Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

prof. dr. Barbara Baarsma

prof. dr. Barbara Baarsma

prof. dr. Barbara Baarsma

Hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
 • Economie & Financiën
  • Crisis Management
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Dagvoorzitter
 • Workshop / Masterclass
 • Onderwerpen

 • Economie
 • Marktwerking
 • Mededinging
 • Kennisontwikkeling

Prof. dr. Barbara Baarsma is hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Barbara Baarsma

directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en eindverantwoordelijk voor RaboResearch. In die hoedanigheid ontwikkelt zij de Rabobank-brede kennisagenda en de inrichting van de kennisorganisatie. Zij is ook Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER) en lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance. Verder is Barbara lid van de Jury Nationaal Icoon en de Raad van Advies DNB Academie.

Lees meer

Prof. dr. Barbara Baarsma is hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Barbara Baarsma directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en eindverantwoordelijk voor RaboResearch. In die hoedanigheid ontwikkelt zij de Rabobank-brede kennisagenda en de inrichting van de kennisorganisatie. Zij is ook Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER) en lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance. Verder is Barbara lid van de Jury Nationaal Icoon en de Raad van Advies DNB Academie.

Voor haar overstap naar de Rabobank was zij directeur van SEO Economisch Onderzoek en vervulde zij verschillende nevenfuncties. Tot aan haar overstap was zij lid van de Raad van Commissarissen van Loyalis NV, Espria en Aon Groep Nederland bv, lid van het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Kas Bank en lid van de Advisory Board Responsible Investment bij PGGM. Daarvoor was zij commissaris/intern toezichthouder bij Woonzorg, St. Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis, BNN, en lid van de audit committee van FNV Bondgenoten.

Zij is regelmatig gevraagd om in commissies mee te denken over beleidsproblemen voor ministers. Zo was zij voorzitter van de door minister Schippers ingestelde commissie Macrobeheersinstrument in de medisch specialistische zorg en was dat eerder van de door minister Klink ingestelde commissie Verticale integratie in de zorg. Ook was zij lid van de visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep, van de Commissie Structuur Nederlandse banken, en van de Commissie Dienstverlening aan huis.

Barbara Baarsma heeft een brede economische interesse, van financiële markten tot de zorg en van onderwijs tot de postmarkt. Zij interesseert zich voor economische politiek op Nederlands en Europees niveau. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van marktwerkingsstudies. Een ander onderwerp waar Barbara zich mee bezighoudt is mededinging. Zij adviseert bij fusies en overnames en bij vraagstukken op het gebied van verticale en horizontale samenwerking. Naast haar onderzoekswerk geeft Barbara (gast)colleges en lezingen, leidt zij workshops, treedt zij op als facilitator in besluitvormingsprocessen en publiceert zij regelmatig over marktwerking en mededinging in de media en vakliteratuur.

Samenvatting inklappen

Column ACADEMY® Magazine 2014

Lees publicatie