This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Maak cijfers van toetsen ONbelangrijk

“Cijfers? Zijn ze nou echt zo belangrijk? Mijn dochter (8 jaar) komt met een sip gezicht de school uit slenteren. “Wat is er?”, vraag ik. “Ik heb een 6,8 voor mijn toets aardrijkskunde, bijna het laagste van de klas.” Meteen schiet door mijn hoofd…’waarom wordt dit hardop in de klas medegedeeld en waarom wordt dit zo belangrijk gemaakt?’ Ik leg een arm op haar schouder en vraag: “Vind je zelf dat je goed je best hebt gedaan?” “Uh, ja” antwoordt ze weifelend. “Daar gaat het toch om. Als je er alles aan gedaan hebt, dan is het goed.”

Allard Lindhout

Voetbalscheidsrechter Eredivisie

Allard Lindhout: “Eenmaal afgestudeerd aan de PABO had ik een andere visie op het onderwijs dan nu als vader van twee meiden, 12 jaar onderwijservaring later en het zijn van scheidsrechter in de Eredivisie. Arbitrage en onderwijs kennen raakvlakken op allerlei gebieden; het omgaan met enorme verschillen in gedrag, het managen van je klas, het samenwerken in een team en het omgaan met – en verantwoording afleggen aan – ouders.

Zelfspot; wedden dat je het ver kunt schoppen?

Humor is zowel voor de klas als in een kolkend stadion een enorm wapen. Juist als het spannend wordt, de temperatuur stijgt, alles en iedereen tegen je begint te schreeuwen, het onrustig wordt in de klas, is het heerlijk de emotie en het succes eruit te halen en te beseffen dat het lukt om daarin te slagen. En lukt het niet? Dan is het verfrissend om zo eerlijk mogelijk aan reflectie te doen of met het team kritisch te kijken naar het optreden. Neem jezelf daarbij niet te serieus en lach eens om jezelf. Dat relativeert en hiermee beïnvloed je de beeldvorming juist heel positief!

Lazer dus op met toetsen

Ik heb het de leerkracht van mijn dochter gevraagd: “Waarom zegt u de toetsresultaten van de leerlingen hardop voor?”. Haar antwoord: “Omdat ik dit altijd al doe.” Ze voegde er gelijk aan toe: “Ik zal voortaan aan de leerlingen vragen wie zijn cijfer niet wil horen.” Het antwoord op de vraag ‘waarom’ moet ik nog steeds krijgen. Ja, een scheidsrechter is onderdeel van een prestatiecultuur, ja wij krijgen iedere wedstrijd directe feedback, soms totaal niet onderbouwd, en een dag later een cijfer in de krant.

Ook word ik beoordeeld door een waarnemer in het stadion en ontvang ik een paar dagen later een rapport met een eindcijfer van die wedstrijd. Mij is geleerd niet gelijk naar het cijfer te kijken, maar naar de competenties. Doordat cijfers belangrijk worden gemaakt deed ik dat automatisch toch. Maar ik kwam erachter dat het me frustreerde en dus stagneerde het mij in waar het echt om draait: ontwikkeling! Kortom; weg met die resultaten, maar kijk naar proces!

Een lezing van mij?

Boek mij via Speakers Academy® voor een zeer interactieve presentatie over omgaan met de diversiteit in gedrag, reflectie, klassenmanagement, teamwerk en oudergesprekken.”

Bron: ACADEMY Magazine 2021-2022

Allard Lindhout

Voetbalscheidsrechter Eredivisie

Allard Lindhout is een talentvol scheidsrechter. Hij leidt voetbalwedstrijden op het hoogste niveau ...

Offerte opvragen Bekijk het profiel