This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Geopolitiek treft ook de burger

prof. dr. Rob de Wijk

Professor of International Relations

Het woord geopolitiek wordt te pas en te onpas gebruikt. Vooral als niet helemaal begrepen wordt hoe een gebeurtenis, zoals een crisis in het Midden-Oosten of een conflict met Rusland moet worden verklaard, haalt men de term van stal. Rob de Wijk heeft er boeken over geschreven, bijvoorbeeld ‘Machtspolitiek’ (Amsterdam: AUP, 2014 en een uitgebreide versie in 2015) en maakt daarover met Arend-Jan Boekestijn de radio- en tv-programma’s ‘Boekestijn&De Wijk’ voor BNR en ‘Weg van de Wereld’ voor WNL.

Geopolitiek gaat over de grote mondiale machtsverschuivingen. De aanhoudende crises tussen Europa en Rusland zijn daar het gevolg van. Dat geldt ook voor de aanhoudende crises in de Zuid-Chinese Zee tussen China en Amerika. Maar ook is het de vraag hoe het Westerse machtsverval en de opkomst van China inwerken op het klimaat en de grondstoffen- en energievoorziening. Geopolitiek treft ook de burger. Daarover gaat zijn laatste boek ‘De Nieuwe Revolutionaire Golf ’(Amsterdam: AUP, 2017). Hierin beschrijft De Wijk hoe de opkomst van China bijdroeg aan de Arabische Lente, vluchtelingenstromen en terrorisme. Op deze ontwikkeling bleken Europese en Amerikaanse politici geen goed antwoord te hebben, waardoor grote delen van de bevolking het gevoel kregen in de steek te worden gelaten. Dit, in combinatie met de financiële crisis en het feit dat het reële besteedbare inkomen sinds 2001 niet of nauwelijks is gestegen, zorgde voor polarisatie en politieke instabiliteit en bracht de Europese Unie in een existentiële crisis.

Interregnum

Rob de Wijk erkent dat makkelijke oplossingen niet voorhanden zijn. De nieuwe industriële revolutie van Internet of Things, waardoor de helft van de bestaande banen kan verdwijnen bemoeilijkt het vinden van oplossingen verder. Feitelijk zitten we in een situatie die door de vooroorlogse Italiaanse communistenleider Antonio Gramsci ‘interregnum’ wordt genoemd: de oude orde bestaat niet meer en de nieuwe orde bestaat nog niet. Rob de Wijk neemt u mee op zijn zoektocht naar die nieuwe orde en is niet pessimistisch over de toekomst. Een land als Nederland heeft voldoende innovatieve kracht om zichzelf door onzekere tijden te loodsen. Maar aanpassing kan alleen als eerst over de uitdagingen wordt nagedacht. Rob de Wijk geeft daartoe een aanzet.

prof. dr. Rob de Wijk

Professor of International Relations

Prof. dr. Rob de Wijk is één van de meest gevraagde commentatoren en sprekers op het gebied van...

Offerte opvragen Bekijk het profiel