This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

De maatschappij heeft visionairen nodig die doorzetten!

''Laten we herstel van de economie koppelen aan herstel van de ecologie. De tools en de kennis zijn beschikbaar, dus het is tijd dat echt iedereen aan de slag gaat!''

Karin Albers

Ecoloog | Ondernemer | Duurzaamheid

De hele wereld is nu echt in crisis-modus, maar voor natuur en biodiversiteit duurt de crisis al vele jaren. Wellicht hangt de huidige crisis daar ook wel mee samen, want de balans is zoek. De natuur is echter ook een uitstekende leermeester en veel problemen kunnen worden opgelost door met de natuur mee te werken, in plaats van ertegenin! Als het probleem met biodiversiteit wordt getackeld, zullen bovendien ook klimaatproblemen zwaar verminderen en het stikstofprobleem oplossen als sneeuw voor de zon. De stikstofcrisis was te voorzien, maar de kop in het zand steken is populair. Echte oplossingen komen maar mondjesmaat, dus is het wachten op de volgende crisis. Natuur en biodiversiteit moeten richting geven aan onze toekomst, daar vaart iedereen wel bij. Overheden, bedrijven en particulieren, iedereen moet zijn schouders eronder zetten!

Er zijn vele voorbeelden waar duidelijk is dat de natuur een goede inspiratiebron is. Daar waar het van nature nat is, kan je bijvoorbeeld natte teelten toepassen of als toerist van moeras genieten. Dit helpt tegen CO2 uitstoot, bodemdaling en zoute kwel. We hoeven echt niet heel laag Nederland onder water te zetten, maar minder pompen en geen intensieve landbouw waar het eigenlijk niet kan zal enorm helpen. Met de natuur mee werken en profiteren van wat spontaan goed groeit, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Heel gezond voor natuur, milieu en mens en eigenlijk heel eenvoudig.

We moeten alleen wel lef tonen, duidelijke keuzen maken en soms door een zure appel heen bijten. Zoals bij veel veranderingen zijn er op de korte termijn hobbels te nemen en de kosten gaan voor de baten uit. Een mooi voorbeeld is de verbeteringen van onze rivieren en beken; een meer natuurlijk verloop en profiel en verminderen van de lozingen en vervuiling heeft veel leven teruggebracht. De otter en bever weten zich bijvoorbeeld weer steeds verder uit te breiden na herintroductie, profiterend van meer natuurlijk en schoner water. Niet voor iedereen even bekend misschien, maar een schitterende grote libel als de rivierrombout wist spectaculair te herstellen langs de rivieren toen die schoner werden. Er is veel geïnvesteerd in deze verbetering, het ging niet vanzelf en er gingen vele jaren overheen. Dit met de natuur mee werken heeft veel opgeleverd. Natuurlijk zijn er ook offers gebracht. Maar nu genieten mens, plant en dier van veel schonere en meer natuurlijke rivieren. Inmiddels is dit de nieuwe normaal en de weg ernaar toe is snel vergeten.

We moeten alleen wel lef tonen, duidelijke keuzen maken en soms door een zure appel heen bijten.

Als we nu aanpakken op vlakken van natuurherstel, stikstof en CO2 kunnen we over enige tijd ook tevreden terugkijken en blijven we niet dweilen met de kraan open. Als we nu de haarvaten van het watersysteem gaan aanpakken, neemt ook de verdroging af. Even door de zure appel heen bijten, maar met lef en durf is er op korte, maar zeker op lange termijn veel te winnen. De maatschappij heeft visionairen nodig die niet alleen naar de komende paar jaar kijken! Dan kan ook de volgende generatie verder.

De Wageningen Universiteit heeft een prachtige kaart gemaakt van hoe groen en klimaatrobust Nederland kan zijn over 100 jaar. Terreinbeheerders weten wat nodig is om de biodiversiteit overeind te houden als de omstandigheden verbeteren. Vogelbescherming Nederland werkt aan de Basiskwaliteit Natuur om richting te geven aan welke kwaliteit de natuur in Nederland nodig heeft om te overleven. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft een prachtige ambitie gelanceerd. Laten we herstel van de economie koppelen aan herstel van de ecologie. De tools en de kennis zijn beschikbaar, dus het is tijd dat echt iedereen aan de slag gaat!

Karin Albers, Maarheeze, 25 mei 2020

Karin Albers

Ecoloog | Ondernemer | Duurzaamheid

Enthousiasme en gedrevenheid is wat Karin uitstraalt. Deze dame is communicatief krachtig en...

Offerte opvragen Bekijk het profiel