This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

‘Duurzame energie, bittere noodzaak én een zegen’

Parijs herbergde in december 2015 een nog nooit vertoond aantal staatshoofden en regeringsleiders. Inzet was te komen tot een wereldwijd akkoord over het terugdringen van de uitstoot van CO2?, een van de voornaamste veroorzakers van het broeikaseffect. Die CO2? vormt een deken rond de aarde, waardoor onze planeet niet kan afkoelen. Lekker zou je zeggen, het wordt wat warmer, waar maken we ons druk over? In zijn column legt drs. Ed Nijpels uit wat er werkelijk aan de hand is.

drs. Ed Nijpels

Duurzaamheid | Klimaat | Energie Transitie

“De werkelijkheid is een andere. Die opwarming van de aarde heet desastreuze gevolgen voor de natuur, de mensheid, de landbouw, kortom voor ons hele ecosysteem. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld de stijging van de zeespiegel door het smelten van de ijskappen op de Noord- en de Zuidpool. Wij in Nederland draaien onze handen daar niet voor om en leggen al honderden jaren dijken aan. Wij zijn er in de hele wereld beroemd om geworden. Maar in andere werelddelen is die stijging van de zeespiegel niets minder dan een ramp. Op dit moment woont meer dan 50 procent van de wereldbevolking in delta’s. Het is volslagen onmogelijk die delta’s te beschermen met dijken, zoals wij dat in Nederland doen. Het gaat simpelweg om een levensbedreigende situatie voor miljarden mensen. Die opwarming veroorzaakt niet alleen het smelten van de ijskappen. Klimaatzones verschuiven, vruchtbare landbouwgebieden verdrogen en verworden tot woestijnen. Droogte, stormen, orkanen, vloedgolven, wij worden er de afgelopen jaren steeds vaker mee geconfronteerd. De zomer van 2015 was de warmste ooit. Negen van de tien warmste zomers in de afgelopen eeuw zijn na 2000 voorgekomen. Honderd miljoen mensen zijn anno 2016 door de effecten van die opwarming al tot extreme armoede veroordeeld.”

Eenstemmigheid

“In Parijs was er tegen de verwachtingen in een grote mate van eenstemmigheid over de dramatische gevolgen van het broeikaseffect. De wetenschap is de politiek voorgegaan. Duizenden wetenschappers uit allerlei landen hebben onder de vleugels van de milieuorganisatie van de Verenigde Naties de afgelopen jaren periodiek gerapporteerd over de ernst van de situatie. Niet iedereen is het met die wetenschappers eens. Er is een kleine groep van ‘klimaatsceptici’, die de opwarming van de aarde beschouwt als een steeds terugkerend natuurverschijnsel. Ze omschrijven de wel bezorgde wetenschappers als de klimaatmaffia en waarschuwen voor de gruwelijke verspilling van geld om die uitstoot van CO2? te beperken. Ik vergelijk die sceptici wel eens met de geleerden die in de middeleeuwen bestreden dat de wereld een bol was. De aarde was plat en als je per schip naar het randje zou varen dan zou je er vanaf vallen. We weten wel beter.

Willen wij de meest ernstige gevolgen vermijden, dan mag de aarde maximaal twee graden opwarmen. Dat was het uitgangspunt vóór Parijs. Tot grote verbazing gingen die staatshoofden een stapje verder: beperking tot anderhalve graad is wenselijk. En daarmee werd echt een politieke doorbraak bereikt, vooral ook omdat de afspraken bindend zijn voor alle landen.”

Energieakkoord

“In ons land wordt het energiebeleid in belangrijke mate vormgegeven door het Energieakkoord. Dat akkoord is in 2012 gesloten tussen 47 partijen, van het kabinet tot en met Greenpeace, van werkgevers tot en met de woningbouwcoöperaties. De bedoeling was een einde te maken aan het inconsistente en warrige energiebeleid van de voorafgaande tien jaar. Nederland staat
in de Europese ranglijst van duurzame energie op de op twee na laatste plaats. Alleen Malta en Luxemburg doen het nog slechter. We moeten de komende jaren dus een geweldige inhaalslag maken. Meer duurzame energie en energiebesparing leidt tot minder uitstoot van CO2? en daar is het allemaal om begonnen.

In 2050 wil Nederland naar een CO2?-arme opwekking van energie, Europa wenst tegen die tijd een reductie van 80 tot 95 procent.De weg die in Parijs is ingeslagen is onomkeerbaar. De wereld van kolen, olie en gas voor energieopwekking zal op termijn verdwijnen, er komt wind, zon, biomassa, geothermie en getijdebeweging voor in de plaats. Die transitie naar duurzame energie geeft geweldige kansen voor innovatie, economische groei en werkgelegenheid. Maar het zorgt er vooral voor dat de generaties die na ons komen in een leefbare wereld kunnen wonen. En dat is een zegen.”

drs. Ed Nijpels

Duurzaamheid | Klimaat | Energie Transitie

Ed Nijpels heeft een belangwekkende politieke carrière achter de rug waar een duurzame rode draad...

Offerte opvragen Bekijk het profiel