This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Speakers

“Waar zijn de leiders die durven te waarderen en verbinden?”

Er is steeds meer behoefte aan zingeving in het werk. Dat maakt het een tijd waar wij elkaar hard nodig hebben om met onze angsten en negatieve emoties om te gaan. We hebben leiderschap nodig waarin de mens centraal staat.

Hélène Oosterhuis

Persoonlijk leiderschap | Mindset | Gedrag

Waar zijn die managers die zorgen voor verbinding, harmonie en ontwikkeling? De quotes over geluk en succes vliegen om ons oren op social media. Er is steeds meer behoefte aan zingeving in het werk. Empowerment staat tegenwoordig hoog op de agenda van veel organisaties. Dat maakt het een tijd waar wij elkaar hard nodig hebben om met onze angsten en negatieve emoties om te gaan. We hebben leiderschap nodig waarin de mens centraal staat. Welke verantwoordelijkheid geeft dat aan leidinggevenden?

De kracht van echte leiders

Mensen zijn het belangrijkste en meest waardevolle kapitaal in een organisatie. Leiders geven mensen de motivatie voor positieve verandering. Bij veel mensen is hun persoonlijk belang de belangrijkste drijfveer. Individualisme en egoïsme staan op de loer. Echte leiders brengen hier verandering in. Zij hebben de kracht om vanuit verbinding en compassie een organisatie met elkaar samen te laten werken. Het succes van een organisatie is sterk afhankelijk van de manier waarop management en medewerkers met elkaar omgaan.

“Mensen zijn het belangrijkste en meest waardevolle kapitaal in een organisatie.”

Waar gaat de aandacht naartoe?

Mensen en systemen zijn geneigd te groeien in de richting waar de meeste aandacht naar uitgaat. Dat is ook de natuurwet: waar aandacht heen gaat, daar vloeit energie naartoe. Waar energie heen stroomt, daar groeit het leven. Wanneer je alleen kijkt naar mislukkingen, gemiste kansen, misverstanden of de fouten uit het verleden. Of wanneer je je alleen maar richt op de vaardigheden die werknemers missen, dan maakt dat werknemers onzeker en stressvol.

Over problemen praten, dat creëert problemen, praten over oplossingen creëert oplossingen. Uiteindelijk zorgt een positieve setting ervoor dat mensen open staan voor groei en ontwikkeling.

Volgens Klaus Grawe, een van de grondleggers van de neuropsychotherapie, vertonen mensen bepaald gedrag via vier primaire behoeftes. Deze behoeftes zijn gerelateerd aan ons verlangen naar een gelukkig en zinvol leven:

  • Wij willen ergens bij horen
  • Wij voelen ons graag gewaardeerd
  • Wij willen graag duidelijkheid in combinatie met autonomie
  • Wij hebben behoefte aan plezier

Als leiders dat gevoel overbrengen, inspireren zij tot meer en betere prestaties. Dan voelen wij ons namelijk beter, creatiever en productiever. Een win/win-situatie.

De behoefte om ergens bij te horen

Wij zijn sociale wezens. Hechte relaties zijn daarom essentieel voor ons geestelijk welzijn. Zij beïnvloeden mogelijk zelfs onze levensverwachting, blijkt uit onderzoek van Robert Kaplan en Richard Kronick. Iedereen heeft de behoefte om ergens bij te horen.

Ons brein kent diverse delen die zich bezighouden met sociale behoeften. De wetenschapper Eisenberg ontdekte in een studie dat sociale uitsluiting hetzelfde pijnnetwerk activeert als het fysieke pijnnetwerk. We moeten dus alles doen om deze pijn te vermijden.

“Medewerkers zullen dus automatisch het gedrag, de intenties en de emoties van hun leider imiteren dan wel overnemen.”

Vaak vormt een organisatie zich naar de leider. Dat is waar. Dat komt onder anderen door onze sociale hersencellen, de zogenaamde spiegelneuronen. Die worden geactiveerd als wij anderen observeren, want hierdoor leren wij andermans gedrag begrijpen. We kunnen als het ware in de huid van een ander kruipen. Bij het waarnemen van emoties bij een ander worden dezelfde cellen in de hersenen geactiveerd alsof wij zelf die emoties beleven.  Medewerkers zullen dus automatisch het gedrag, de intenties en de emoties van hun leider imiteren dan wel overnemen. Medewerkers doen niet wat je zegt, ze doen wat ze zien. Welk voorbeeld wil jij zijn?

De behoefte aan waardering

Bij goed leiderschap spelen managers in op de behoefte van de mens om gewaardeerd te worden. Door waardering krijgen mensen meer vertrouwen. Waardering kan in verschillende vormen. Speelt geld of salaris hierbij echt een rol? Onderzoek toont aan dat men een extra financiële beloning vrij snel weer vergeet.

De Amerikaanse onderzoeker Marcial Losada en zijn medewerkers onderzochten  60 teams en 8 managers over dit vraagstuk. Ze wilden ontdekken wanneer een team van redelijk functionerend naar zeer goed functionerend gaat. Voor het onderzoek moest elk team in een speciaal ingerichte zaal vergaderen. Vanachter een geblindeerde wand volgden onderzoekers elke interactie van de deelnemers. Alles wat gezegd werd tijdens de vergaderingen registreerden zij zorgvuldig en verdeelden zij daarna onder in twee categorieën: positieve en negatieve uitspraken.

Losada zag wat positief gedrag en uitspraken voor invloed hebben op een werkvloer. De onderzoeker zag dat de verhouding positieve uitspraken tegenover de negatieve radicaal verschilde per de groep. Hij ontdekte zelfs een kantelpunt, deze blijkt rond 3:1 te liggen.

Dat wil dus zeggen dat wanneer een team gemiddeld drie of meer positieve interacties heeft versus één negatieve, dan komt een team in een flow. Hoe meer een team onder dit omslagpunt zit, hoe slechter de samenwerking, verbondenheid en het vertrouwen. Dat is een erg waardevol inzicht voor managers of leiders die hun medewerkers kunnen stimuleren.

Het blijft een uitdaging. Maar heb je een leidinggevende verantwoordelijkheid? Dan is het belangrijk te weten dat het brein eerder op negatieve prikkels reageert dan positieve prikkels. Daarom is het raadzaam het positieve bewust te noemen en te stimuleren. Positieve uitingen doen dat houdt ook in: interesse in elkaar hebben, vragen stellen, empathisch zijn, aardig zijn, complimenten en erkenning geven.

Een vraag ter overdekking: hoe is nu de verhouding positieve versus negatieve uitingen op jouw werk?

Maar weinig mensen spreken actief hun waardering uit. Als er iets goed gaat volgen er maar zelden complimenten. Natuurlijk is het benoemen van positieve uitspraken voor de één makkelijker dan voor de ander. Het is ook wat je van huis uit hebt meegekregen.  Als je hiernaar vraagt, antwoorden mensen met: ‘Het is toch normaal dat het goed  gaat, dus dat hoeven we dan ook niet speciaal te benoemen?’ Weet je even geen compliment te geven, laat dan in ieder geval de kritiek achterwege.

De behoefte aan plezier

Het is logisch als je plezier ervaart op je werk, je veel beter presteert.  Positieve stemming en denken is zeer belangrijk om plezier te ervaren. Negatieve stemming en denken zorgt vaak voor angst, stress en geen duurzame veranderingen. De hersenen in overlevingsmodus zijn dan minder ontvankelijk voor boodschappen, minder creatief en minder productief. Angst en negativiteit haalt de focus van de kerntaken weg. Zorg voor een omgeving waar mogelijkheden zijn om te ontspannen en waar je kunt lachen.

De behoefte aan controle en duidelijkheid

Als je weinig controle hebt over een bepaalde situatie kun je je onzeker voelen.  Als het niet duidelijk is wat er van je verwacht wordt, brengt dat vaak onrust met zich mee. We slaan weleens door en dan is er te veel controle. Te veel controle zorgt voor onveiligheid en onveiligheid zorgt weer voor een verhoogde afgifte van stresshormonen. Dus zorg voor heldere verwachtingen en een duidelijke koers. Schep kaders waarbinnen medewerkers kunnen opereren op de manier zoals zij het zelf willen. Geef vertrouwen en blijf positief.

Vertrouwen geven en positiviteit, is van onschatbare waarde. Ben jij de eerste die het geeft?

Hélène Oosterhuis

Persoonlijk leiderschap | Mindset | Gedrag

Hélène Oosterhuis is een verfrissende spreker op het gebied van persoonlijk leiderschap, mindset...

Offerte opvragen Bekijk het profiel