This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
© Evert Jan Daniels
Hoogleraar macro-economie en economisch expert/adviseur

prof. dr. Sweder van Wijnbergen

Hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en belangrijk en invloedrijk adviseur voor diverse overheden, bedrijven en banken in Oost-Europa, Latijns-Amerika en het Midden Oosten en tegenwoordig ook in Nederland.

Talen:
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,Moderator
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,Moderator,

Onderwerpen

1.   Internationale economische vraagstukken
2.   De Nederlandse economie
3.   Mededingingsbeleid, deregulering en marktwerking
4.   Privatisering
5.   Marktwerking in de gezondheidszorg
6.   Pensioenproblematiek, economische effecten van vergrijzing
7.   Milieu en economie
8.   Arbeidsmarkt vraagstukken
9.   Economische effecten van de IT-revolutie
10.   Subprime credit crisis ("financiele markten na de kredietcrisis")
11.   Kredietcrisis

Referenties

Albert Hamminga en Dick van Bokhorst

"Graag willen wij u enorm bedanken voor uw optreden gisterenavond. De wijze waarop u de huidige economische en politieke situatie uiteen hebt gezet is zeer bijzonder. Ook de heldere, gevatte en ...

Lees verder
Albert Hamminga en Dick van Bokhorst van Conquaestor
ir. P.O. Vermeulen, voorzitter Raad van Bestuur

"Langs deze weg wil ik u — mede namens Prismant — hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de Bestuurspoort voor de zorgsector op donderdag 15 juli jl. Ik denk dat deze poort aan zinvolle bijdrage ...

Lees verder
ir. P.O. Vermeulen, voorzitter Raad van Bestuur van Bank Nederlandse Gemeenten
drs. R.L. van der Post, algemeen directeur

"Hartelijk dank voor uw waardevolle bijdrage op de relatiedag van het WSW op 1 april jl. We zijn verheugd over het feit dat we vele positieve reacties hebben ontvangen en zijn van mening dat we op ...

Lees verder
drs. R.L. van der Post, algemeen directeur van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Jos Dirks

"'Hoe ziet ons pensioenstelsel er over 10 jaar uit?' Dat was het thema voor ons symposium van 22 oktober jongstleden. Afgaande op mijn eigen ervaring, maar ook op de vele positieve reacties van ...

Lees verder
Jos Dirks van Rabobank Pensioenfonds
Claire Larbalestier

"Thank you very much for speaking at today's European Investment Forum. Your speech was extremely well received and I have already received a lot of positive comments from delegates. Much ...

Lees verder
Claire Larbalestier van Mercer's European Investment Forum conference, United Kingdom

Enthousiast over Sweder van Wijnbergen?

Offerte opvragen