Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Heleen Dupuis

prof. dr. Heleen Dupuis

Hoogleraar medische ethiek, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • De 3e Kamer
  • Politiek - Overheid
 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Ethiek
 • Gezondheidszorg
 • Mens & Samenleving
  • Onderwijs
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Presentatie werkzaamheden
 • Onderwerpen

 • Ethiek en politiek
 • Ethiek en beroep
 • Ethiek en bedrijfsleven
 • Ethiek en gezondheidszorg (inclusief dilemma’s rond de organisatie van de ziektekostenverzekeringen).
Prof. dr. Heleen Dupuis heeft een deel van haar bekendheid te danken aan het televisiescherm. Gedurende vele jaren ging ze het debat aan met artsen, politici en geestelijk leiders over medisch-ethische kwesties als abortus, vraagstukken rond het einde van het leven, genetica en solidariteit in de gezondheidszorg. Daarnaast schrijft en spreekt ze ook over algemene ethische vraagstukken, zoals morele dilemma’s in de politiek en het bedrijfs-leven. In haar laatste boek `Over moraal’
Lees meer
Prof. dr. Heleen Dupuis heeft een deel van haar bekendheid te danken aan het televisiescherm. Gedurende vele jaren ging ze het debat aan met artsen, politici en geestelijk leiders over medisch-ethische kwesties als abortus, vraagstukken rond het einde van het leven, genetica en solidariteit in de gezondheidszorg.

Daarnaast schrijft en spreekt ze ook over algemene ethische vraagstukken, zoals morele dilemma’s in de politiek en het bedrijfs-leven. In haar laatste boek `Over moraal’ (Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam) zet ze zich af tegen modieus ethisch relativisme. Ze breekt een lans voor gedeelde normen en waarden om de multiculturele samenleving die Nederland geworden lijkt, bij elkaar te houden.

Gedurende haar gehele loopbaan was Heleen Dupuis aan het onderwijs verbonden. Nadat zij tijdens het schrijven van haar proefschrift parttime docente was aan het HBO, werkte zij vanaf 1977 aan de medische faculteit van de Universiteit Leiden, vanaf 1986 als hoogleraar. Onlangs is zij met emeritaat gegaan.

Sinds 1999 is Heleen Dupuis lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Zij heeft hier de portefeuilles Volksgezondheid, Onderwijs, Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs.

Zij vervulde tal van functies in het openbare leven. Zo was zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, Voorzitter van de Raad van Toezicht van SIRE (Stichting Ideële Reclame), voorzitter van de Stichting Feministisch Weekblad `Opzij’ en curator van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zij was lid van de Gezondheidsraad en de Onderwijsraad.

Zij is sinds 1 maart 2009 voorzitter van de Raad van Toezicht van een stichting met twaalf verpleeg- en verzorgingshuizen (Woonzorgcentra Haaglanden). Ook is zij vanaf 1 november 2009 voorzitter van de brancheorganisatie van instellingen voor gehandicaptenzorg, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
Samenvatting inklappen

Interview ACADEMY® Magazine 2005

'Wees eerlijk'

Prof. dr. Heleen Dupuis kennen we van het televisiescherm, waarop ze bijna wekelijks de degens kruiste met artsen, politici en bisschoppen over  levensbeschouwelijke zaken als euthanasie en abortus.

De bekende liberale ethica is inmiddels met emeritaat en minder prominent in beeld, maar nog steeds hartstochtelijk lid van de Eerste Kamer. Dupuis kiest er in deze nieuwe eeuw voor om te spreken en te schrijven over de moraal – in het alledaagse leven én in het bedrijfsleven.

Lees publicatie
Cover van Over moraal

Over moraal

Bestellen
Praten over goed en kwaad doen we allemaal. De Balkanoorlog, de Franse kernproeven, de Noord-Ierse kwestie, in eigen land de gewelddadigheden op straat, de rellen rond Marokkaanse jongeren: vrijwel allemaal hebben we er een mening over. We beoordelen het gedrag van groepen èn van individuen. We noemen het goed of slecht, moedig of laf, agressief of zachtaardig, behulpzaam of juist asociaal, leugenachtig of juist oprecht. Daarmee zeggen we iets over de gedragingen van degenen over wie wij een mening hebben, maar ook over onszelf: namelijk over onze visies op goed en verantwoord, dan wel slecht en onverantwoord gedrag. Over moralen van individuen en groepen is veel te zeggen - en nog meer te vragen. Hoe ontstaat zo'n moraal? Waar komt die vandaan? Waarop berust die? Is moraal aangeboren of aan te leren? Hebben dieren ook moraal? Hebben alle mensen een moraal, of alleen sommige? Hoezeer is moraal cultureel bepaald, hoezeer is die afhankelijk van tijd en plaats? Is er slechts sprake van individuele en willekeurige opvattingen? Kan de juistheid of het gelijk van een bepaalde morele opvatting `bewezen' worden? Hoe zit het met de relatie tussen ethiek en politiek, en dan met name in een democratische samenleving? Al deze vragen en nog veel meer worden in dit boek besproken.