This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Innovaties komen tot stand tussen organisaties!

''Dit alles vraagt wél om een compleet andere wijze van richten en inrichten. Immers: meer dan 90% van de innovaties komt niet tot stand in een organisatie, maar ertussen. Waarbij niet de techniek de grootste uitdaging is, maar verreweg de wijze van organiseren.''

drs. Dirk-Jan de Bruijn MMC

Regisseur van innovatieprocessen

In deze ‘Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity’-tijd – als ‘VUCA’ een inmiddels vertrouwd begrip – is het een illusie te vooronderstellen dat onze bestaande veilige structuren voldoende soelaas bieden. Daarvoor is het nu allemaal té complex, té onzeker en gaan veranderingen gewoon té snel.

Welke innovaties schreeuwen bijvoorbeeld om andere wijzen van organiseren: flexibeler, korter op de bal, in wisselende samenstellingen, programmatisch van opzet én sneller geoperationaliseerd. Met minder verzuchting en gedoe. Om zo die gedroomde stap te kunnen zetten van startup naar ‘scale-up’. Maar dan niet in het bekende lineaire tempo (de vertrouwde stapjes 1-2-3-4-5), maar exponentieel van opzet (met ferme stappen 1-2-4-8-16-32).

Dit alles vraagt wél om een compleet andere wijze van richten en inrichten. Immers: meer dan 90% van de innovaties komt niet tot stand in een organisatie, maar ertussen. Waarbij niet de techniek de grootste uitdaging is, maar verreweg de wijze van organiseren. Vanuit de bedoeling (‘waarom deden we het ook alweer?’), niet met het eigen koninkrijk, maar wel met het maatschappelijke vraagstuk als centraal middelpunt.

Dit alles vraagt wél om een compleet andere wijze van richten en inrichten.

Om zo met álle relevante spelers uit de 4-O werelden (Overheden, Ondernemers, Onderwijs- en kennisinstellingen en Omgeving) in co-creatie mét elkaar stappen te zetten. Vanuit een ‘community’ en middels netwerkleiderschap, multidisciplinair van opzet. Met strak georkestreerde koppelvlakken tussen al die afzonderlijke delen – gericht op realisatie van dat gemeenschappelijke hogere doel.

Vanuit een win-win benadering om zo samen de koek groter te maken. Uitgaande van het leidende principe dat eigenbelang de beste drijfveer is voor samenwerking.

Om zo mét elkaar de stap te zetten van afzonderlijke producten of diensten naar een geïntegreerde ‘performance’: van lamp naar licht, van hr-ketel naar klimaat of van voertuig naar mobiliteit. Gericht op concrete waarde-creatie.

In de geest van Steve Jobs: ‘You got to start with the customer experience and work backwards to the technology’. Wat vraagt om zaken als aanstekelijk voorbeeldgedrag, risico’s in lijn met de te verzilveren kansen, creëren van regelvrije zones, duurzame verbindingen met hoofdprocessen en tonen van wederzijds begrip.

En door zo’n ecosysteem-benadering worden de problemen niet opgelost op het niveau waarop ze zijn ontstaan: vaak blijkt dat duurzaamheid een sleutel kan zijn voor een sluitend krijgende ‘value case’. Spreekt voor zich dat innovaties om hele andere vormen van sturing en leiderschap vragen.

Anders blijven we hangen in het bekende ‘insanity’-gedrag (vrij naar Albert Einstein: ‘Doing the same thing over and over again and expecting different results’).

Bron: Academy Magazine 2020

drs. Dirk-Jan de Bruijn MMC

Regisseur van innovatieprocessen

Bedrijfseconoom en veranderdokter gespecialiseerd in het operationaliseren van netwerkleiderschap...

Offerte opvragen Bekijk het profiel