This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Cargo container CCO

Meer productiviteit in transport? Dat kan alleen samen!

Walther Ploos van Amstel - © Bas Rozendaal

jhr. dr. Walther Ploos van Amstel

Adviseur supply chain management

Tijdens de Nationale Klimaattop hebben bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen voor het Akkoord van Parijs. De transportsector heeft de afgelopen jaren geweldig bijgedragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar de uitstoot van CO2 is in 30 jaar helaas toegenomen, daar waar andere sectoren juist grote stappen hebben gezet.

De topsector logistiek stelt dat het goederenvervoer een factor 6 aan CO2-productiviteit moet winnen in 2050. De geijkte maatregelen leveren geen factor 6 op. Transporteurs moeten samen met hun verladers harder aan de slag met schone transporttechnologie, slimmere logistieke concepten om aan de vraag van klanten te voldoen, het delen van transport- en verkeersdata en stimulerend overheidsbeleid.

Samenwerking
Meer CO2-productiviteit is te bereiken met techniek: lichte elektrische voertuigen voor stadslogistiek, ‘platooning’ en schone vrachtwagens en binnenvaartschepen. Maar, dat is niet voldoende. Verladers en transporteurs moeten hun multimodale capaciteiten delen en samen veel slimmer inzetten; meer lading met veel minder vervoermiddelen. De logistieke sector moet inzetten op innovatieve dienstverlening om de groei van het eigen vervoer in steden te stoppen.

Sociale innovatie
Bij factor 6 gaat het om het slimmer regelen van transport. Dat is nog steeds mensenwerk. Daarom is sociale innovatie eerst nodig op strategisch managementniveau; zijn de ondernemers in de sector klaar voor echte samenwerking? Zijn we in staat andere afspraken te maken met ontvangers? Het gaat behalve om hardware en software ook om ‘mindware’. Vervolgens is sociale innovatie nodig bij planners, inkopers en verkopers en niet in de laatste plaats bij de chauffeurs achter het stuur.

jhr. dr. Walther Ploos van Amstel

Adviseur supply chain management

Walther Ploos van Amstel is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en al meer dan 25 jaar...

Offerte opvragen Bekijk het profiel