This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Ubuntu: het innovatieve model voor meer Bruto Nationaal Geluk

Leontine gelooft dat veel antwoorden op de hedendaagse vraagstukken bij organisaties in de Westerse wereld, waar het mantra ‘missie, visie en strategie’ nog steeds leidend is, gevonden kunnen worden in Ubuntu, een humanistische levensfilosofie die zijn weg heeft gevonden van rurale gemeenschappen naar het Afrikaanse MKB en naar moderne Afrikaanse organisaties.

Leontine van Hooft

Ubuntu | Corporate Antropoloog | Leiderschap

We hebben in de westerse samenleving de afgelopen jaren onze wake-up-call wel gehad. Ons individualisme bleek doorgeslagen en niet meer door iedereen geaccepteerd. Een en ander betekende het einde van de piramide van Maslow als model voor onze ideale samenleving. Het nieuwe samenlevingsmodel toont onze wezenlijke armoede. We zijn in de westerse wereld derhalve druk op zoek naar een verbindend model dat een gelukkigere samenleving dichterbij kan brengen. En daarbij hoort de roep om nieuw leiderschap.

Het geheim van grote leiders

Wat is het geheim van grote leiders en Nobelprijswinnaars voor de Vrede, zoals Kofi Annan, Ellen Johnson Sirleaf en Barack Obama? Ik zal het u vertellen: zij zijn net zoals Nelson Mandela en Desmond Tutu grootgebracht met de tribale waarden van Ubuntu.

Ubuntu betekent zoveel als: “Je bent pas mens door je verbondenheid met anderen. Je functioneert niet als je geen deel uitmaakt van een groter verband.” Het is een tribale filosofie die nu snel opmars maakt in het nieuwe Afrika. Het is verankerd in grondwetten, politiek en rechtspraak, in gezondheidszorg en onderwijs, in gender en spiritualiteit. Het vormt de basis van de ontwikkeling en duurzame groei van het opkomende Afrikaanse MKB. Het is de architectuur waardoor de Afrikaanse renaissance vorm krijgt. Wat zou er gebeuren als de westerse wereld en deze filosofie elkaar zouden omarmen?

Hoe zou het zijn als Ubuntu als moreel kompas zou functioneren in de westerse samenleving en organisaties? Als westerse en Afrikaanse waarden elkaar zouden vinden? Het zou verbindende leiders geven. Het zou waarde creatie in plaats van aandeelhouderswaarde betekenen. Het zou mogelijkheden voor nieuwe coöperatieve samenwerkingsvormen inluiden, met andere waarden in plaats van enkel met geld. Wat zou er gebeuren als we weer meer zouden functioneren vanuit ‘wij’, in plaats van vanuit ‘ik’?

Van BNP naar BNG

Zijn er dan geen voorbeelden? Ja hoor, ze zijn er, ook in de westerse wereld en bij grote en kleine organisaties. De transitiefase is begonnen. Mijn bedrijf GreenDreamCompany is slechts een voorbeeld van hoe het mogelijk is Ubuntu toe te passen in een westers bedrijf. Daar hoef je geen multinational voor te zijn. Van Bruto Nationaal Product naar Bruto Nationaal Geluk. Dat zou weleens kunnen resulteren in een Westerse Renaissance. Dat zou pas innovatief zijn!

Leontine van Hooft

Ubuntu | Corporate Antropoloog | Leiderschap

Leontine van Hooft is corporate antropoloog en inspirerende spreker over Ubuntu als...

Offerte opvragen Bekijk het profiel