Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

ir. Wim Bens

ir. Wim Bens

'De online digitale maatschappij'
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Sales
  • Account- en Sales Management
 • Management
  • Change Management
  • CRM
 • ICT & Social Media
 • Innovatie & Creativiteit
  • Innovatie
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Workshop / Masterclass
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Commerciële strategie (en CRM) in de praktijk
 • Innovatie, ondernemerschap en Business Development
 • Open Innovatie door samenwerking
 • De kracht van de Triple Helix; 1+1+1=4
 • Innovatie en regie in logistiek en supply chain management
 • Netwerken is voor ondernemers net werken

Wim E.J.M. Bens studeerde Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven en studeerde af als wiskundig ingenieur op een bedrijfskundig onderwerp: een beslissingsondersteunend systeem voor personeelsplanningsvraagstukken. Van 1988 tot 1997 was hij werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, eerst als hoofd van de Automatiseringsafdeling van de Rotterdam School of Management en vanaf 1991 als directeur / oprichter van het Erasm Business Support Centre, dat

Lees meer

Wim E.J.M. Bens studeerde Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven en studeerde af als wiskundig ingenieur op een bedrijfskundig onderwerp: een beslissingsondersteunend systeem voor personeelsplanningsvraagstukken. Van 1988 tot 1997 was hij werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, eerst als hoofd van de Automatiseringsafdeling van de Rotterdam School of Management en vanaf 1991 als directeur / oprichter van het Erasm Business Support Centre, dat verantwoordelijk is voor het uitdragen en exploiteren van kennis en producten van de Faculteit Bedrijfskunde / Rotterdam School of Management. In 1994 heeft Wim het EBSC geprivatiseerd en de oprichting van de EUR Holding B.V. vorm gegeven, hetgeen ook model stond binnen de Erasmus Universiteit voor de vorming en herstructurering van diverse werkmaatschappijen en instituten binnen deze nieuwe structuur. Naast zijn rol als (veranderings-)manager is hij zich blijven bekwamen en steeds actief gebleven op de vakgebieden Informatie en Communicatie Technologie, Transport & Logistiek en New Business Development / Commerciële strategieontwikkeling. Hij was in diverse rollen betrokken bij vele (commerciële en wetenschappelijke) projecten op deze terreinen. Wim was twee jaar als secretaris van de Commissie ICT verbonden aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de Havenondernemersvereniging S.V.Z en was een aantal jaren lid van een klankbordgroep van het directoraat generaal Transport van de Europese Commissie. Van 1992 tot 2003 was Wim als docent in management development programma’s en in-company MBA programma’s op het gebied van E-Business en ICT Strategie verbonden aan de Rotterdam School of Management. Wim verzorgde in de afgelopen jaren (zowel Nederlandstalige als Engelstalige) in-company programma’s voor onder andere Rabobank Groep, Energiebedrijven, Mercuri Urval, Unilever, DSM, TPG, Eneco en ING Groep. De programma’s varieerden van 2 tot 5-daagse programma’s op het gebied van ICT Strategie, e-Business / New Business en Commerciële Strategie. Wim is ook vaak betrokken als docent in programma’s van derden op het gebied van Innovatie, Business Development, ICT en E-Business, veelal in relatie tot waardeketen- en (commerciële) procesherinrichting. Zo verzorgde hij programma’s voor TIAS, Nijenrode, TSM Business School en IBO. In de periode 1999 – 2001 verzorgde Wim een 8-daagse intensieve training 'Competentieontwikkeling Elektronisch Zaken Doen' voor 350 MKB adviseurs van Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers. Wim is regelmatig spreker / dagvoorzitter / moderator op congressen, seminars, workshops en thema-avonden en vanuit deze rol ook vaak betrokken bij strategievormingsprocessen van ondernemingen met betrekking tot Innovatie / Business Development / ICT Strategie / Commerciële strategie. Sinds 1996 is Wim actief als zelfstandig (organisatie-)adviseur vanuit zijn eigen bedrijf Bens & Partners Management & Advisering. Daarbij houdt hij zich met name bezig met vraagstukken op bovengenoemde gebieden. Tot de klantenkring kunnen worden gerekend een aantal grote bedrijven en organisaties uit de sectoren transport & logistiek, energie, installatietechniek & milieu, onderwijs & onderzoek, agrarische sector, overheid & overheidsinstellingen en zakelijke en financiële dienstverlening. Van 1997 tot eind 2001 was Wim als adviseur werkzaam voor het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven op diverse veranderingsprojecten; de meeste activiteiten lagen op het vlak van 'ondernemen' vanuit de Universiteit en / of ICT Strategie / Business Development. Wim is vanaf 1994 in verschillende rollen nauw betroken geweest bij de oprichting en totstandkoming van de Stichting Media Plaza (en haar voorloper het ISDN Integratie Centrum) en was sinds eind 1998 bestuurslid. Van juni 2000 t/m maart 2004 was Wim algemeen directeur van Media Plaza. Media Plaza is het Nederlandse demonstratie- en voorlichtingscentrum voor de elektronische snelweg, 'de ICT marktplaats van Nederland'. Media Plaza was de aanjager van zakelijk gebruik en toepassing van de elektronische snelweg door het stimuleren van bewustzijn & acceptatie èn het ondersteunen van ontwikkeling & invoering van innovatie en ICT en e-business als onafhankelijke (not-for-profit) organisatie in Nederland. Vanuit deze rol verzorgde Wim heel veel workshops en strategiesessies op het terrein van Innovatie en ICT voor directies en managers uit bedrijfsleven (aanbieders en gebruikers) en overheid. Van 1 september 2003 tot 31 maart 2010 was Wim part time directeur business development van de Technische Universiteit Eindhoven en algemeen directeur van de Incubatororganisatie / Technostarters organisatie TU/e Innovation Lab B.V., een dochteronderneming van de Technische Universiteit Eindhoven. Vanuit deze rol richtte hij zich op actieve kennisvalorisatie vanuit de universiteit, innovatiestimulering, business development en startersbegeleiding. Vanuit de incubator TU/e-Innovation Lab B.V. en het programma Incubator3+ worden technostarters, design starters en spin-offs vanuit de TU/e ondersteund en begeleid samen met de partners in de regio en wordt door actief business development en kennisontwikkeling een bijdrage geleverd aan de versterking van de kenniseconomie in Nederland. Sinds het najaar van 2009 is Wim algemeen directeur van het TTI DINALOG, het nieuwe (inter-) nationale topinstituut op het gebied van Logistiek en Supply Chains, gevestigd in Breda. DINALOG is een partnership van de Nederlandse overheid, het logistieke bedrijfsleven en de kennisinstituten. Vanuit deze rol is Wim ook nauw betrokken als strategisch adviseur van de gemeente Breda bij de ontwikkeling van de Open Innovatie Campus Logistiek en Supply Chains Breda. Wim vervult diverse bestuursfuncties, onder andere bij de Rabobank, Stichting Brainport, woningcorporatie Wooninc, het Stedelijk College Eindhoven en de Internationale School Eindhoven en is hij commissaris en adviseur voor een aantal kleine technologische ondernemingen. Tevens is Wim spreker voor de Teeuwen Groep. Tenslotte is Wim associate partner bij eMovement.

Samenvatting inklappen