This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Hoogleraar Banking and Finance

prof. dr. Harald Benink

Harald Benink is als hoogleraar Banking and Finance verbonden aan de School of Economics and Management van Tilburg University. Tevens is hij als senior research associate verbonden aan de Financial Markets Group van de London School of Economics en is hij lid van het Sustainable Finance Lab.

Talen:
Inzetbaarheid:
Keynote spreker
Inzetbaarheid:
Keynote spreker,

Onderwerpen

1. Het Nieuwe Interventionisme

Het Nieuwe Interventionisme betekent dat overheden een grotere rol wensen te gaan spelen om ongewenste bij-effecten van globalisering in te dammen. In dit verband kunnen overheden interventionistische maatregelen nemen via industriebeleid, concurrentiebeleid, regulering en toezicht, en via belastingen voor ondernemingen.

In deze lezing wordt ingegaan op deze nieuwe ontwikkelingen en wordt gepoogd tot een beoordeling te komen van de positieve en negatieve invloeden op de uitkomsten van het economische proces (efficiency, welvaart e.d.) van de toenemende overheidsinterventies.

2. Corporate Governance en Corporate Finance

Van “Shareholder” kapitalisme naar “Stakeholder” kapitalisme.

In Nederland en veel andere landen vindt er momenteel een intensieve discussie plaats over de vraag of ondernemingen met name de belangen van de aandeelhouders (shareholders) moeten dienen of juist ook die van andere betrokkenen bij de onderneming (stakeholders) zoals werknemers, leveranciers en de samenleving als geheel.

In deze lezing zal op deze problematiek worden ingegaan en een vertaalslag worden gemaakt naar kwesties die in het Nederlandse politiek debat spelen, zoals klimaatverandering, duurzaamheid, vermogensongelijkheid, arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat voor bedrijven.

 

3. De Nederlandse en Europese economie

Door de corona-pandemie zijn de jaren 2020 en 2021 turbulent geweest met lockdowns en recessie. In Nederland en de rest van de Europese Unie (EU) was er sprake van grootschalige steunpakketten aan het bedrijfsleven, mede gefinancierd vanuit het nieuwe Europese corona-herstelfonds.

Doel van deze lezing is om tot een beoordeling te komen van de economische groeiperspectieven in Europa en Nederland gedurende de komende jaren.

4. Governance en Toekomst van het Eurosysteem

In Europa vindt er een discussie plaats over de toekomst van het Europese begrotingsbeleid, voortbouwend op het huidige Stabiliteits- en Groeipact (SGP), en over maatregelen om de stabiliteit van het eurosysteem te vergroten.

Tevens zijn er zorgen over de politieke stabiliteit in een aantal landen, met name in Frankrijk en Italië.

Doel van deze lezing is om te komen tot een analyse van de verschillende scenario’s om de stabiliteit van de het eurosysteem te vergroten. Hoe kan dit worden georganiseerd?

5. Governance van de Europese Banken Unie

Doel van dit interactieve seminar is om tot een beoordeling te komen van de Europese Banken Unie. Zijn de banken in de eurozone voldoende opgeschoond van probleemleningen? Hoe is het Europese toezicht door de ECB te kwalificeren? Is het een grote verbetering ten opzichte van de oude situatie voorafgaande aan de financiële crisis van 2007-2009?

6. Het Internationale Bankentoezicht en Financiële Stabiliteit

Doel van deze lezing is om te komen tot een beoordeling van de diverse Basel Akkoorden. Welke problemen zijn opgelost en welke nieuwe problemen zijn juist gecreëerd door de Basel Akkoorden? In dit verband zal met name vanuit een economische bril gekeken worden naar prikkels die banken hebben om de Akkoorden op een bepaalde manier in te vullen.

Videos

Blogs & publicaties

20 januari 2020

Een kwetsbaar Europees bankwezen op weg naar 2020

"In de visie van de EBA is de verwachting voor de ontwikkeling van de winstgevendheid van de banken uitermate zorgelijk. De lage rente-omgeving helpt ...

Enthousiast over Harald Benink?

Offerte opvragen