This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Generatie Z is aan zet! Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie?

Wie nu afhaakt, haakt nooit meer aan!

Generatie Z is helder en positief over de toekomst!

dr. Jos Ahlers

Generatie Z | Millenials | Generaties

Wij praten veel over ze, maar praten we ook met ze? En luisteren wij wel echt? Z-ers zijn de kids die nu opgeleid worden. Zij zien kansen. Ze zijn slim en snel. Open en direct. Zijn multimediaal en hyperactief (met games). En willen het vooral leuk hebben. Generatie Z is een generatie die optimistisch is over de toekomst. Ze zijn pragmatisch en autonoom. Maar er zijn ook bedreigingen. Als het niet snel boeiend is, haken Z-ers af. Zij hebben minder geduld en zijn ongevoelig voor hiërarchieën.  Zij houden van ‘learning by doing’ en willen zowel online als offline in een machtige beweging ervaringen op doen. Real time, all the time! Uit wereldwijd onderzoek uitgevoerd Jos Ahlers en René Boender blijkt dat zij behoefte hebben aan persoonlijke aandacht en inspirerende coaching. Maar wel op een manier die past bij deze tijd. Ben je niet spot on binnen 3 seconden, dan klikken ze je onverbiddelijk weg.  Daarbij is inspireren belangrijker dan motiveren. Pagina na pagina lees je in “Generatie Z en de vierde industriële revolutie” hoe de toekomst eruit gaat zien.Hierbij alvast een inkijkje in de wereld van Generatie Z….

Intensieve begeleiding is leuk en vanaf nu een vereiste

Generatie Z is geïnteresseerd in korte termijn gratificatie. Zoals we al zagen is Generatie Z  opgevoed met externe feedback. Hierbij is coachende begeleiding een vereiste. Bezielde werkgevers of sport clubs die een beleid voeren waarbij jongere Z-ers met kleine (korte termijn) stapjes hun positie zien verbeteren, zullen het beter doen dan 1.0 clubs die dit soort programma’s niet hebben. Generatie Z wil weten waarvoor ze het nu, op dit moment, doen! Ze willen waardering en respect voelen. En ze willen precies weten wat ze moeten doen voor de volgende stap. Ja, Generatie Z-ers hebben al vroeg een mening. En die laten ze horen en merken.

Investeer in de onderlinge relaties

Sfeer is voor Generatie Z belangrijker dan het behalen van topprestaties. Het is daarom van essentieel belang om, als je Generatie Z-ers wilt binnen halen of wilt binnen houden, actief te investeren in de ‘zachte kant’. Het moet leuk zijn. Netwerkstructuren, variabele teams, ruimte voor zelfontplooiing en sociale activiteiten zijn allemaal instrumenten die Generatie Z-ers willen ervaren. EEC blijkt daarbij essentieel: energie, enthousiasme en creativiteit blijkt de sleutel naar succes bij Z-ers. Echt en oprecht. Generatie Z kan moeilijk omgaan met abstracte omschrijvingen. Trainingen in de sport en opdrachten in het bedrijfsleven moeten specifiek en helder zijn. Ook de context waarbinnen wordt getraind wordt, is belangrijk. Z-ers doen niets ‘omdat het ze nou eenmaal gezegd wordt’.  Denk daarom niet in opdrachten, maar in specifieke uitdagingen. Communiceer daarom duidelijk en geef aan waar het aan bijdraagt zodat ze weten waarvoor ze het doen.

Sociale netwerken zijn de toekomst

Generatie Z is een netwerk-generatie. Z-ers leven zowel on als offline! Maak daar dus gebruik van. Babyboomers,generatie Einstein, X en Y:zet je filter open.Wij (oudere generaties) hebben vaak de neiging smalend te oordelen over de generaties die na ons komen. Uit die houding is nooit veel goeds voortgekomen. Want, of we er nu positief of negatief tegenaan kijken: de Digital Natives zijn onder ons. En over een tiental jaren zullen deze digitale inboorlingen beginnen de dienst uit te maken. Dat is de realiteit van de demografische ontwikkeling.  Deze geboren netwerkers voor wie internet en al haar toepassingen zo gewoon zijn als zuurstof, zullen een aantal ingrijpende veranderingen afdwingen in de manier waarop we leven en werken. Wie nu afhaakt, haakt nooit meer aan. Niets is geen optie!

Meer weten? Lees Generatie Z en de vierde industriële revolutie!

dr. Jos Ahlers

Generatie Z | Millenials | Generaties

De nieuwe Generatie Z is aanstormende en stroomt in 2020 de werkvloer op. Jos Ahlers beschrijft in...

Offerte opvragen Bekijk het profiel