This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Overleven tijdens de coronacrisis en schitteren daarna

Michael van Everdingen is een resultaatgerichte, energieke en mensgerichte lead consultant van strategieprocessen en digitale transformaties. Zijn kennis en ervaring ligt met name op plaatsen waar de onderneming de klant ontmoet, waar de inkomsten worden gegenereerd en de missie wordt volbracht. Hij heeft een trackrecord van het succesvol transformeren van grote, middelgrote en kleine bedrijven naar technologie gedreven high-performance bedrijven ten gevolge van disruptie van bestaande bedrijfsmodellen door technologische vernieuwing.

De coronacrisis zorgt voor een versnelling van veel ontwikkelingen, zoals digitalisering. Digitale technologieën zorgen voor grote veranderingen in alle onderdelen van de economie en de maatschappij: er ontstaan nieuwe business modellen en sectoren transformeren. De digitale revolutie zorgt daarnaast voor maatschappelijke veranderingen. Organisaties (zowel publiek als privaat) kijken daarom opnieuw naar zichzelf en vragen zich af hoe ze relevant naar de toekomst kunnen blijven.

Als organisatie red je het niet met je alleen te richten op het overleven tijdens de crisis. Van minstens even groot belang is om je te richten op de periode erna (middellange termijn) en de toekomst. Ervaar en leer in deze workshop hoe je als organisatie ook in de toekomst relevant en vitaal blijft.

Inhoud workshop:

In een workshop die bestaat uit drie delen brainstormen deelnemers over de toekomst van hun organisatie, rekening houdend met huidige, korte en langere termijn ontwikkelingen.

  1. Hoe bereid ik mij voor op de veranderende wereld? Om los te komen uit huidige structuren en om na te denken over de toegevoegde waarde van de organisatie in de toekomst, is het belangrijk om de (onderliggende) behoefte van de klant als uitgangspunt te nemen: welke (onderliggende) behoefte vervult uw organisatie op dit moment en hoe verandert dit als gevolg van ontwikkelingen? Wat zouden nieuwe waardeproposities kunnen zijn die voldoen aan deze nieuwe behoefte? Op basis van de uitkomsten formuleren deelnemers dromen en nachtmerries voor de technologieeigen organisatie.
  2. Naast het ontwikkelen van nieuwe waardeproposities voor de veranderende wereld onderzoeken deelnemers hoe geïnnoveerd kan worden op het huidige business model (o.a. met behulp van digitale technologieën): wat zijn verbeter- en innovatieopties op het huidige business model? Op basis van de uitkomsten formuleren deelnemers kansen en bedreigingen.
  3. “Hang in there” workshop (tijdens corona): hoe kunnen we op zeer korte termijn de huidige kosten verlagen zodat we de crisis kunnen overleven? Deelnemers formuleren op basis hiervan hun trots en teleurstelling over de huidige situatie die samen met de kansen en bedreigingen, dromen en nachtmerries uit de voorgaande workshops worden geprojecteerd naar een toekomstvisie voor 2025.

Praktische uitvoering & organisatie:

– Duur workshop: 4 uur

  1. Lezing Maatschappelijke impact van de digitale revolutie – 90’
  2. Hoe bereid ik mij voor op de veranderende wereld (exploratie) – 75’
  3. Hoe innoveer ik het huidige business model (expoitatie) – 30’
  4. Hang in there workshop (visioning) – 45’

De workshop kan zowel fysiek als online.

– Aantal deelnemers: maximaal 20/40 personen (online) of 30/50 personen (fysiek).