This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Mens kan immuunsysteem beïnvloeden, maar wat de boer niet kent vreet hij niet

Ademhalingsoefeningen, geestkracht (onze wil) en dagelijks een koude douche of een ijsbad zijn de drie pilaren van de Wim Hof Methode. Het onmogelijke is nu mogelijk. De mens is in staat het autonome zenuwstelsel en immuunsysteem vrijwillig te beïnvloeden.

Wim Hof

The iceman

Onderzoekers van het Radboud UMC Nijmegen hebben dat al enkele jaren geleden bewezen en sindsdien laat de ‘Ice man’ in veel experimenten, optredens en video’s zien dat zijn methode “kan helpen ziekten te overwinnen of voorkomen, de geestelijke gezondheid en fysieke prestaties te verbeteren en zelfs de fysiologie te beheersen. De stressor koude is geen vijand, maar stimuleert juist.” Wie dit pad volgt herstelt de verbinding met zijn of haar spirituele natuur. Hoe dat in zijn werk gaat vertelt Wim in dit interview, in zijn nieuwe boek dat in oktober verschijnt en in een speelfilm over zijn leven, waarin Joseph Fiennes hem speelt én is. “Hij doet alles wat ik ook doe.”

Twintig jaar geleden, in februari 2000, spreken Wim Hof en ik elkaar voor de eerste keer. De dan 40-jarige Amsterdammer staat aan de vooravond van een unieke uitdaging: gekleed in slechts een korte broek de North Col, de ijswand van de Mount Everest, beklimmen. “Voor wie geïnspireerd is, is de weg nooit te lang”, aldus Hof toen , die even daarvoor in Tibet op vijf kilometer hoogte op blote voeten en met ontbloot bovenlijf zes uur lang door de vrieskou heeft gelopen. Hij heeft dan al jarenlang intensief zijn lichaam en geest getraind en ook nu, anno 2020, is het einde van die weg nog lang niet in zicht. “De mensen begrijpen wel dat er iets groots is ontdekt, maar in Nederland kennen ze me vaak alleen als de ijsman en verder kijken ze niet. Wat de boer niet kent vreet hij niet, dus wordt alles dat boven het maaiveld uitkomt afgekapt.” Bewijs of geen bewijs. Wim Hof laat zich niet tegenhouden.

“Ik ben met topwetenschappers bezig met onderzoek op het gebied van DNA. Ik verwacht dat de resultaten zeer fundamenteel ingrijpend en revolutionair zijn. Het lijkt erop dat oefeningen van de Wim Hof Methode hormetisch zijn, waardoor we in staat zijn het DNA op de diepste niveaus te bereiken.” Een hormetisch effect ontstaat bij blootstelling aan of het prikkelen van het lichaam aan iets stressvols, waardoor het na herstel sterker is dan tevoren. “Het werkt simpel en is tegelijk geniaal. Maak gebruik van je levenskracht, je ademhaling, en manipuleer die om een beschermend schild rond de cel te activeren. Zonder zo’n schild liggen inflammatie en oxidatieve stress op de loer, doordat we in een stressvolle wereld leven met veel straling. Dat heeft een negatief effect op de telomeren, de celdeling die een lang en kwalitatief goed leven mogelijk maakt.”

https://www.youtube.com/watch?v=0cSYb3a-R0c

Bak met ijsblokjes

“In 2011 zijn mensen me serieus gaan nemen.” Hij zit dan in Hong Kong 1 uur en 50 minuten in een bak met ijsblokjes, waarmee hij zijn eigen record verbreekt, om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. Datzelfde jaar bekijken onderzoekers van het Radboud UMC hoe zijn lichaam reageert op een endotoxine-injectie, terwijl hij zijn zelf ontwikkelde technieken toepast. Het lijkt erop dat hij zijn immuunrespons via het autonome zenuwstelsel kan onderdrukken. Ademhalingsoefeningen, mindset en herhaalde blootstelling aan kou remmen bovendien de reactie van het immuunsysteem. Enkele jaren later blijkt uit vervolgonderzoek dat twaalf gezonde studenten die met zijn specifieke technieken trainen en net als een controlegroep een endotoxine-injectie krijgen, dezelfde resultaten behalen. Dat bewijst dat de methode inderdaad een effectief instrument is om symptomen van auto-immuunziekten te bestrijden.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de getrainde groep meer adrenaline aanmaakt, een stresshormoon dat vrijkomt bij verhoogde activiteit van het sympathisch zenuwstelsel en de immuunrespons onderdrukt. Deze groep heeft minder ontstekingseiwitten en minder griepverschijnselen. Hieruit is de conclusie te trekken dat de WHM het immuunsysteem positief kan beïnvloeden. Een studie uit 2018 laat zien dat de methode regionen in het brein kan activeren die verantwoordelijk zijn voor pijnonderdrukking.

“We kunnen het immuunsysteem dus bewust via onze geest veel beter reguleren dan we denken door ademhalingsoefeningen en een regelmatige koude douche. Dat is bewezen, maar waarom dat gegeven niet ter hand wordt genomen, is voor mij een grote vraag. Natuurlijke methodieken zijn niet winstgevend en medicijnen wel, ik denk dat dat het is. Neem corona. Ze hebben het over mondkapjes en anderhalve meter afstand houden. Dat zijn geen preventieve maatregelen, dat is gewoon paniek, maar ze worden hardnekkig gehanteerd door de regering die elke vorm van kritiek en realiteitszin opzijschuift. Als het volk maar rustig blijft en de berichten gelooft dat het virus (schijnbaar) onder controle is. Over effectieve manieren om het immuunsysteem te versterken heb ik nog niemand gehoord. Dat is bijna ‘ad ridiculum’.”

Wim laat immers al jaren zien hoe we het immuunsysteem veel sterker kunnen maken ten aanzien van inflammatiewaarden. Ongewenste ziekteverwekkers hebben veel minder kans bij mensen die zijn methode volgen. “Weerstand is een directe activatie van hormonen, het neurale systeem, tegen stressoren, zoals ook koude en hitte. Die bangmakerij rondom corona werkt daarop zeer verlammend, doordat de genexpressie op die virale en emotionele celbiologische stress reageert, wat het systeem verzwakt in plaats van versterkt. De overheid heeft niets over gezondheid gezegd dat door feiten is gestaafd, maar heeft zomaar een greep gedaan. Het gaat over macht en door mensen tot rust te manen en henzelf schijnbare macht te geven, leidt dat ook tot verzwakking.”

Bewust toegang tot het brein

De Wim Hof Methode rust op drie pilaren. De eerste is koudetherapie: koude is jouw warme vriend! Deze therapie maakt het mogelijk vet te verbranden, het immuunsysteem op te peppen, beter te slapen, ontstekingen te reduceren en je stemming op natuurlijke wijze te verbeteren. “Veel mensen krijgen de eerste keer onder de koude douche ademnood, maar na twee keer leer je daarmee omgaan. Kou is stress. Die moet je niet uit de weggaan, maar met een positieve instelling opzoeken en aanvaarden. Door rustig te ademen ontstaan neurologische connecties, stressmechanismen in de hersenen. Daardoor kun je gedurende de dag meer controle en regie te hebben over de stress die op je afkomt. Je staat sterker, bent veel meer observeerder van in plaats van deelnemer aan stressvolle situaties. Door koude krijg je de stressmechanismen in de hersenen onder controle, verbetert de bloeddoorstroming en krijgen allerlei kleine spiertjes in het lichaam een oppepper. Samen met inname van goede nutriënten, vitaminen en zuurstof levert dat meer energie en minder stress op.”

Met de tweede pilaar, ademhaling, gaat het energieniveau omhoog, wordt het lichaam ontgift en het immuunsysteem versterkt en komt het zenuwstelsel in balans. “Ademhalingsoefeningen blijken de ontstekings- of inflammatiewaarden sterk omlaag te brengen, waardoor we bijvoorbeeld coronaschade aan dit aangeboren systeem kunnen inperken. Ik begrijp niet dat dit niet nader is bekeken, want het lost die hele crisis op. Dat is eerder gebleken toen ze e-colibacteriën op mij hebben losgelaten en mijn immuunsysteem daarop niet zoals je zou verwachten heftig en agressief reageerde. Door de ademhalingsoefeningen verandert de chemische samenstelling van het bloed, dat dan veel adequater kan omgaan met ziekteverwekkers die er niet thuishoren. Immuuncellen werken beter. Voorwaarde is dat je geest wakker is en herkenning plaatsvindt.

De conclusie: je bent niet afhankelijk van dokters en pillen, het gaat om de kracht in jezelf. De wetenschap heeft fundamenteel aangetoond dat de neurologie een beter chemisch fundament krijgt, waardoor neurale activiteit groeit en ook onze wil meer invloed kan uitoefenen op het lichaam. Overigens werkt de methode niet als je daarna op de oude voet voortgaat. Het is de bedoeling de methode te adopteren en te erkennen dat we door een verkeerde leefwijze chronische tekorten opbouwen. Dat moeten we veranderen, maar die investering valt in het niet bij het resultaat.

Nieuw boek

Derde pilaar is gecommitteerd zijn en daar komt de wil weer bij kijken. Diep in de eigen fysiologie duiken lukt alleen degenen die bereid zijn uit hun natuurlijke comfortzone te stappen en hun innerlijke kracht te gebruiken. “Je kunt door mijn methode te volgen zelf je lot bepalen en die innerlijke bron van kracht en voldoening vinden. Hoe precies is te lezen in mijn nieuwe boek ‘The Wim Hof Method’, dat behalve in het Engels ook verschijnt in het Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Tsjechisch en Slowaaks.”

Wim Hof legt uit dat mensen gebouwd zijn om hun eigen geluk, kracht en gezondheid te bewaken door absolute controle uit te uitoefenen als iets in hun lichaam uit balans is geraakt. “Depressies zijn onnodig. Het is mogelijk de hormonale disbalans van in dit geval dopamine en serotonine, aangejaagd door inflammatie en oxidatieve stress, teniet te doen met mijn methodiek. Iedereen mag daarop kritiek loslaten. Onderzoekers houden van kritiek, want daarmee polijsten ze de diamant van de kennis en de mensen, zij realiseren zich niet wat ze allemaal kunnen tot ze mijn boek lezen. Het is niet normaal dat depressies, diabetes en vasculaire ziekten nog zo vaak voorkomen. Daaraan moeten we wat doen. Ik doe dat via de wetenschap en dan nog komt het niet binnen bij zorgverleners en het publiek. Dat is de hardnekkigheid van de mentaliteit. Maar wij gaan gewoon door tot het wel wordt gezien en geadopteerd.” Ook de ziel mogen we niet vergeten. “Die is bijna onaanwijsbaar met onze apparaten, maar dankzij de ziel kennen en voelen we een doel, kunnen we vol en bruisend leven. Elke dag. Dan zijn we als een rivier, want waar het stroomt heeft ziekte geen kans.”

In zijn boek beschrijft Wim Hof ook waarom het brein zo’n belangrijke rol speelt in zijn methode. Zonder de wil iets te veranderen, gebeurt er namelijk niks. Sinds de mens op aarde rondloopt is hij echter veel geestkracht kwijtgeraakt, maar studies laten volgens Wim Hof zien hoe het mogelijk is toegang te krijgen tot de hersenkern, zodat mensen die bewust kunnen activeren. “Psychiaters zeiden tijdens experimenten waarin mij dat op een heel bewuste manier lukte, dat ze dit nooit eerder hadden gezien. Ik heb ook groepen getraind in het laten ontwaken van hun hersenkern en zij bleken het ook te kunnen. Binnen enkele dagen. Die verbindingen bestaan wel, maar als je ze niet gebruikt werken ze ook niet. Je moet dus leren ze aan te sturen met je hersenen, met je wil. Dat is neurologie, elektriciteit. Met die neurale ontladingen kun je op knopjes drukken in je brein en daardoor bijvoorbeeld het hormoonstelsel, het endocriene en immuunsysteem activeren.”

Wim geeft een voorbeeld: “Een hersenscan laat zien welk effect koud water op mijn huid heeft. Alleen door gebruik te maken van mijn wil kan ik mijn huidtemperatuur zodanig beïnvloeden dat die door koud water niet omlaag gaat. Dankzij mijn wil kan ik die stressor adequaat teniet te doen. Dat is een onderbelicht gegeven in de menselijke en zeker de mentale fysiologie. Dat is nu blootgelegd in een gepubliceerde studie. We zijn bezig met een onderzoek om na te gaan wat het effect is van de methodiek op bipolaire mensen en wat het doet met hun neurologie. Daarnaast richten we ons in een andere studie in San Francisco op depressieve mensen. We gaan daar op wetenschappelijke basis rustig mee verder en laten zien dat de mens tot veel meer in staat is dan altijd is gedacht.”

Joseph Fiennes als de ‘Ice man’

Wie alles wil weten moet over een tijdje naar de bioscoop. De Engelse acteur Joseph Fiennes speelt de hoofdrol in een nieuwe Hollywoodfilm over de ‘Ice man’. Hof dankt die bijnaam aan zijn hoge tolerantie voor extreem koude temperaturen waarmee hij meerdere wereldrecords heeft verbroken. De film gaat over Wim zelf, maar ook over de totstandkoming van de Wim Hof Methode. Wim is enthousiast over de film en de acteur die hem daarin tot leven brengt. “Fiennes moet ook echt in zo’n koud bad zitten, alles! Hij is een goede sportman, maar vooral een zeer deskundige acteur die gelooft in en ziet wat ik doe bij de mensen. In bijna ieders directe omgeving kennen mensen mij en gebeuren er heel vreemde dingen die ze soms niet kunnen plaatsen. De film zal veel onthullen.”

BRON: ACADEMY Magazine 2020-2021

Wim Hof

The iceman

In zijn tienerjaren rende hij al met een voldaan gevoel in zijn blote voeten door de sneeuw. Het...

Offerte opvragen Bekijk het profiel