This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Het kadaster voor het materiaal

Sabine Oberhuber

Circulaire Economie | Circulair Bouwen

In ons huidige economische systeem vormen de waarden van financiële winst en verlies de parameters voor besluitvorming. Het gevolg daarvan is ons inmiddels goed bekend: de gigantische verspilling van grondstoffen, verlies van ecosystemen en de klimaatcrisis. Al een decennium lang spreken wij ons kritisch uit over dit systeem, in onze missie gesteund door instanties als Speakers Academy®. Hoewel de kritiek op de status quo het begin van elke verandering vormt, geloven we nog meer in het bieden van een (praktisch) alternatief.

Maar hoewel kritiek op de status quo het begin van elke verandering vormt, geloven we nog meer in het bieden van een (praktisch) alternatief. In 2016 besloten we daarom om onze schets van een alternatieve, circulaire economie op papier te zetten – een systeem waarbinnen rekening gehouden wordt met de wetmatigheden van de natuur. Binnen die nieuwe economie, beschreven in ons boek ‘Material Matters‘, zijn het waarborgen van grondstoffen en het elimineren van afval centrale elementen.

Om onze oplossingen zo concreet en praktisch mogelijk te maken, zijn we daarnaast al jaren bezig met het in de praktijk brengen van de verschillende ‘instrumenten’ die we in het boek beschrijven. Zo kwam eerder het materialenpaspoort al tot stand: een manier om een permanente identiteit toe te kennen aan materialen en grondstoffen, opdat die niet meer in de anonimiteit kunnen belanden. Afval is namelijk niets meer of minder dan een verzameling grondstoffen zonder identiteit.

Toch waren we er daarmee nog niet helemaal. Een identiteit krijgt immers pas waarde als deze ergens geregistreerd is – dat geldt voor uw eigen paspoort evengoed. Wat ontbrak, was een centraal archief: een soort burgerlijke stand voor materialen. En dat bestond nog nergens. In februari 2017 brachten wij daar verandering in, met de oprichting van Madaster: een online database waarbinnen de identiteit, waarde en tijdelijke verblijfplaats van materialen gedocumenteerd en geregistreerd worden. Zo zijn ze altijd terug te vinden, waardoor ze telkens opnieuw ingezet kunnen worden. Het platform is toegankelijk voor iedereen: particulieren, bedrijven, overheden en de wetenschap. Het richt zich nu nog uitsluitend op materialen voor de bebouwde omgeving, maar dat zal niet lang zo blijven. Niet alleen gebouwen zijn immers conglomeraten van grondstoffen: elk product is er één.

Wij zien Madaster als het praktische bewijs van onze theorie dat we door middel van data, intelligentie en energie het eindige oneindig beschikbaar kunnen maken – en als een spannende, essentiële stap in de richting van een nieuwe economische werkelijkheid.

Sabine Oberhuber

Circulaire Economie | Circulair Bouwen

Sabine Oberhuber is medeoprichter van Turntoo en en werkt samen met organisaties aan het...

Offerte opvragen Bekijk het profiel