This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Michiel Muller

Topman Picnic | Disruptive businessmodellen

Ondernemerschap speelt een belangrijke rol in ons leven. Niet alleen is het de bron voor ons zakelijk succes, ook in ons privé leven is ondernemerschap een belangrijk element. Uiteindelijk komt het neer op daadkracht: Ben je in staat om iets van de grond te krijgen en daardoor iets nieuws te creëren en verder te komen?

Veel ondernemingen proberen ondernemerschap terug in de organisatie te krijgen. Blijkbaar zijn ze het in de loop der tijden kwijtgeraakt? Elke onderneming is immers ooit gestart door één of meerdere ondernemers, die daarmee het avontuur zijn aangegaan. Jaren later zoekt men naar manieren om de spirit van de ‘early days’ terug te vinden: mensen moeten weer gaan ondernemen, innoveren, elkaar inspireren, durven, niet bang zijn voor het maken van fouten etc. Het is niet altijd eenvoudig dit weer terug in de organisatie te krijgen en als zo vaak dient het goede voorbeeld door het top management te worden gegeven. Hoewel?

De toekomstige werknemers die nu afstuderen hebben meer ondernemerszin dan voorheen. Uiteraard wilden vroeger nieuwe werknemers ook de wereld veroveren, maar dan vooral in dienst van grotere organisatie. De huidige generatie is minder gevoelig voor hiërarchie, daagt graag de status quo uit en kijkt anders naar (carrière) risico’s. Bedrijven hebben lef nodig om hen die ruimte te geven en niet in oude patronen te blijven hangen van “zo hebben we het altijd gedaan”. Er is dus voldoende energie, daadkracht en creativiteit voorhanden om meer te gaan ondernemen – ook binnen grotere organisaties.

Ondernemen is de kwaliteit om je idee uit te gaan voeren, om gewoon te starten. Een idee zonder uitvoering is waardeloos. Letterlijk en figuurlijk. Als je niet in staat bent iets met je idee te doen, dan is het niets. Je moet iets in beweging zetten. Doe het, begin klein, probeer het uit in je omgeving, stuur gaandeweg je onderneming of je nieuwe initiatief bij. Dan krijg je snel genoeg in de gaten of je idee inderdaad zo briljant was als je van te voren verzonnen had, of dat je je aanpak moet bijschaven.

Als ik mensen dit advies geef kijken ze me soms wantrouwend aan. Ondernemen is echter niet het voortdurend bedrijven van hogere wiskunde. Wees niet bang om al lerend onderweg te gaan. Ik leg hen de ondernemersroute uit en geef ze een duwtje in de rug. Je hebt toch eeuwig spijt als je een fantastisch plan nooit hebt omgezet naar uitvoering? Ja, de uitvoering kan mislukken, dat is waar. Daardoor laten veel mensen zich weerhouden om te starten. Eeuwig zonde.

De ondernemersroute is een inzicht dat ik ontdekte na zelf meerdere malen het pad te hebben bewandeld en door naar de successen van anderen te kijken. Ik hoor vaak terug dat uitleg en begrip van de ondernemersroute veel mensen helpt de stap om te gaan ondernemen te zetten, ondanks de aanvankelijke twijfel die men had. De ondernemersroute begint in je huidige situatie, zeg punt A, waar je vastzit in oude patronen, waar er veel regels zijn en er volgens vaste patronen wordt gewerkt. In A is er weinig inspirerende energie, het enthousiasme is ver weg. Om uit A te vertrekken kun je een prachtig idee hebben van hoe het wel moet. Het roer moet om. Je wilt naar B. Sommige mensen hebben moed nodig om in beweging te komen, anderen bewegen makkelijk vanuit zichzelf. Als ikzelf met een idee rondloop, dan ga ik er met mensen om mij heen over praten. Zo breng ik mijn eigen idee verder. Enthousiasme is erg aanstekelijk en zo groeien het plezier en het inzicht om je onderneming aan te pakken. Het mooie van ondernemen is dat je met een open onderzoekende houding soortgelijke mensen ontmoet, waarmee je weer verder groeit. Vertrouwen en open kaart spelen zijn hierbij belangrijke ingrediënten.

Een van de valkuilen om te vertrekken naar B is dat mensen het op de manier van A willen doen. Dat werkt dus niet. Je zult het dit keer anders moeten aanpakken. Je zult naar jezelf moeten leren  kijken: waar zitten je eigen belemmeringen? Vaak hebben we belemmerende gedachtes die ons tegenhouden, zoals: “ja, maar zo eenvoudig kan het toch niet zijn? Ik moet eerst veel meer kapitaal hebben… Ik ben geen goede verkoper…. Ik kan dat niet.”

Als je niet in staat bent iets met je idee te doen, dan is het niets.

Als je in beweging wilt komen, gooi zoveel mogelijk uitgangspunten en vooroordelen overboord, dat reist een stuk lichter. In B aangekomen heb je niet altijd meteen de heilige graal te pakken. Je krijgt echter wel nieuwe inzichten die je in A nooit had opgedaan. Mensen beseffen dan dat je door onderweg te gaan de belangrijkste stap hebt gezet. Om je ideeën verder te verzilveren is de kans groot dat je al ondernemend naar een nieuw punt C gaat, waar je je droom ziet uitkomen, maar op een heel andere manier dan je vanuit A had verzonnen.

Als ondernemer probeer ik anderen een spiegel voor  te houden om hen te helpen in beweging te komen. Inspiratie uit praktijkverhalen leidt tot de noodzakelijke impuls om in actie te komen. Als de eerste stap daardoor kleiner lijkt is het belangrijkste al gewonnen. Want iedereen weet eigenlijk wel dat ondernemerschap de wereld draaiende houdt, maar soms is men even vergeten hoe het ook alweer moest…

Michiel Muller

Michiel Muller

Topman Picnic | Disruptive businessmodellen

Ondernemer, investeerder en coach Michiel Muller is onder andere bekend als oprichter van Tango,...

Offerte opvragen Bekijk het profiel