Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Peter Toonen

Peter Toonen

Maya kalenders en synchroniciteit
Talen : Engels, Nederlands

  • Categorieën

  • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
    • Spiritualiteit
  • Inzetbaarheid

  • Lezing
  • Workshop / Masterclass
  • Onderwerpen

  • Intituïtieve en persoonlijke ontwikkeling
  • Werking van de kalenders van de natuurlijke tijd (o.a. Maya kalenders)


Peter Toonen is van negen boeken en vele artikelen vooral over de Maya kalenders. Hij wil het onzichtbare zichtbaar maken in en om ons heen. Hij studeerde andragogie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft sinds 1985 een praktijk in personal coaching, aura-reading en healing. Van 1991 tot 1997 was hij als vast staflid en docent verbonden aan het Centrum voor Intuïtieve en Creatieve Ontwikkeling. Daarna was hij oprichter en hoofddocent van de Readingopleiding Rotterdam.


Lees meer

Peter Toonen is van negen boeken en vele artikelen vooral over de Maya kalenders. Hij wil het onzichtbare zichtbaar maken in en om ons heen. Hij studeerde andragogie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft sinds 1985 een praktijk in personal coaching, aura-reading en healing. Van 1991 tot 1997 was hij als vast staflid en docent verbonden aan het Centrum voor Intuïtieve en Creatieve Ontwikkeling. Daarna was hij oprichter en hoofddocent van de Readingopleiding Rotterdam.

In de laatste jaren is hij vooral actief met lezingen, workshops en trainingen in Nederland en het buitenland over teambuilding, intuïtieve en persoonlijke ontwikkeling, aarde-healing en de werking van de kalenders van de natuurlijke tijd. Peter geeft les en leiding aan de opleiding Energetisch Coach van de Andromeda Academy.

Sinds het uitbrengen van zijn eerste boek in 1997 heeft Peter Toonen regelmatig opgetreden in diverse buitenlandse, nationale en regionale radio- en televisieprogramma´s en op internettelevisie. Zo werd hij in de afgelopen jaren bij Radio 1, Radio 3 en Radio 538, en op Nederland 2 en 3 en RTL bekend als '2012 deskundige'. Al meer dan twintig jaar verschijnen van en over hem regelmatig publicaties en columns in diverse tijdschriften over bovenstaande en andere onderwerpen (De Telegraaf, Volkskrant, Frontier Magazine,ParaVisie, Spiegelbeeld, Ode, Elegance, Libelle, Margriet, ZIN, Bres, Tattwa, etc).

In 2003 won Peter Toonen de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. In 2006 en 2007 was hij hiervoor opnieuw genomineerd. In 2006 en 2008 was hij genomineerd als spiritueel kopstuk voor de Paravisie Award, en in 2009 opnieuw.


Samenvatting inklappen
Cover van Wat wisten de Maya's?

Wat wisten de Maya's?

Pas in deze tijd komt langzaam de ware betekenis naar boven van de belangrijkste erfenis van de Maya's: de Tzolk'in, de kalenderrondes van 260 dagen, samengesteld uit 13 tonen en 20 tekens, die in feite een Pleiadische kalender blijkt te zijn, met een relatie naar de aloude Chinese I Ching en de DNA in ons lichaam.

Bestellen

Onze huidige (technologische) beschaving begon ruim 5.000 jaar geleden in Egypte en Sumerië. Dat wat wij als "de geschiedenis" beschouwen, blijkt al meer dan duizend jaar geleden zeer nauwgezet te zijn omschreven door de Maya's, als het vijfde en laatste deel van een "Grote Telling", die bijna 26.000 jaar geleden begonnen is. Dit laatste deel is volgens hen begonnen in 3113 v.C. en zal eindigen aan het eind van het jaar 2012. De laatste (hedendaagse) turbulente periode van dit deel wordt de periode van "de transformatie der materie" genoemd en zal leiden tot een samengaan van het materiële aardse leven met de Vierde Dimensie. Moeder Aarde zal weer worden verbonden met Hunab K'u: het centrum van de Melkweg.

Wanneer we onderzoeken wat de Maya's wisten, komen we terecht in het oude Egypte, maar ook in Atlantis. We maken kennis met "de Negen Dimensies", de verfijnde wiskunde van de oude Maya's en hun ongelooflijke kennis van de astronomie en de geometrie van de tijd.

Wat wisten de Maya's is een boek over hoe ons Hogere Zelf via ons menselijk lichaam verbonden is met de cycli van de maan, aarde, zon en de Pleiaden en van daaruit met alle cycli in de gehele Melkweg. Dat is wat de Maya's wisten en waarover ze ons wellicht juist nu veel te vertellen hebben, want spiritualiteit en wetenschap waren voor hen EEN.

Cover van 2012 Het einde van de gestolen tijd

2012 Het einde van de gestolen tijd

Het jaar 2012 nadert met rasse schreden. Iedere dag brengt de datum van 21 december 2012 dichterbij. Op die datum lopen de kalenders van o.a. de Maya's af. Door de lineaire tijd te verheffen tot de enige standaard van tijdbepaling krijgen we de huidige moderne samenleving en economie met een streven naar meer en meer en waarin iedereen klaagt: 'ik heb niet genoeg tijd!'. Met een kunstmatige, bedachte kalender van twaalf onregelmatig durende maanden en een mechanische, lineaire tijdmeting zul je letterlijk nooit op tijd zijn. Het wordt een levensnoodzaak om je eigen tijd terug te nemen en daarin jezelf te leren kennen. Het volgen van natuurlijke tijdcycli is daarin een eerste stap.

Bestellen

De Maya's maakten 22 verschillende soorten kalenders die allemaal tegelijk liepen en waarvan sommigen tot miljarden jaren terug gaan. Deze kalenders beschrijven geen lineaire maar cyclische tijd en......... ze eindigen allemaal op 21 december 2012! Peter Toonen laat zien wat er op die datum astronomisch gebeurt, hoe allerlei kleine en grote cycli dan synchroniseren (samenvallen in de tijd). Hij vergelijkt langlopende kalenders uit allerlei culturen met elkaar, als mede de verhalen áchter deze kalenders, de profetieën van deze volkeren. Dan blijkt dat we nu letterlijk zijn aanbeland bij het ´het einde der tijden´, het einde van onze oude tijdbeleving.

In '2012, HET EINDE VAN DE GESTOLEN TIJD' legt Peter Toonen de abstracte en ingewikkelde materie over het begrip 'tijd' eenvoudig uit en brengt de werking van de tijd in verband met zeer uiteenlopende praktische onderwerpen, zoals het stappenplan voor je leven of zelfs voor je bedrijf.

Cover van Welkom in 2012. Hype? Welke Hype?

Welkom in 2012. Hype? Welke Hype?

Hype! Welke hype? Dit unieke boek, bestemd voor iedere belangstellende met betrekking tot de voorspelde veranderingen rondom 2012 (denk hierbij onder andere aan de Maya's, ingrijpende astrologische veranderingen, Plato, Jung, etc), geeft de lezer een duidelijk inzicht in de rode lijn van de noodzaak van verandering van binnenuit en concretisering in de materie. Prof. Jaap Schouten, Peter Toonen, Bikram Lalbahadoersing, Anton Blok, Gerard van Bussel, Han van Straaten, Zohra Noach (interview door Lambèrt de Kwant), Klaas Laan, Herbert van Erkelens, Klaas Hoekstra, Peter Kampschuur en Willem Glaudemans laten hun visie los op dit fenomeen 2012. Twijfels, duidingen, visies, alternatieve wegen, verwijzingen, komen volop tot hun recht in dit verzamelde werk. De diepgang van vele gezichtspunten verrijken en zetten tot handelen aan.

Bestellen

Het aantal publicaties over het jaar 2012, waarin het einde van de huidige op uiterlijkheden gebaseerde beschaving wordt aangekondigd, neemt gestaag toe. In dit boek geeft een twaalftal personen, vanuit hun professie, hun visie op de voorspelde veranderingen, die moeten leiden naar een innerlijke transformatie. Startpunt is de inhoud van de Mayakalender die 21 december 2012 aangeeft als het moment van een grote tijdomslag. De problematiek wordt onder meer belicht vanuit de astrologie, het hindoeisme waarin de eindtijd kan worden gezien als een overgang naar een nieuw tijdperk, Transcedente Meditatie, de leer van de pedagoog Omraam Aivanhov in relatie tot de dieptepsychologie van Jung, en de filosofie van Wijsheid over het ene leven. De rode lijn wordt gevormd door de noodzaak van innerlijke verandering. De twaalf deelnemers stellen zich kwetsbaar op. Ieder van hen durft de diepte in te gaan om zijn of haar visie weer te geven. Dit boek vormt een waardevolle bijdrage rond de discussie over 2012.

Cover van De natuurlijke tijd

De natuurlijke tijd

Dit boek gaat in op de praktische werking en duiding voor gebruik in het nu, van de Dertien Manen Jaarkalender (de 'Tun Uc') en de Galactische Kalender (de 'Tzolkin'), de twee belangrijkste kalenders van de klassieke Maya's. Door de ontdekking van de Wet van Tijd door Dr. José Argüelles, die deze kon decoderen uit de nalatenschap van de oude Maya's, kunnen we sinds enkele jaren weer opnieuw werken met de kalenders van de Natuurlijke Tijd.

Bestellen

Van Peter Toonen verscheen in 1997 bij Uitgeverij Petiet het boek WAT WISTEN DE MAYA'S?, waarin hij uitgebreid verslag doet van zijn speurtocht naar de kennis van de oude Maya's en wat zij ons kunnen leren in het nu. In zijn nieuwste boek laat de schrijver - naast uitgebreide technische beschrijvingen - tevens in vele persoonlijke impressies zien, hoe ook zijn eigen leven zich bleek en blijkt te ontvouwen volgens de Synchrone Orde, de orde in de tijd die niet alleen maar lineair is. Mede daardoor is zijn tweede boek een zeer uniek, levendig en herkenbaar relaas geworden. In de laatste hoofdstukken wordt duidelijk dat dit boek niet alleen een soort praktisch kalenderwerkboek is met persoonlijke voorbeelden; het laat óók zien hoe wij volgens de Wet van Tijd thans leven in een tijd van ultieme transformatie, en dat deze grote transformatie een natuurlijke stap is, zowel in het groeiproces van ons zonnestelsel als ook in onze eigen levens. Het uiteindelijke doel zal eind 2012 bereikt zijn: de grote sprong naar eenheidsbewustzijn, een sprong waarin we allemaal een eigen rol spelen. De tijd komt voort uit het domein van de geest. Een natuurlijke (niet-mechanische) kalender - met daarin een galactische kalender - zal ons uiteindelijk weer doen herinneren aan onze oorspronkelijke, geestelijke afkomst.

Cover van Toegang tot de Natuurlijke Tijd

Toegang tot de Natuurlijke Tijd

Op veler verzoek heeft Peter Toonen een zeer toegankelijk boekje geschreven waarin je kunt kennismaken en praktisch kunt werken met de Dreamspell kalender en de Dertien Manen kalender; de twee belangrijkste kalenders van de natuurlijke tijd. Deze kalenders zijn hernieuwde en universele versies van de kalenders die we kennen van de oude Maya's, de tijdbewaarders van onze planeet. Deze zijn nu bruikbaar gemaakt voor de Nieuwe Tijd, zodat iedereen de energie van iedere dag kan volgen en duiden.

Bestellen

Het boekje bevat een eenvoudige uitleg, zodat je kunt werken en spelen met wat jouw bestemming is en je kunt zien wat je relatie tot bepaalde dagen, bepaalde gebeurtenissen en andere mensen is. Je kunt het dus ook gebruiken voor het maken van planningen of bedrijfsplannen. Peter Toonen hoopt uiteindelijk dat je ermee kunt leren zien hoe alles samenhangt in de tijd, dus de synchroniciteit in je leven.

Peter Toonen baseerde zich niet alleen op bestaande boeken, maar ook op zijn twaalfjarige ervaring met het praktisch werken met deze kalenders als tijdnavigatie instrumenten. Het boek biedt dan ook nieuwe inzichten over de dualiteit in de energie van iedere dag en ieder persoon en wat hierin het leerproces kan zijn.

Cover van De twintig gezichten van de schepping

De twintig gezichten van de schepping

Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.

Bestellen

De Maya's leren ons dat de schepping twintig zonnezegels kent: de Twintig Gezichten van de Schepping. Ze zijn allemaal in ieder mens aanwezig. Ze liggen verscholen en wachten tot je ze wakker schudt en naar boven haalt. Zo leer je dat je niet beperkt bent maar oneindig kunt creëren, leren en groeien. Zo kom je tot bloei, word je schepper van je eigen leven, van je eigen universum. Neem je erfdeel op, gebruik heel je potentie en kom tot vervulling.

Cover van Ik zie het

Ik zie het

Dit boek is een eenvoudig werkboek en naslagwerk voor het spelen met je eigen intuïtie en je aura- en chakra-energie. Het onderscheidt zich van de vele andere boeken die er op dit gebied al zijn door zijn eenvoud en beknoptheid. Het is ontdaan van ingewikkelde uitleg en uitgebreide achtergrondinformatie, en de boodschap is simpel: energie kun je gewoon leren waarnemen. Het praktisch werken met de fijnstoffelijke materie van de aura en de chakra's - van jezelf of een ander levend wezen - leer je vooral via ervaringen. Het credo van dit boek is dan ook: lezen, voelen en aan de slag ermee!

Bestellen

Ik zie het reikt je de basisinformatie aan die je nodig hebt om op een verantwoorde manier met aura- en chakra-energie te kunnen werken en biedt een heleboel oefeningen om vrijwel direct met het werken met aura- en chakra-energie aan de slag te gaan.

Peter Toonen leert je werken met vijf basistechnieken voor het verhogen van je helderheid en bewustzijn, zodat je meer inzicht kunt krijgen in wie jij werkelijk bent of wilt zijn door je helderziende waarneming te ontwikkelen en in eigendom te nemen. Je leert je intuïtie gebruiken, je leert jezelf energetisch te coachen en Peter geeft je nuttige informatie over een aantal belangrijke begrippen uit het veld van energetisch werken. Als extraatje reikt hij je een techniek aan om je chakra's in balans te brengen.

Cover van De thuiskomende Aarde

De thuiskomende Aarde

Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K' u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.

Bestellen

In dit boek vind je de artikelen die Peter Toonen geschreven heeft voor Frontier Magazine in de periode 2002-2009. Deze stukken vormen samen een prachtig overzicht van deze roerige tijd in de aanloop naar het jaar 2012. Moeder Aarde, dat een levend wezen is, bevindt zich nu in een ongekend radicaal en fundamenteel transformatieproces waaraan wij als mensen handen, voeten, en woorden geven. Zij bevindt zich in een bewustzijnstransformatie beïnvloed door haar positie en rol als galactisch wezen in tijd en ruimte in de kosmos.

Het oordeel is nu aan jou. Ik kan slechts hopen dat je dit boek niet te veel leest vanuit je hoofd, maar vanuit dezelfde bron van verbazing waaruit dit boek geschreven is: het hart.

Peter Toonen is in Nederland de autoriteit op het gebied van de Maya-kalenders en het transformatiejaar 2012. Al meer dan twintig jaar verschijnen van hem regelmatig publicaties en columns in diverse tijdschriften over deze en andere onderwerpen.

Marnix Lamers, Raakvlak – voor verbindend ondernemen

 

“Peter put uit een enorme bron om ons te inspireren en te laten begrijpen hoe de kosmos werkt, en wat dat concreet betekent voor onze manieren van doen en de samenleving. Hij kent alle tijdscycli, weet wat er daarin verandert in deze jaren rond 2012, en hoe dat doorwerkt in ons mensen en in onze organisatievormen. Daarmee kan hij veranderingen goed duiden en beslissers van waardevolle informatie voorzien. Peter brengt dat alles heel helder en gemakkelijk over, en vertelt op een enthousiasmerende, spontane en vrolijke manier. Hij kan vele verschillende publieken boeien en heeft originele invalshoeken.”


Herman J. Hegge, Frontier Sciences Foundation

 

“We kennen Peter als een regelmatige spreker op de door ons jaarlijks georganiseerde, en druk bezochte, Frontier Symposia. Peter staat bekend om zijn bevlogenheid en enthousiasme om de informatie van de Maya kalender te onderzoeken en met de mensen te delen. Tijdens zijn presentaties merken we dat de aanwezigen zeer geïnteresseerd luisteren. Daarom en om de enorme hoeveelheid kennis die hij heeft, waardoor hij ieder jaar weer met nieuwe en aanvullende informatie komt, nodigen we hem met plezier ieder jaar weer uit voor het Frontier Symposium. Dat is voor weinigen weggelegd, daar we graag ieder jaar nieuwe sprekers op ons platform willen hebben.”


Aernout Cohen Tervaert, Directeur Yumanix

 

“Peter Toonen heb ik leren kennen als een inspirerende spreker, die zijn publiek helpt om 'out of the box' te denken. Hij verstaat de kunst om complexe materie in krachtige bewoordingen tot eenvoudige en universele concepten terug te brengen. Mondiale politiek, kosmische verschijnselen, nieuw leiding geven en ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en Maya kalenders: hij mixt het met schijnbaar gemak tot een pakkend en coherent verhaal. En wat mij vooral raakt is dat achter deze man met kennis een bewogen mens schuil gaat, die zowel de vergezichten als de diepten vanuit ervaring heeft doorkruist van mens en wereld.”

Peter Toonen - Presentatie
Peter Toonen - Presentatie