Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Simon Sijbrands

Simon Sijbrands

Inspireert op het gebied van verandering, strategie, leiderschap & teams
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Management
  • Change Management
 • Leiderschap & Strategie
 • Motivatie & Inspiratie
  • Persoonlijke Ontwikkeling
 • Wetenschap
  • Neuroscience
  • Psychologie
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Welkom in dit theater: waarom gedragsverandering soms moeilijk is, maar soms ook niet
 • Leiden van professionele organisaties
 • Driehoekjes op het veld en op kantoor: over aanvallen en verdedigen
 • Het brein van Lionel Messi en Luis Suarez
 • Leiderschap en irrationaliteit
 • Je gaat het pas doen als je het doorhebt (het overbruggen van de kloof tussen strategische intentie en operationele realisatie)
 • Leiderschap en crisis
 • Op stap met Paul Gauguin: het orkestreren van keerpunten en ervaringen
 • Alle onderwerpen

Geroemd om zijn brede kennis en ervaring zoals hij die ontwikkelde als managing partner en consultant van KPMG, voetballer van Ajax en AZ en docent strategisch management aan de Vrije Universiteit biedt Simon u een frisse blik op veelbeschreven en –besproken onderwerpen als verandering, strategie, leiderschap en high performing teams. In zijn nieuwe boek De Trigger Zone: bewust en onbewust prikkelen van gedrag laat hij zien waarom het realiseren van gedragsverandering soms moeilijk

Lees meer

Geroemd om zijn brede kennis en ervaring zoals hij die ontwikkelde als managing partner en consultant van KPMG, voetballer van Ajax en AZ en docent strategisch management aan de Vrije Universiteit biedt Simon u een frisse blik op veelbeschreven en –besproken onderwerpen als verandering, strategie, leiderschap en high performing teams. In zijn nieuwe boek De Trigger Zone: bewust en onbewust prikkelen van gedrag laat hij zien waarom het realiseren van gedragsverandering soms moeilijk is, maar soms ook niet. Hij beschrijft keerpunten in het leven van mensen en bedrijven en laat zien hoe die verandering bewerkstelligen. Hij brengt inzichten uit diverse wetenschapsgebieden in klare taal samen, ontvouwt zijn visie op het leiden van individuele en collectieve veranderingsprocessen en voedt daarmee uw eigen veranderings- en ontwikkelingsproces. Manfred Kets de Vries zegt over dit boek: ‘Het eerste boek dat ik ken waarin neurowetenschappen, psychoanalyse en managementwetenschappen op een uitstekende en toegankelijke manier worden beschreven en geïntegreerd. Niet een goed, maar een érg goed boek voor bestuurders, managers, consultants, studenten en andere geïnteresseerden die meer willen weten van verandering als kernthema in hun leven.’ Simon pleit voor het verbinden van wetenschapsgebieden in plaats van te suggereren dat het ene wetenschapsgebied belangrijker is dan het andere – wij zijn niet alleen ons brein, ook niet uitsluitend een homo economicus of overgeleverd aan onze driften en emoties. Hij slaat bruggen tussen deze en andere invalshoeken en komt zo tot completere analyses, die de complexiteit van strategische -, leiderschaps- en veranderingsvraagstukken doorbreken en heldere oplossingen genereren. Simon prikkelt uw gedachten en gevoelens via boeiende persoonlijke verhalen en case studies van bekende en minder bekende mensen en succesvolle en minder succesvolle bedrijven. Hij richt zich in zijn werk op mensen en bedrijven die (weer) willen groeien, maar die in dit streven worden belemmerd door krachten vanuit hun binnen- en/of buitenwereld. Soms zijn ze zich van die krachten bewust, maar meestal niet. Hij is ervan overtuigd dat een belangrijk obstakel voor groei het onvermogen van mensen is om hun gedrag aan te passen in het tempo dat de situatie van hen vraagt. Als voormalig managing partner van KPMG kent hij de dynamiek van de directiekamers en de regels van het spel van de professionele werkvloer. Hij kent als sporter de geschreven en ongeschreven regels van de kleedkamer en het spelen van finales. Als docent de praktische toegevoegde waarde van goed wetenschappelijk onderzoek en theorie. Hij is gewend te spreken voor een groot of klein publiek, stemt zijn verhaal af op uw unieke situatie en waardeert de interactie en zoekt die bewust op. Hij daagt uit, gebruikt humor, heeft veel te zeggen, maar weet ook wanneer hij moet zwijgen, speelt af en toe toneel, maar is vooral zichzelf en streeft naar een dialoog die u achteraf meer brengt dan u vooraf dacht.

Samenvatting inklappen
Cover van De Trigger Zone

De Trigger Zone

Bestellen

Welke overeenkomst zie je in het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk, Luis Suarez en Lev Tolstoj? Waarom kwam KPMG Nederland slechts één aandeelhouderstem tekort om te kunnen fuseren met KPMG Europe LLP? Waarom identificeerde Mart Smeets zich met Lance Armstrong? De antwoorden liggen in de krachten die ons brein bewust en onbewust prikkelen en daardoor ons gedrag bepalen.

In 'De Trigger Zone' laat Simon Sijbrands zien dat, zowel bij bedrijven als bij personen, er momenten zijn dat er geen kloof is tussen de 'goed bedoelde wil' om te veranderen en de succesvolle realisatie van verandertrajecten. Welke kenmerken hebben die momenten en wat kunnen we er van leren? Welke rol spelen onze emoties, ons onderbuikgevoel en het geheugen als we beslissingen nemen? Hoe verhouden verstand en emotie zich tot elkaar en hoe zijn ze in ons brein verankerd?

Aan de hand van indrukwekkende en inspirerende verhalen ontrafelt de auteur de onbewuste processen en de 'black box' van onze neurale circuits en gedrag. Hij laat zien hoe we gedragsverandering binnen organisaties en op individueel niveau preciezer kunnen begrijpen, prikkelen en beter orkestreren. De Trigger Zone schetst de contouren van de neuropsychodynamische benadering van veranderkunde. Simon Sijbrands verbindt de buiten- en binnenwereld van mensen en vertaalt deze in een aantal richtinggevende principes; verandering van gedrag betekent bijvoorbeeld verandering in het brein. Dit simpele feit heeft nogal wat gevolgen voor het ontwerpen en uitvoeren van veranderprocessen.

Het boek biedt een nieuwe en completere kijk op veranderprocessen, en is daarmee een must have voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor collectieve en individuele verandering.