This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Mythes raken nooit op!

Wat we ook beweren, onderwijs is en wordt geen exacte wetenschap, dus je mag ons best kritisch benaderen: graag zelfs!

dr. Casper Hulshof

Onderwijzer, onderzoeker en spreker

“De leugen regeert,” sprak voormalig koningin Beatrix bijna 20 jaar geleden. Ze had het daarbij over de status van de Nederlandse journalistiek. Ze toonde daarbij een vooruitziende blik, in het licht van de tegenwoordige onrust over fake news. Als je de onderwijspraktijk bestudeert, dan zou je misschien ook tot de conclusie kunnen komen dat er flexibel met de waarheid omgesprongen wordt. Er gebeurt van alles dat de wetenschappelijke toets der kritiek niet kan doorstaan.

In het boek ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’, dat uitkwam in 2013, probeerden Pedro de Bruyckere, (later) Paul Kirschner, en ondergetekende op speelse wijze een aantal van die ideeën, die wij als mythes beschouwden, tegen het licht te houden. Wat ons opviel was dat sommige inmiddels achterhaalde theorieën, zoals die over leerstijlen (en dan in het bijzonder het ‘moeten’ aanpassen van de instructie aan de individuele leerstijl van een leerling), op allerlei manieren hun weg in het onderwijs gevonden hebben, en voor sommige scholen min of meer tot de standaarduitrusting van docenten behoren. Tegelijk bleek dat docenten die gebruikmaken van dergelijke ideeën helemaal niet noodzakelijk slechter hun werk doen. Zij zijn namelijk gelukkig professioneel en ervaren genoeg om in de klas juist te handelen, ook al gaan zij daarbij dan misschien uit van niet-onderbouwde of zelfs weerlegde theorieën.

”Leren kinderen beter denken als zij op school leren programmeren?”

Wat we ook beweren, onderwijs is en wordt geen exacte wetenschap, dus je mag ons best kritisch benaderen: graag zelfs! Maar bekijk dan wel onze argumenten, want die hebben we. Gelukkig werden die ook in ieder geval een beetje ter harte genomen, gezien het succes van ons eerste boek. Eerste boek, want in februari 2019 verschijnt de opvolger: Juffen zijn toffer dan meesters. Weer vonden Pedro, Paul, en ik een flink aantal ideeën en ‘modes’ die het onderwijs binnengewaaid zijn en inmiddels vaste grond onder de voeten hebben gekregen. Om een paar te noemen: is de bekende ’taxonomie van Bloom’ in steen gebeiteld? Leren kinderen beter denken als zij op school leren programmeren? En heeft je ‘mindset’ grote invloed op je leerprestaties? Er kan ons insziens in de tuin die onderwijs heet nog flink wat geschoffeld worden.

Regeert de leugen in het onderwijs? Nee, dat is zeker niet zo. Maar wij zien het als onze plezierige plicht om het onderwijsveld van wetenschappelijk onderbouwde informatie te voorzien, om zo een bijdrage aan onderwijsverbetering te leveren. En dat zullen wij ook het komende jaar blijven doen!

dr. Casper Hulshof

Onderwijzer, onderzoeker en spreker

Casper Hulshof onderwijst, onderzoekt, schrijft, en spreekt. In het dagelijks leven is hij docent...

Offerte opvragen Bekijk het profiel