This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Hoogleraar toegepaste economie

prof. dr. Barbara Baarsma

Barbara Baarsma is hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Barbara wordt regelmatig gevraagd om in commissies mee te denken over beleidsproblemen voor ministers.

Talen:
Inzetbaarheid:
Boardroom spreker,Dagvoorzitter,Discussieleider,Keynote spreker
Inzetbaarheid:
Boardroom spreker,Dagvoorzitter,Discussieleider,Keynote spreker,

Onderwerpen

1. Groene Groei (de zin en onzin van economische groei)

Er zijn veel problemen en verschillende grenzen knellen in onze economie. De kranten staan er vol mee: inflatie, koopkrachtverlies, oorlog in Oekraïne, de problemen in de asielopvang, wachtrijen en gesloten deuren door personeelsgebrek op talloze plekken in de economie, van Schiphol tot ziekenhuizen en van kinderopvang tot onderwijs. En dan is er ook de klimaat en stikstofcrisis, een woningmarkt die op slot zit en een dreigende coronagolf in het najaar. De politieke reactie op deze problemen en crises zijn te vaak korte termijn oplossingen, pleisters plakken zonder de achterliggende oorzaak echt aan te pakken. Hoe kunnen we deze problemen en crises het best het hoofd bieden? Daarover gaat deze lezing van Barbara Baarsma.

Zowel de corona- als de klimaatcrisis heeft de roep om consuminderen versterkt en economische groei in een kwaad daglicht gezet. Maar hoe reëel is dat? Als we willen dat toekomstige generaties kunnen leven op hetzelfde welvaartsniveau als wij, dan hebben we een economische groei van zo’n 3 procent per jaar nodig. Waarom? Onder andere om de kosten van de vergrijzing op te vangen en de herverdeling van rijk naar arm te betalen. Zolang we zaken als onderwijs, zorg en rechtspraak uit collectieve middelen betalen, is economische groei nodig, betoogt Barbara Baarsma.

Maar hoe creëren we groei als we niet alleen kijken naar financiële welvaart, maar breder? Hoe creëren we groei binnen ecologische grenzen en bieden we gelijke kansen aan iedereen? Barbara Baarsma geeft in deze lezing antwoord op de vraag wanneer economische groei zinvol dan wel onzinnig is. Ook laat ze zien hoe zinvolle economische groei eruit kan zien en welke veranderingen daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld in het belastingstelsel en klimaatbeleid en de manier waarop we groei definiëren. Met het oog op vergroenen, is en blijft economische groei nodig. Maar dan wel groene groei. Hoe ziet dat eruit?

De lezing is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel geeft vijf redenen waarom we economische groei wel degelijk nodig hebben. Daarna geeft het tweede deel vijf redenen waarom de huidige manier waarop economische groei tot stand komt niet zaligmakend is en waarom het anders moet. Tot slot laat het derde deel zien hoe zinvolle economische groei eruit zou kunnen zien.

2. Boardroom sessies

Beschikbaar voor Boardroom gesprekken over good governance, vergroenen en andere onderwerpen. Zij kan hierbij putten uit haar ervaring als lid van de Monitoring commissie Corporate Governance.

3.   Diverse macro economische onderwerpen

Videos

Enthousiast over Barbara Baarsma?

Offerte opvragen