This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Roek Lips

Nieuw leiderschap

Hoe vinden we onze weg in een wereld die in crisis, transitie en in verwarring is? Wat vraagt dat van ons leiderschap. Wie zijn de nieuwe leiders en wat zijn de kenmerken van nieuw leiderschap?

Roek Lips

Nieuwe Leiders | Leiderschap en Strategische Verandering

Roek Lips is een veelzijdig persoon: creatief ondernemer, motivator en vertrouwd adviseur/mentor van bestuurders, directeuren en toptalenten bij (strategische) verandering, crisis, natuurlijk optreden en leiderschapsontwikkeling.  Hij is schrijver van o.a. de boeken Ben ik in beeld?, Het boek Job en Wie kies je om te zijn en initiatiefnemer van ‘Nieuwe Leiders’.

De workshop: ‘Nieuw leiderschap’

Roek Lips is in gesprek gegaan met inmiddels meer dan 150 bestuurders, wetenschappers, kunstenaars en andere mensen met een bijzonder verhaal, op zoek naar inspiratie en inzicht. Al deze gesprekken zijn met camera vastgelegd. Door gebruik te maken van stijlvol gefilmde fragmenten in combinatie met eigen persoonlijke ervaringen en opgedane inzichten zet Roek aan tot reflectie en dialoog. Een interactieve bijeenkomst die houvast biedt in een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is. Er zijn ook nieuwe kansen, maar als we niet uitkijken worden we verhinderd dit te zien door gebrek aan overzicht, de waan van de dag en de dwingende werking van patronen en systemen die we nu kennen. Wie bepaalt welke kant het opgaat? Hoe blijf je vol goede moed? Wat betekent het om een authentiek en waardengedreven leider te zijn?

Met medewerking van onder meer Ahmed Aboutaleb, Paul de Blot, Claudia de Breij, Wiebe Draijer, Louis van Gaal, Jan Rotmans, Joke Hermsen, Reinbert de Leeuw, Irene van Lippe-Biesterfeld, Ivo van Hove, Typhoon, Paul Verhaeghe, Jan Terlouw, Betteke van Ruler en vele anderen.

Deze workshop is bedoeld voor: leidinggevenden in de brede zin van het woord. Iedereen is een leider. Van teamleiders, management, directie, bestuurders, toezichthouders.

Resultaat workshop:

Door gebruik te maken van stijlvol gefilmde portretten zet Roek Lips in deze interactieve sessie aan tot reflectie en dialoog. Aan de hand van opgedane inzichten, persoonlijke ervaringen en inspirerende verhalen neemt Roek je mee en daagt je uit met prikkelende vragen.

Praktische uitvoering & organisatie:

 • Duur workshop: In overleg. Minimaal 1,5 uur, met uitbreiding naar 24 uur of een meerdaagse workshop.
 • Aantal deelnemers live en/of online: online en live mogelijk, van 5 tot 40 deelnemers.

Nieuw Leiderschap

 

De workshop ‘Reputatie, governance en nieuw leiderschap’

Verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn. Een workshop/masterclass over de toegenomen zichtbaarheid van bestuurders en toezichthouders en het belang van authenticiteit en congruentie.

Centraal staat de vraag hoe bestuurders, commissarissen en toezichthouders zich verhouden tot de toegenomen vraag naar zichtbaarheid door de samenleving. Wanneer moet je opschakelen en wanneer terugschakelen? Ingegaan zal worden onder andere op de rollen van de bestuurder en de toezichthouder, dilemma’s, ervaren van probleemgebieden en factoren die de risicobereidheid beïnvloeden. Roek maakt gebruik van verschillende casestudies, actualiteit, eigen ervaring, eigen inbreng deelnemers en inzichten uit het door hem ontwikkelde Nieuwe Leiders, waarvoor hij in gesprek is gegaan met inmiddels meer dan 150 bestuurders, wetenschappers, kunstenaars en andere mensen met een bijzonder verhaal, op zoek naar inspiratie. Al deze gesprekken zijn met camera vastgelegd. Een interactieve masterclass en inspiratiesessie die houvast biedt in een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is.

Deze workshop is bedoeld voor: bestuurders, commissarissen en toezichthouders

Resultaat van de workshop:

Inzicht verkrijgen in:

 • Trends en ontwikkelingen
 • Eigen handelen en valkuilen
 • Het voorkomen van reputatieschade

Praktische uitvoering & organisatie

 • Duur workshop: 1,5 uur tot een dagdeel
 • Aantal deelnemers live en/of online: 5-50

Roek Lips, reputatie governance en nieuw leiderschap

 

De workshop: ‘Diversiteit en inclusief Leiderschap’

De rol van leiderschap is aan het veranderen. Een netwerksamenleving met steeds meer hoogopgeleide mensen en complexe vraagstukken vraagt om nieuwe inzichten voor bestuurders, directeuren en teamleiders. Succes is afhankelijk van het kunnen organiseren en om gaan met diversiteit.

Wat is inclusief leiderschap en hoe organiseer je diversiteit? Dat vraagt om leiderschap dat inzicht geeft en tegelijk niet alles hoeven te weten. Leiders die weten om te gaan met verschillen en conflicten niet uit de weg gaan. Leiders die de moed hebben om de echte dialoog te voeren.

Roek Lips is in gesprek gegaan met inmiddels meer dan 150 bestuurders, wetenschappers, kunstenaars en andere mensen met verschillende achtergronden met een bijzonder verhaal, op zoek naar inspiratie en nieuwe inzichten. Al deze gesprekken zijn met camera vastgelegd. Een interactieve masterclass en inspiratiesessie die houvast biedt in een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is.

Deze workshop is bedoeld voor: bestuurders, directeuren, afdelingshoofden en teamleiders.

Resultaat van de workshop

Inzicht verkrijgen in:

 • Het belang van inclusief leiderschap
 • Het handvatten van inclusief leiderschap
 • Het organiseren van diversiteit

Praktische uitvoering & organisatie

 • Duur workshop: minimaal 1,5 uur tot 1 of 2 dagdelen
 • Aantal deelnemers live en/of online: 5-50

Diversiteit en inclusief leiderschap Roek Lips

 

De workshop: ‘Waarde gedreven identiteit’

Wie ben je? Een duidelijke identiteit is van groot belang voor mensen en organisaties. Mensen willen weten waar ze werken en klanten met wie ze te maken hebben. Iedereen baseert gedrag op waarden.

Wat is onze identiteit, op welke waarden baseren we ons handelen en wat betekent dat? Het zijn existentiële vragen voor iedere organisatie en iedere leider.

Roek Lips is in gesprek gegaan met inmiddels meer dan 150 bestuurders, wetenschappers, kunstenaars en andere mensen met een bijzonder verhaal, op zoek naar inspiratie en houvast. Al deze gesprekken zijn met camera vastgelegd. Door gebruik te maken van stijlvol gefilmde fragmenten in combinatie met eigen persoonlijke ervaringen en opgedane inzichten zet Roek aan tot reflectie en dialoog. Een interactieve sessie die je stil zal laten staan bij de vraag wie je (als organisatie) in essentie wil zijn.

Deze workshop is bedoeld voor: toezicht, bestuur, directie, MT-bijeenkomsten, deelnemers strategiedagen, afdelingshoofden en teamleiders.

Resultaat workshop

Inzicht verkrijgen in:

 • Eigen identiteit
 • Eigen waarden
 • Wat dit voor jou betekent in het dagelijks handelen

Praktische uitvoering & organisatie

 • Duur workshop: 1, 2 of 3 dagdelen
 • Aantal deelnemers live en/of online: 5-50

Waarde gedreven identiteit Roek Lips

 

Roek Lips

Nieuwe Leiders | Leiderschap en Strategische Verandering

Roek Lips is journalist, schrijver, mentor, spreker, adviseur en film- en theatermaker. Met zijn...

Offerte opvragen Bekijk het profiel