindend leiderschap is in voorbereiding.
Samenvatting inklappen
Cover van Praktijkgericht opleiden

Praktijkgericht opleiden

Titel:
 
Praktijkgericht opleiden
Auteur:
 
Jan Willem van den Boogert
Uitgeverij:
 
Uitgeverij H. Nelissen
Uitvoering:
 
Paperback, 205 pagina's
ISBN:
 
978-90-244-1741-4
 
 
 
Dit boek bestellen? Klik hier!

In dagelijkse werksituaties valt er veel te leren. Leerkansen worden echter lang niet altijd benut, waardoor fouten zich herhalen of noodzakelijke ontwikkeling onvoldoende wordt bereikt. Door alert te zijn op leermogelijkheden en door leerprocessen deskundig te begeleiden draagt u bij aan het leren van mensen en aan de ontwikkeling van een lerende cultuur in uw organisatie. Opleiders, managers en docenten krijgen met dit boek materiaal in handen voor het aanscherpen van hun visie op praktijkgericht opleiden en het (verder) ontwikkelen van opleidercompetenties.

"Het boek 'Praktijkgericht opleiden' is een schot in de roos. Begaafdheden kunnen immers niet gedijen in de luwte van een baan voor het leven. Begaafdheden moeten permanent worden ontdekt, uitgedaagd, groeien en op eigen benen gaan staan. Dit praktijkboek wordt u van harte aanbevolen."
Prof. dr. Rob H.W. Vinke,
Hoogleraar Personeelswetenschappen aan Nyenrode Business Universiteit

Cover van Coachen met de leercyclus

Coachen met de leercyclus

Vragenpalet voor coaching en intervisie
 

Bestellen

Dit boekje met als instrument een uitneembaar vragenpalet is een hulpmiddel bij een belangrijk aspect van coachen en intervisie: het stellen van rake vragen. Goede vragen helpen reflecteren op eigen handelen, gevoelens, intenties en over wat er 'te doen staat'.

Daarnaast is er aandacht voor de gespreksopbouw. De bedoeling is dat een coach- of intervisiegesprek een ervaringsleerproces op gang brengt. Er zijn twee varianten uitgewerkt van de leercyclus. De eerste cyclus is bedoeld voor het verhelderen van een betekenisvolle ervaring, de tweede voor het oplossen van een probleem. Soms is de ene cyclus van toepassing, soms de andere, maar soms beide. Dan is het de kunst om beide cycli in elkaar te verweven.

Dit boekje is geschikt voor docenten en mentoren die hun coachkwaliteiten willen ontwikkelen, voor coachend leidinggevenden, intervisiebegeleiders en intervisiedeelnemers.