This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Omgaan met cultuurverschillen

Wat kunnen we leren van zowel onze eigen cultuur als andere culturen?

Saskia Maarse

Nederlandse cultuur | Cultural Awareness | Interculturele communicatie

Als je samenwerkt met andere culturen kom je nog weleens voor verrassingen te staan. Gebrek aan kennis en culturele bewustwording kan dan tot misverstanden en ergernissen leiden, maar ook tot aannames en vooroordelen: “Die Indiërs zijn niet te vertrouwen”; “De Belgen zeggen ‘ja’, terwijl ze ‘nee’ bedoelen “; “Die Grieken komen hun afspraken niet na”, etc.

Iedereen handelt vanuit zijn eigen referentiekader: een kader dat wordt bepaald door de culturele waarden die we op jonge leeftijd meekrijgen. Die culturele standpunten worden zo vanzelfsprekend dat we ons daar graag aan vasthouden. We zien wat we willen zien, maar zien niet altijd wat de ander ziet. Met als gevolg dat we woorden, houding en gedrag van de mensen uit andere culturen vaak verkeerd interpreteren. Dat patroon kunnen we doorbreken door ons eerst bewust te worden van onze eigen cultuur.

Tijdens haar workshop schetst Saskia Maarse op humoristische wijze de Nederlandse (zakelijke) cultuur zoals die wordt ervaren door mensen uit andere landen en culturen.

Na een kijkje in de – soms hilarische en confronterende – culturele spiegel deelt Saskia haar zes cultuurprincipes en laat ze zien wat we kunnen leren van zowel onze eigen cultuur als andere culturen op het gebied van o.a. communicatie, vertrouwen en leiderschap. Voor veel mensen uit andere culturen – waar hiërarchie heel belangrijk is – is het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Nederlandse managers op de fiets naar hun werk gaan: “Dat is toch geen leider?”

De kern van Saskia’s workshop is om de deelnemers op een luchtige en inspirerende manier culturele inzichten en bewustwording mee te geven zodat er meer wederzijds begrip ontstaat.

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers inzicht in de volgende punten:

• Wat cultuur is en hoe cultuur ons dagelijks leven beïnvloedt
• Bewustwording van de eigen culturele waarden
• Hoe de Nederlandse cultuur overkomt op andere culturen
• Wat we kunnen leren van zowel onze eigen cultuur als andere culturen
• Hoe we in de toekomst succesvoller kunnen samenwerken met verschillende culturen

Het accent van Saskia’s workshop ligt op theorie, anekdotes, praktijkvoorbeelden, interactie en oefeningen. Handig voor als u buitenlandse collega’s heeft, internationaal zaken doet, veel samenwerkt met verschillende culturen of meer wilt weten over hoe de Nederlandse cultuur wordt ervaren door mensen uit andere landen.

Praktische uitvoering & organisatie:
– Duur workshop: 2 – 3 uur
– Aantal deelnemers: maximaal 50 deelnemers

Saskia Maarse

Nederlandse cultuur | Cultural Awareness | Interculturele communicatie

Saskia Maarse is intercultureel expert en auteur. Ze biedt een praktische en inspirerende kijk op...

Offerte opvragen Bekijk het profiel