This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

De Founding Fathers hadden gehakt van Trump gemaakt

"Na het Mueller rapport kan niemand meer beweren dat de Russen niet hebben geprobeerd om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden."

drs. Arend Jan Boekestijn

Geopolitiek en Strategie

Het Mueller rapport heeft in ons land weinig ophef veroorzaakt. Commentatoren als Leon de Winter, en Derk Jan Eppink, die al vanaf het begin benadrukten dat er geen bewijzen waren dat Trump met de Russen zou hebben samengespannen haalden hun gelijk en stelden met onverholen leedmaak vast dat al die mensen die Trump van samenspanning hebben beticht nu veel uit te leggen hebben. Bij Jinek mocht Geert Dales, die zelden op enige kennis over de Amerikaanse geschiedenis is betrapt, zonder weerwoord de Nederlandse journalistiek kapittelen.

De samenspannings-school reageerde enigszins bedeesd maar benadrukte dat het Mueller rapport Trump niet vrijpleit van pogingen tot samenwerking met de Russen. De enige reden waarom er van die pogingen niet veel terecht kwam was de volstrekt chaotische en amateuristische wijze van opereren van het Trump team. En toen was het nationale debat weer voorbij.

Dat is teleurstellend omdat het hele samenspanningsverhaal slechts een zijtoneel betreft. Veel belangrijker is dat na het Mueller rapport niemand meer kan beweren dat de Russen niet hebben geprobeerd om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Trump heeft dat herhaaldelijk beweerd, zelfs voor het oog van de camera tijdens een gezamenlijk persconferentie met Poetin in Helsinki. Hij sprak daar immers zijn twijfel uit over de conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland de verkiezingen in zijn voordeel zou hebben beïnvloed. Trump bestond het dus om op een persconferentie meer waarde te hechten aan het oordeel van een buitenlands staatshoofd dan die van zijn eigen inlichtingendiensten!

 

Kern van de zaak is natuurlijk dat Trump tijdens zijn campagne nooit een buitenlandse mogendheid had mogen aanmoedigen om nog meer emails te hacken. Toen hij hoorde dat de Russen de verkiezingen trachtten te beïnvloeden had hij zich daar direct tegen moeten uitspreken. Hij deed echter het tegenovergestelde.

De Founding Fathers zouden van Trump gehakt hebben gemaakt. Tijdens de Conventie van Philadelphia in 1787 bogen zij zich over de vraag wanneer een President zou moeten kunnen worden afgezet. Elf jaar daarvoor hadden zij het juk van hun Britse koloniale overheerser afgeschud. Het was dan ook niet zo vreemd dat zij bevreesd waren dat een President teveel zijn oren zou laten hangen naar een buitenlandse mogendheid. Om zo’n staatshoofd op te hangen, zoals tijdens de Franse Revolutie gebeurde, wezen zij resoluut af. Voor zo’n barbaarse daad was in de jonge Republiek geen plaats. Een president die echter verraad zou plegen of andere criminele praktijken of misdrijven pleegde diende echter wel te worden afgezet. Cruciaal was immers dat het nationale democratische proces niet moest worden ondermijnd.

Voor een president als Trump die een buitenlandse mogendheid oproept om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden zouden de Founding Fathers weinig clementie hebben gehad. Vreemd genoeg denken de nazaten van de Founding Fathers hier heel anders over.

In het republikeinse kamp bevinden zich velen die menen dat de Amerikaanse grondwet letterlijk moet worden geïnterpreteerd. Men zou dus verwachten dat zij impeachment zouden steunen aangezien Trumps gedrag in strijd is met een letterlijke interpretatie van de grondwet. Het feit dat zij zich verzetten tegen impeachment betekent dus dat zij de grondwet alleen letterlijk interpreteren als hen dit uitkomt. Kennelijk staat hun partij boven de grondwet.

Bij de Democraten is het al niet veel beter. Steeds meer Democraten spreken zich openlijk uit voor het starten van een afzettingsprocedure maar hun leider Nancy Pelosi trapt op de rem. Pelosi is namelijk bang dat een dergelijke procedure de kans zal verkleinen dat de Democraten de Republikeinen zullen verslaan bij de volgende verkiezingen. De afzettingsprocedure tegen Bill Clinton kostte de Republikeinen immers veel stemmen. Voor Pelosi tellen electorale overwegingen kennelijk zwaarder dan constitutionele.

Als je heel stil bent en goed luistert, hoor je de Founding Fathers hierboven vloeken.

 

drs. Arend Jan Boekestijn

Geopolitiek en Strategie

Arend-Jan Boekestijn is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland die zijn licht laat...

Offerte opvragen Bekijk het profiel