This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers
Paul Iske - Instituut for briljante mislukkingen

Anders is niet altijd beter, maar beter is wel altijd anders

Paul Iske: "Leren en navigeren in een complexe wereld.
Hoe zorgen we ervoor dat er ruimte ontstaat om te experimenteren
en te leren?"

prof. dr. Paul Iske

Oprichter Instituut voor Briljante Mislukkingen |Hoogleraar | Business | Innovatie

Paul Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij CFO (Chief Failure Officer) van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor het belang van experimenteren en leren in een veranderende en complexe wereld. Paul is voorzitter van de Stichting Personalised Healthcare Catalyst, met de missie om de transitie naar gepersonaliseerde, kennis-gedreven gezondheidszorg te versnellen. Paul is van oorsprong theoretisch fysicus en heeft naast zijn consultancy-praktijk voor Shell en ABN AMRO gewerkt.

Innovatie is een proces van vallen en opstaan

In zijn presentatie bespreekt Paul Iske de voorwaarden waaronder mensen en organisaties met verschillende achtergronden nieuwe combinaties kunnen vormen en daarmee nieuwe kansen scheppen voor innovatie. Juist de verschillen zijn nodig om tot echte vernieuwing te kunnen komen.

Dat wil niet zeggen dat alles altijd zal lukken. Sterker nog: innovatie is een proces van vallen en opstaan. Experimenteren en leren. Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Maar in complexe omgevingen lopen dingen nu eenmaal niet altijd als gepland.

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen probeert een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin mensen dingen durven te proberen, trots zijn op hun poging en de geleerde lessen zelf in praktijk brengen en willen delen met anderen. Om die lessen beter te kunnen vangen en te delen, heeft Paul Iske een ‘taal’ ontwikkeld, gebaseerd op metaforen en storytelling.

In zijn presentatie bespreekt hij een aantal voorbeelden van briljante mislukkingen en de bijbehorende onderliggende patronen. Dit maakt ‘Learning Before’, ‘Learning While’ en ‘Learning After’ en worden faalopbrengsten gerealiseerd, naast de faalkosten die er natuurlijk ook altijd zijn. Deze aanpak wordt al een aantal jaren met name in de gezondheidszorg toegepast, waar bijvoorbeeld ook de jaarlijkse ‘Brilliant Failure Award Health’ wordt uitgereikt.

Voor wie?

Dit webinar is bedoel voor alle organisaties die beter om willen leren gaan met nieuwe en ingewikkelde vraagstukken door open te staan voor de kracht van experimenteren en leren van de uitkomsten. Zij willen deze lessen ook delen met hun relaties. De toon van het webinar kan zowel puur zakelijk zijn, maar bij voorkeur met een humoristische ondertoon. Het webinar is geschikt voor grote en kleine organisaties in profit en non-profit.

Een webinar van Paul Iske is een altijd een combinatie van inhoud en een plezierige ervaring. Hij houdt ervan wetenschappelijk kennis en praktijkervaring te combineren en die op en zeer toegankelijke manier te presenteren voor deelnemers op ieder niveau. Zo probeert Paul iedere keer weer zelf een opmonteringservaring te creëren!

Paul kiest altijd voor een goede balans tussen eigen werk en kennis vanuit andere omgevingen en levert presentaties op maat omdat hij vindt dat hij dat verplicht is aan zijn opdrachtgevers, maar ook omdat hij dat zelf het meest bevredigend en interessant vindt.

Lees ook zijn blog:

copyright foto: ©Jan-Kees Steenman – SeeitYourself.nl

 

prof. dr. Paul Iske

Oprichter Instituut voor Briljante Mislukkingen |Hoogleraar | Business | Innovatie

Paul Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing en oprichter van het Instituut voor...

Offerte opvragen Bekijk het profiel