This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

Coronacrisis – een kans voor de klimaatcrisis!

De coronacrisis als kantelpunt in de klimaatcrisis: we kunnen nú overheidssteun groen inkleuren; nú industriële transities versnellen; nú sociale netwerken meer veerkracht geven. Laat ons de toekomst op onze planeet anders inrichten!

Manuel Adamini MSc.

Klimaatverandering: de grootste investeringskans ooit

Manuel Adamini heeft een achtergrond in economie en institutioneel vermogensbeheer. Hij werkt bij een stichting gehuisvest in Londen, welke als denktank inzake klimaatfinanciering globaal aanzien geniet. Daarvoor was hij werkzaam als Hoofd Verantwoord Beleggen bij vermogensbeheerder ACTIAM. Manuel is een frequent en veelzijdig spreker en moderator, zowel op grote conferenties als in een kleinere ronde tafel setting. Hij heeft bijgedragen aan vele internationale en Nederlandse publicaties.

Coronacrisis – een kans voor de klimaatcrisis!

De coronacrisis als kantelpunt in de klimaatcrisis: we kunnen nú overheidssteun groen inkleuren; nú industriële transities versnellen; nú sociale netwerken meer veerkracht geven. Laat ons de toekomst op onze planeet anders inrichten!

De coronacrisis biedt ruimte om na te denken en ons uit te spreken over een alternatieve toekomst. De crisis heeft in korte tijd duidelijk gemaakt dat heel veel zaken wél mogelijk zijn die eerder ondenkbaar bleken: we zien krachtig optreden van de overheid, doortastende maatregelen van bedrijven, toenemend gemeenschapszin en veranderend gedrag in de samenleving.

Deze crisis, die mede is voortgekomen uit de wijze waarop we met dieren en de natuur omgaan, laat ons (in)zien hoe kwetsbaar we zijn, hoe de hele wereld met elkaar is verbonden. Virussen houden zich niet aan grenzen, en dat geldt ook voor de opwarming van de aarde.

Helaas is de huidige pandemie slechts een generale repetitie voor het soort shocks die we door de klimaatcrisis alleen maar vaker zullen moeten doorleven. Het is dan ook een wake-up call om het tegengaan van klimaatverandering nog sterker aan te pakken – en daarmee in de toekomst de druk op ons overleven te verlagen en ons aanpassingsvermogen te verhogen.

We hebben nu een collectief besef van onze kwetsbaarheid op aarde. Laat ons ernaar handelen!

Inhoud van het webinar

Corona is waanzinnig ingewikkeld. Dat geldt niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor het inschatten van de gevolgen op de reële of de financiële economieën. Toch is de basis simpel: de veranderingen zijn groot en zullen een omvangrijke en blijvende impact op de aarde en haar bewoners hebben. Willen we de planeet leefbaar houden, dan moeten we ons handelen fundamenteel aanpassen. En snel.

Exact diezelfde alinea heeft Manuel al eerder opgeschreven – maar toen stond er ‘klimaatverandering’ in plaats van ‘corona’. Beide crises kennen niet alleen parallellen, ze hangen ook rechtstreeks met elkaar samen. Door de impact van klimaatverandering zullen onze weerbaarheid, onze veerkracht, ons aanpassingsvermogen alleen maar vaker en bovendien veel ingrijpender op de proef gesteld worden.

Met een cri de cœur schetst Manuel de dreiging die van klimaatverandering uitgaat. Hij maakt ingewikkelde wetenschappelijke concepten toegankelijk voor iedereen. Met indrukwekkende foto’s en animaties legt hij de impact uit op onze poolgebieden, oceanen, biodiversiteit, land- en bosbouw, vluchtelingenstromen, financiële markten en de economie.

Toch blijft Manuel hoopvol, en hij laat een scala aan (technologische) oplossingsrichtingen zien. Sterker nog, hij schetst deze als de grootste investeringskans voor de mensheid ooit. Manuel laat zien hoe ú onderdeel van die oplossingen kunt zijn – als organisatie, medewerker, politicus, en burger.

Voor wie?

U kunt het webinar van Manuel Adamini inzetten voor uw klanten, uw medewerkers of als onderdeel van uw eigen online event. Het kan ook onderdeel zijn van een online seminar dat u aan uw relaties aanbiedt, waarbij uw bedrijf als gastheer optreedt.

Manuel’s webinars kunnen wakkerschudden, inspireren en motiveren, opleiden. Elk onderdeel kan al naar gelang uw behoeftes zwaarder of lichter worden aangezet. Er is in een webinar voldoende ruimte om online vragen te stellen en de interactie aan te gaan.

Waarom een webinar van Manuel Adamini?

“Aangrijpend, deprimerend, en inspirerend: zo zag Manuel’s verbazende en indrukwekkende presentatie er uit! Manuel combineerde diepgaande kennis met presentatietalent, en bracht zo een boodschap over die aangrijpend was vanwege de ongemakkelijke feiten, ontwikkelingen en voorspellingen; die deprimerend was vanwege de angstaanjagende gevolgen als het de mensheid niet lukt om snel te handelen; en die inspirerend was omdat Manuel de mogelijkheden en kansen schetste die we alsnog voor een klimaattransitie hebben, inclusief de groene financieringsopties die ervoor nodig zijn. Een inspirerende presentatie die mensen motiveert en mobiliseert om te handelen – om de toekomst van onze planeet te waarborgen.”

Max Bronzwaer, voormalig financiëel directeur, Obvion

 

Manuel Adamini MSc.

Klimaatverandering: de grootste investeringskans ooit

Manuel is een internationaal erkend expert op het vlak van klimaatfinanciering. Hij heeft gedegen...

Offerte opvragen Bekijk het profiel