This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Hoe motiveer je een team

Tom van `t Hek

Radiopresentator en gastspreker

Eenduidige vraag, waar natuurlijk geen eenduidig antwoord op te geven is. Want wat voor team is het, in welke situatie bevindt het zich en wat is het doel dat nagestreefd wordt. Ik hoor u denken, die maakt zich er wel erg gemakkelijk van af, want het gaat natuurlijk om de volgende vraag. Zijn er  algemene processen te vinden die in al dit soort situaties een rol spelen? Ja, wees gerust, gelukkig wel.

1/
Kern numero één in ons soort sportteams is altijd duidelijkheid. “Ik kan niet helderder met je communiceren dan door je niet op te stellen”, zei een oude coach ooit tegen een van mijn medespelers. Hoewel wij de manier waarop wij dit soort communicatie voeren ongetwijfeld aangepast hebben, staat de kern ervan nog altijd kaarsrecht overeind. Vaststellen wat het totale doel is, vaststellen wat ieders rol daarin is en vervolgens daar helder en duidelijk over praten. Vergeet vooral niet lastige communicatie goed te voeren, want met pappen en nathouden voorkom je tijdelijk een probleem maar, je creëert een veel groter probleem op lange termijn.

2/
Kern numero twee is het hebben van een gezonde hiërarchie. Niet eens zozeer van coach naar spelers maar vooral ook in het team onderling. Teams zonder duidelijke hiërarchie zijn ten dode opgeschreven. De hiërarchie in zo’n team, en dat is het mooie, gaat niet op basis van functie of macht, maar op basis van kennis en kunde. Of het nou is bij het ballen rapen, de teambespreking of na afloop aan tafel, de hiërarchie is natuurlijk voelbaar, niet remmend, maar juist bevorderend voor de individuele motivatie van de leden. Zodra de hiërarchie op basis van macht plaatsvindt, gaat deze een tegengesteld effect bewerkstelligen.

3/
Kern nummer drie is het aanpassingsvermogen, zowel aan elkaar uiteraard, alsook aan de situatie die zich voordoet. Vaak beroepen teamleden zich op afspraken, procedures en wat dies meer zij, opgesteld met de wetenschap van toen, maar die niet meer gelden voor de situatie van nu. Dat leidt tot chaos zeggen velen mij. Nee, laat het duidelijk zijn dat er een helder plan van
aanpak aanwezig dient te zijn. Dit moet echter wel voldoende ruimte laten voor individuele invulling en creativiteit. Zo niet, dan kan het tijdelijk succesvol zijn om uiteindelijk te leiden tot ongemotiveerd uitvoeren.

Als rode draad dient door dit alles heen te lopen dat al deze processen geen doelen op zich of subdoel zijn, maar zeer resultaatgericht uitgevoerd dienen te worden. Verlies je dat uit het oog, dan gebeurt datgene met je team wat je te allen tijde dient te voorkomen: je gaat gezelliger verliezen!

Tom van `t Hek

Radiopresentator en gastspreker

Tom van 't Hek was voorheen huisarts, tophockeyer en bondscoach van het dameshockeyelftal....

Offerte opvragen Bekijk het profiel