This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Robotica en ethiek van de techniek

mr. dr. ir. Lambèr Royakkers

Lambèr Royakkers is een expert op het gebied van ethiek van de techniek. Hij heeft zich gespecialiseerd in robotica en (generatieve) artificial intelligence (AI). In de nabije toekomst zullen robots breed in onze samenleving worden ingezet, en zullen onze samenleving veranderen.

Talen:
Inzetbaarheid:
Dagvoorzitter,Keynote spreker
Inzetbaarheid:
Dagvoorzitter,Keynote spreker,

Onderwerpen

1. AI en ethiek

Bij dit onderwerp staan de ethische kwesties centraal betreffende de toepassing van AI-systemen. Zo kunnen AI-algoritmen bevooroordeeld zijn als ze worden getraind op gegevens die inherente vooroordelen bevatten; implementatie van AI kan leiden tot veranderingen op de arbeidsmarkt en sociale structuren; misbruik van AI-systemen kunnen leiden manipulatie en schade. Het vinden van een evenwicht tussen technologische vooruitgang en ethische overwegingen is van cruciaal belang voor het creëren van een samenleving waarin AI ten goede komt aan iedereen.

2. Cybersecurity

De term omvat een breed scala aan technologieën, processen en praktijken die zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Belangrijke aspecten van cybersecurity zijn onder andere: gegevensbescherming; netwerkbeveiliging; toegangscontrole; beveiligingsbewustzijn; en incidentrespons. Cybersecurity is van vitaal belang in de moderne samenleving, waarin digitale technologieën diep zijn geïntegreerd in verschillende aspecten van ons leven. Vraag die central staat is welke proactieve maatregelen bedrijven, overheidsinstellingen en individuen moeten nemen om zich te beschermen tegen steeds geavanceerdere bedreigingen en de potentiële gevolgen van cyberaanvallen te minimaliseren.

3. Ethische overwegingen rondom robotica

Ethische overwegingen met betrekking tot robotica hebben betrekking op de ontwikkeling, implementatie en impact van robottechnologieën in verschillende aspecten van ons leven. Zo beïnvloedt robotica onze menselijke autonomie; roept het vraagstukken op met betrekking tot werkgelegenheid en economische impact; kan het culturele normen en sociale structuren beïnvloeden. Het begrijpen en het aanpakken van ethische kwesties is cruciaal om ervoor te zorgen dat de voordelen van robotica worden gemaximaliseerd zonder ongewenste negatieve gevolgen voor individuen en de samenleving als geheel.

4. De impact van digitalisering op onze samenleving

De impact van digitalisering op onze samenleving is diepgaand en omvat verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Enkele vorbeelden hiervan zijn: economie (digitalisering heeft de manier waarop we handel drijven en zaken doen veranderd. E-commerce, online betalingen en digitale marketing zijn enkele voorbeelden van hoe digitalisering de economische activiteit heeft getransformeerd); werkgelegenheid (de digitalisering heeft invloed op de arbeidsmarkt door automatisering en robotisering van bepaalde taken, maar heeft ook nieuwe mogelijkheden gecreëerd); gezondheidszorg (digitalisering heeft innovaties in de gezondheidszorg mogelijk gemaakt, zoals elektronische patiëntendossiers, diagnostiek, telemedicine en gezondheidsapps); privacy en beveiliging (digitalisering heeft geleid tot een toename van de hoeveelheid persoonlijke gegevens die online worden gedeeld); cultuur en communicatie (digitale platforms zoals sociale media, streamingdiensten en online contentcreatie hebben grote invloed op de verspreiding van informatie, meningsvorming en sociale interacties).

Hoewel digitalisering tal van voordelen met zich meebrengt, brengt het ook uitdagingen en ethische overwegingen met zich mee. Het is van cruciaal belang om deze ontwikkelingen kritisch te blijven volgen en te zorgen voor een evenwichtige benadering waarbij zowel de positieve als negatieve aspecten worden aangepakt om een duurzame en inclusieve samenleving te bevorderen.

Referenties

drs. Stella de Jager, uitgever

"In 2003 heeft Lanbèr Royakkers het boek Ethiek en Techniek geschreven. Deze titel is uitgeeven bij HBuitgevers. Daarna heeft hij het innovatieve E-laerningproduct Verantwoord ondernemen ontwikkeld. ...

Lees verder
drs. Stella de Jager, uitgever van HBuitgevers
Susannne Denis, Projectcoördinator Evenementen

''Al enkele jaren treedt Lambèr Royakkers tijdens diverse voorlichtingsevenementen van de Technische Universiteit eindhoven (TU/e) op als docent bij voorbeeldcolleges. De doelgroep van dergelijke ...

Lees verder
Susannne Denis, Projectcoördinator Evenementen van Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Kolonel-vlieger H.J. van der Vlies, commandant

"Op 13 juni 2007 heeft de heer Mr. Dr. Ir. L.M.M. Royakkers voor ons een presentatie en workshop verzord in hett kader van de Gedragscode Defensie. Voor deze middag waren alle leidinggevenden van ...

Lees verder
Kolonel-vlieger H.J. van der Vlies, commandant van Vliegbasis Eindhoven

Enthousiast over Lambèr Royakkers?

Offerte opvragen