Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Klaas Wilting

Klaas Wilting

Voormalig hoofd voorlichting van regiopolitiekorps Amsterdam-Amstelland
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Communicatie & PR
 • Media & Journalistiek
  • Mediatrainingen
 • Mens & Samenleving
  • Multiculturaliteit & Diversiteit
  • Veiligheid & Terrorismebestrijding
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Communicatie
 • Veiligheid
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Leiderschap
 • Media
Klaas Wilting begon op in 1964 als aspirant agent van gemeentepolitie Amsterdam. Na één jaar politie opleidingsschool bevorderd tot agent van politie en op 1 juli 1965 startte hij als politieman, aan het politiebureau Leidsplein in Amsterdam.

Na vijf jaar surveillancedienst werd hij mentor aan één van de opleidingsposthuizen in Amsterdam. Dat betekende voor hem dat hij jonge politiemensen het vak moest leren; van het geven van een bekeuring, het onderzoeken van criminele feiten tot en
Lees meer
Klaas Wilting begon op in 1964 als aspirant agent van gemeentepolitie Amsterdam. Na één jaar politie opleidingsschool bevorderd tot agent van politie en op 1 juli 1965 startte hij als politieman, aan het politiebureau Leidsplein in Amsterdam.

Na vijf jaar surveillancedienst werd hij mentor aan één van de opleidingsposthuizen in Amsterdam. Dat betekende voor hem dat hij jonge politiemensen het vak moest leren; van het geven van een bekeuring, het onderzoeken van criminele feiten tot en met crisisinterventie, zoals het oplossen van burenruzies, echtelijke twisten, vechtpartijen, et cetera.

Naast het beroep van politieman was hij in zijn vrije tijd correspondent voor twee regionale dagbladen en later, freelance medewerker van de regionale krant het Noord-Hollands Dagblad. In die periode schreef hij over vergaderingen van de gemeenteraden, over sport en ook over ruilverkavelingen. Hij maakte interviews en 'human interest' verhalen. Voor deze krant is hij nu nog steeds columnist.

In de avonduren studeerde hij voor het B-diploma. Dat is een driejarige studie, nodig voor een kaderfunctie. Na het behalen van dit diploma werd hij bevorderd naar brigadier van politie. Enige jaren was hij leraar en gaf B-cursus, in de vakken strafrecht, strafvordering, staatsinrichting en burgerlijk recht. Tevens was hij examinator in deze vakken.

In april 1980 begon hij als voorlichter, bij het bureau voorlichting van de Amsterdamse politie. De voorlichting bij de politie stond toen nog in de kinderschoenen. In 1984 werd hij projectleider van het project voorlichting en publiciteit. Dit was in het kader van de reorganisatie van de politie Amsterdam. Als projectleider heeft hij zowel de interne- als externe voorlichting voor het totale korps opgezet.

In 1987 werd hij hoofd voorlichting van het toenmalige politiekorps Amsterdam en later na de landelijke politiereorganisatie, van de politie als hoofd voorlichting van het regiopolitiekorps Amsterdam-Amstelland. Een korps met ruim 5600 medewerkers. Het grootste korps van Nederland.

Het korps Amsterdam-Amstelland is verdeeld in acht districten en 32 wijkteams. Het korps is verantwoordelijk voor de politiezorg in Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Ouder Amstel. De voorlichting werd centraal gedaan vanuit het centrale bureau voorlichting met een duidelijke dé centrale ondersteuning.

Buiten woordvoerder van de korpschef en de korpsleiding was hij verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie van het totale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Interne communicatie was en is voor hem de basis van elke communicatie. In het politiekorps Amsterdam-Amstelland wordt elke werkdag een dagelijks korpsbericht uitgegeven. Hierin wordt door politiemensen van hoog tot laag met elkaar in grote openheid gecommuniceerd.

Ook naar buiten toe werd en wordt, via de media, dan wel direct met de burgers, in een grote openheid actief gecommuniceerd. Hij volgde diverse cursussen op het gebied van communicatie en geeft nu zelf mediatrainingen. Op 31 december 2000 beëindigde hij zijn loopbaan bij het korps Amsterdam-Amstelland.
Samenvatting inklappen

Andere personen bekeken ook:

Eric Paul Busropan

Success is how high you bounce when you hit bottom

René Rouwette

Lobby | burgerrechten | mensenrechten | politie...