Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Marcel ten Hooven

Marcel ten Hooven

Journalist, publicist, auteur en winnaar Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
  • Politiek - Overheid
 • Media & Journalistiek
  • Columnisten
  • Journalisten & Correspondenten
 • Dagvoorzitters
 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Religie
 • Alle categorieën
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Interviewer
 • Onderwerpen

 • Vertrouwen en tolerantie
 • Publiek leiderschap in de moderne tijd
 • De publieke rol van religie
 • De parlementaire praktijk
 • Politieke journalistiek
 • Diversiteit
 • Ethiek van de journalistiek

Marcel ten Hooven is journalist, publicist en (co-)auteur van de boeken ‘De lege tolerantie’, ‘Op zoek naar leiderschap’, ‘Ongewenste goden’, ‘De geschiedenis van de CHU’ en ‘U bevindt zich hier’. Ten Hooven begon zijn carrière bij het dagblad Het Vaderland, om in 1978 de overstap te maken naar dagblad Trouw. Daar was hij onder meer werkzaam op de redacties politiek, financiën en economie. Als chef leidde hij tien jaar lang de politieke redactie. Daarna werkte hij als redacteur van Vrij

Lees meer

Marcel ten Hooven is journalist, publicist en (co-)auteur van de boeken ‘De lege tolerantie’, ‘Op zoek naar leiderschap’, ‘Ongewenste goden’, ‘De geschiedenis van de CHU’ en ‘U bevindt zich hier’. Ten Hooven begon zijn carrière bij het dagblad Het Vaderland, om in 1978 de overstap te maken naar dagblad Trouw. Daar was hij onder meer werkzaam op de redacties politiek, financiën en economie. Als chef leidde hij tien jaar lang de politieke redactie. Daarna werkte hij als redacteur van Vrij Nederland en hoofdredacteur van Christendemocratische Verkenningen.  Sinds 2010 is Marcel ten Hooven freelancer.

Marcel ten Hooven won in 2004 de jaarlijkse Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek. Hij schrijft voor onder meer NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en het Nederlands Dagblad.

Uit het juryrapport van de Anne Vondelingprijs  De politiek kan niet zonder beschouwende en kritische journalistiek. Met Ten Hooven heeft de Anne Vondelingprijs dan ook een winnaar die bijdraagt aan een gezond klimaat van openbare meningsvorming. Hij overschreeuwt zich niet, maar verheft zijn stem met terughoudendheid. Een stem die door alle ware liefhebbers wordt gehoord en gewaardeerd.’ 

‘Ten Hooven informeert niet alleen over politici, maar schrijft ook over de gedachten van mensen die politici inspireren. Daarbij laat hij zien niet alleen vertrouwd te zijn met de parlementaire praktijk, maar ook met de wetenschappelijke wereld.’

In 2002 was Marcel co-auteur en initiatiefnemer van ‘De lege tolerantie’. Thema van dat boek is hoe onverschilligheid ten onrechte voor tolerantie wordt gehouden. In ‘Op zoek naar leiderschap’ (2003), een co-productie met bestuurskundige Paul ’t Hart, staat de vraag centraal welk publiek leiderschap in de moderne tijd is geboden. In 2006 verzorgde Ten Hooven met filosoof Theo de Wit ‘Ongewenste goden’, waarin de publieke rol van religie wordt belicht. Met historicus Ron de Jong schreef hij in 2008 de geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie, een van de partijen die in het CDA zijn opgegaan. ‘U bevindt zich’ is een bundeling dubbelinterviews die hij in 2010 afnam.

Marcel ten Hooven verzorgt regelmatig lezingen en fungeert als dagvoorzitter en discussieleider.

Samenvatting inklappen

Marcel ten Hooven - artikel in Trouw

Voor het eerst sinds 1945 maakt een partij in het centrum van de politiek onderscheid in eersterangs- en tweederangsburgers.

Lees publicatie

Speakers Academy® Magazine 2011

Lees publicatie
Cover van U bevindt zich hier

U bevindt zich hier

Kies twee bijzondere mensen uit en breng ze met elkaar in gesprek. Laat ze niet discussiëren of elkaars standpunten bestrijden, maar vraag ze om een dialoog te voeren. Een echt gesprek over fundamentele zaken. Zoals tussen Ger Groot en Monseigneur Bär, Paul Frissen en James Kennedy, J.L. Heldring en Ernst van den Hemel.

Bestellen

Marcel ten Hooven nodigde in 2010 in totaal 46 markante Nederlanders uit om een tweegesprek te voeren. Zijn verslagen van die gesprekken zullen de lezer onmiddellijk boeien vanwege hun helderheid, diepgang en originaliteit. Zo ontstond een boek dat een uniek panorama biedt over de vele kwesties die ons dagelijks leven domineren: leven en dood, geloof en wetenschap, macht en gezag, schuld en boete.
U bevindt zich hier is een boek dat iedereen uitnodigt die behoefte heeft aan reflectie op niveau. 

Met onder anderen:
Ad van Liempt, Hans Blom, Joke Hermsen, Bisschop Philippe Bär, Har Tortike, Halleh Ghorashi, 
Jérôme Heldring, Paul van Tongeren, Godfried Engbersen, Carla van Baalen, Barend van Heusden, Willem Witteveen, Frank Ankersmit, Ger Groot, Andreas Kinneging, Gert Schutte, Herman de Dijn, Henk te Velde, Paul Frissen, James Kennedy, Evelien Tonkens, Hans Boutellier

Cover van Ongewenste goden

Ongewenste goden

Religie is een nieuwe scheidslijn in politiek en samenleving. Dat is het cruciale thema van Ongewenste goden. Kunnen we de scheiding van kerk en staat en de godsdienstvrijheid handhaven in een maatschappij die meer en meer multireligieus wordt?

Bestellen

De spanningen in immigratieland Nederland spitsen zich toe op de rol van religie in het openbare leven. Moslims zullen pas in Nederland integreren als hun godsdienst niet meer als een sta-in-de-weg fungeert, heet het. De gematigde kritiek houdt in dat de islam in het Westen de waarden moet absorberen die de vrijheid van het individu waarborgen. Radicaler is het denkbeeld dat moslims die hier willen leven hun religie moeten opgeven. In het spoor van deze islamkritiek zijn ook het christendom en andere religies onder vuur komen te liggen als achterlijke relicten uit onverlichte tijden.

De vrijheid van godsdienst, van onderwijs en van vereniging is dan aan een drastische herdefiniëring toe. Andere stemmen in het debat benadrukken juist de onmisbaarheid van religie voor de moraal en de gemeenschapszin.

Cover van Op zoek naar leiderschap

Op zoek naar leiderschap

Leiderschap is meer dan dat wat individuele leiders doen. Het is een essentieel, maar delicaat kenmerk van een politieke orde. Beteugel het te sterk, en je berooft een publiek bestel van één van zijn vitale krachten. Geef het teveel ruimte, en je creëert een potentieel voor tirannie. Publiek leiderschap is minstens zo zeer een institutionele als een psychologische kwestie.

Bestellen

 In reactie op het raadsel van de revolte van 2002 stelt het psychologische perspectief de vraag welk gedrag van de zittende elites vele burgers zo sterk van hen deed vervreemden dat ze openstonden voor het appèl van contra-elites, zoals Pim Fortuyn en de zijnen. Kijken naar de gebeurtenissen van 2002 vanuit de institutionele blik leidt tot de vraag wat zij ons leren over de verankering en betekenis van leiderschap in het functioneren van de politiek-bestuurlijke orde. Deze psychologische en de institutionele kijk op leiderschap sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar juist aan. Wie een van beide uit het oog verliest, zal `2002' nooit goed kunnen doorgronden. Dit boek gebruikt zowel psychologische als institutionele perspectieven bij het begrijpen van publiek leiderschap in tijden van maatschappelijke en politieke verandering.