This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
De Vrije Denkers

Arthur Kruisman en Patrick Donath

Arthur Kruisman en Patrick Donath vormen samen de Vrije Denkers. Zij hebben vijf verhaallijnen om groepen mensen op een energieke, interactieve, positieve en uitdagende manier mee te nemen in een groeiende noodzaak tot gedragsverandering in organisaties.

Talen:
Inzetbaarheid:
Duo-lezing,Keynote spreker,Webinar,Workshop / Masterclass
Inzetbaarheid:
Duo-lezing,Keynote spreker,Webinar,Workshop / Masterclass,

Onderwerpen

1. Doen is de beste manier van denken

‘Doen is de beste manier van denken’ is een vurig betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan. Daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat zijn nieuwe strategieën nodig. Het doen en het denken moet weer met elkaar in verbinding gebracht worden en meer creativiteit, samenwerking, experimenteren en improviseren is daarin essentieel.

De workshop geeft antwoord op vragen als : Hoe verklein je het ‘gat’ tussen denken en doen? Hoe zet je alle talenten zo inclusief mogelijk in? Hoe heb je meer seks met ideeën? Hoe vergroot je je creativiteit?

We verleiden mensen tot het zetten van de kleinst uitvoerbare stap in de richting van de bedoeling van de organisatie en maken aannemelijk dat na stap 1 weer een nieuwe stap 1 komt en geen vooruitgedachte stap 2. We beargumenteren waarom er meer fouten gemaakt moeten worden.

2. Hoe dan? Doe dan?

‘Hoe dan? Doe Dan!’ legt de nadruk nog meer op ‘doen’. We laten zien en ervaren waarom het toch zo lastig is om die eerste stap te zetten en hoe slimme mechanismes ervoor kunnen zorgen dat terugval in ‘oud’ gedrag kan worden tegengegaan. Een praktische workshop waarin iedereen ook letterlijk een stap 1 zet. Het is een op zichzelf staande workshop, maar kan ook worden gezien als een vervolg op de workshop 1 ‘Doen is de beste manier van denken’.

De workshop biedt gereedschappen om inspiratie levendig te houden. We geven instrumenten om te voorkomen dat je na een dag van inspiratie weer terugvalt in de waan van de dag. We laten zien hoe je intenties omzet naar blijvende gedragsverandering en hoe een eventuele terugval naar ‘oud’ gedrag is op te vangen. We verleggen expliciet de aandacht van ‘doelen in de toekomst’ naar actie en beweging’ hier en nu’.

3. Zoek het zelf lekker uit

‘Zoek het zelf lekker uit’ is een persoonlijk en op sommige momenten confronterend verhaal.

Wat heeft ons gevormd? Waar hebben wij ons over verwonderd in organisaties de afgelopen 30 jaar? Wat hebben wij gedaan om ons werk leuker, interessanter en waardevoller te maken? Hoe brachten wij meer plezier en vrijheid in ons werk en hoe verhoudt zich dat tot onze verantwoordelijkheden?

De workshop zet aan tot meer eigenaarschap, initiatief en verantwoordelijkheid waarbij onze eigen hobbels, onzekerheden en kwetsbaarheden niet uit de weg worden gegaan.

4. Alles van waarde is weerloos

‘Alles van waarde is weerloos’ is een verhaallijn waarin het begrip waarde vanuit negen verschillende perspectieven/lenzen wordt bekeken Het krijgt nieuwe betekenis aan de hand van eigen voorbeelden en voorbeelden uit de praktijk. We zetten alledaagse producten in zoals Yoghurt en vla, maar laten ook zien hoe zelfs schending van mensenrechten en ontnemen van vrijheden onverwacht van bijzondere waarde kunnen zijn.

In het betoog wisselen we concrete en abstractere voorbeelden af zodat de vertaling naar de eigen werkpraktijk voor iedereen mogelijk is. De titel ‘ Alles van waarde is weerloos’ is een zinsnede uit een gedicht van dichter/schilder Lucebert.

5. Nu is beter dan binnenkort

‘NU is beter dan binnenkort’ is gericht op de noodzaak van het NU in actie komen. Niet wachten op binnenkort, op het plan, op de toestemming, op de business case, op de uitwerking van de ‘wat-als’ scenario’s, op het geld. Dit uitstelgedrag van mensen komt voort uit enorme overschatting van het denkvermogen en een ernstige onderschatting van het ‘doenvermogen’. We werken maar al te graag en liever aan (toekomst)plannen, verwachtingen en voorspellingen dan aan het e?ectief omgaan met verrassingen in het hier en NU.

‘NU’ is nadrukkelijk geen betoog om mensen op te jagen, nog meer werk te geven of het denkvermogen te kort te doen. Het is vooral een aanzet om de handelingsverlegenheid te helpen verkleinen en daarmee het ‘doenvermogen’ te vergroten. Niet wachten op wat NU (nog) niet kan, maar slimme keuzes maken in wat je NU wel kan doen.

Videos

Enthousiast over Arthur Kruisman en Patrick Donath?

Offerte opvragen