This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Je wordt goed in wat je doet

Je wordt goed in wat je doet. Dat heeft in je werk, sport of persoonlijk leven een positieve uitwerking. Als je bijvoorbeeld veel zeurt en daar goed in wordt, gebeuren er alleen maar negatieve dingen. Dan ga je om met angst, teleurstelling, enz. Michael Kortekaas is een motiverende spreker die zijn toehoorders ruim 150 keer per jaar met zijn kennis en ervaring inspireert op het gebied van leiderschap, werkgeluk en Mentale (v)eerKracht. Hij geeft mentale handvatten om anders te leren denken en te doen waar je echt goed in wilt worden.

© Aad van Vliet

Michael Kortekaas

Inspiratie | Crime Expert | Energiemanagement

Michael Kortekaas studeert onder andere aan het CIOS (1993), de Sportacademie (2000-2002) en de politieacademie (gevaar- en crisisbeheersing, 2006-2009 en 2013) en werkt vervolgens 12,5 jaar voor politie en Defensie. Hij traint militairen en politiemensen. Niet alleen fysiek, maar vooral op gevechtsvaardigheden, procedures en mentale veerkracht.

Sinds 2011 richt hij zich op de (persoonlijke) ontwikkeling van mensen die werken in teams in een omgeving waar zij optimaal moeten presteren. “Ik kom net van een advocatenkantoor op de Zuidas waar ik een ‘inspirational’ heb gedaan. Ik heb daar verteld over de werking van ons brein en hoe belangrijk het is om te doen. Niet alleen letterlijk. Mensen moeten zich ook bewust worden van het feit dat het brein enorm veel feedback krijgt door wat men denkt, voelt en doet. Er wordt vaak gedacht ‘zo ben ik nu eenmaal’, ‘zo ben ik bedraad’ (ook wel ‘gewired’). Daar klopt niets van. Iedereen heeft een bepaalde ‘nature’ (een bepaald DNA- of genenpakketje), maar het gaat ook om ‘nurture’: hoe sta je erin, wat denk je, wat voel je de hele dag en wat doe je dan?’. Dan kom je vanzelf weer op de uitspraak ‘je wordt goed in wat je doet.’

Doelen stellen, visualisatie, gedachte- en aandachttraining zijn mentale instrumenten die mensen helpen het bewustzijn te vergroten, waardoor zij vervolgens anders kunnen denken, voelen en doen. “Ik wil hen meegeven dat ze nu weliswaar een aantal inzichten op mentaal gebied hebben, maar dat het er vooral om gaat die in praktijk om te zetten, dus in actie te komen. Niet alleen de kennis telt, natuurlijk ook het doen.”

Energiemanagement

Michael (ook CrossFit-trainer) noemt energiemanagement als een van de mentale instrumenten die horen bij zijn stelling dat fitheid en vitaliteit – en het managen van de energie die zij opleveren – het fundament zijn van mentale veerkracht. “Wanneer mensen zich niet lekker voelen en niet goed in hun vel zitten, gaat die mentale veerkracht snel onderuit en is het voor degenen van wie het brein moe en niet zo fit is moeilijker anders te leren denken. Vanuit het concept denktherapie of gedachtetraining, kun je mensen handvatten geven om vanuit een ander perspectief te kijken of om belemmerende gedachtes om te vormen tot realistische en helpende.” Michael spreekt voor verschillende doelgroepen, denk aan advocaten, leden van de Raad voor de Rechtspraak (in feite het topsegment van het Openbaar Ministerie), maar ook banken en bedrijven als Facebook, Reebok of Adidas, het Loodswezen en onlangs tijdens het landelijke Vrouwencongres.

2x MK: Michael Kortekaas – Mentale Kracht

Op Michael Kortekaas’ website staat een logo met de afkorting MK Die slaat niet alleen op zijn naam. “Alles dat ik doe valt daaronder. Of ik nou over energie, leiderschap, teambuilding of werkgeluk praat, de paraplu die erboven hangt is Mentale (veer)Kracht, omdat het op mijn lijf geschreven staat. Op mijn website praat ik over presteren onder druk, omgaan met verandering en volhouden, in feite gedragsverandering zijn. Die drie grote thema’s kan ik – naast Mentale Kracht – beïnvloeden en dat geldt dan ook voor succes, gezondheid en geluk. Ook drie mooie overkoepelende pilaren waarop je kunt sturen.

Mijn bescheiden advies is dan vaak om in alle drie te investeren in je leven, dus niet één alleen in succes. De Zuidas is daar een goed voorbeeld van. Dan zijn mensen op hun veertigste financieel binnen, maar hebben ze vervolgens diabetes type 2 en drie scheidingen achter de rug.”

Michaels tweede thema – omgaan met verandering – houdt ook in omgaan met teleurstelling en tegenslag in je leven. “Ik zeg ook wel in mijn lezingen dat de thema’s alle drie mooi zijn, maar dit is misschien wel de mentale competentie pur sang, want mensen die dit beter kunnen, zijn dus vaak succesvoller, gezonder en gelukkiger in hun leven.

Wie leert van teleurstellingen en angstwekkende live gebeurtenissen wordt er juist sterker van. De een kan dat op eigen kracht, anderen hebben er extra handvatten voor nodig. Voor iedereen die dit goed toepast geldt dus dat ze er anders in staan dan degenen die na zulke gebeurtenissen en ervaringen niets meer durven en willen.”

Bron: ACADEMY® Magazine 2022-2023

© Aad van Vliet

Michael Kortekaas

Inspiratie | Crime Expert | Energiemanagement

Michael Kortekaas is een energiek, authentiek en verfrissende spreker die het publiek handvatten...

Offerte opvragen Bekijk het profiel