Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Maarten de Jong

Maarten de Jong

Bedrijfsethiek en -integriteit
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Filosofie, Religie & Spiritualiteit
  • Ethiek
 • Geschiedenis
  • Vaderlandse geschiedenis
 • Mens & Samenleving
  • Ontwikkelingsbeleid
  • Veiligheid & Terrorismebestrijding
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Onderwerpen

 • Middeleeuwse Ridderordes
 • Terrorisme
 • Recherche
 • Veiligheid
 • (Internationale) Politie (samenwerking)
 • Fraude, corruptie
 • (Bedrijfs)Integriteit
 • Wereldbank en ontwikkelingshulp
 • Alle onderwerpen

Professionele ervaring

 • Maarten is zelfstandig adviseur Integrity Services & Management. Hij heeft meer dan 30 jaar practische ervaring met integriteitbeleid, proactief en reactief.
 • Voorafgaande aan het werken in de private sector was Maarten oprichter en directeur van 'The Department of Institutional Integrity', World Bank in Washington, D.C., met een directe rapportagelijn naar de president van de Wereldbank (2001 – 2006). Deze nieuwe afdeling had tot taak de
Lees meer

Professionele ervaring

 • Maarten is zelfstandig adviseur Integrity Services & Management. Hij heeft meer dan 30 jaar practische ervaring met integriteitbeleid, proactief en reactief.
 • Voorafgaande aan het werken in de private sector was Maarten oprichter en directeur van 'The Department of Institutional Integrity', World Bank in Washington, D.C., met een directe rapportagelijn naar de president van de Wereldbank (2001 – 2006). Deze nieuwe afdeling had tot taak de verdere ontwikkeling van het interne 'Professional Ethics Program' en de implementatie van een Business Integrity Governance Program met een speciale focus op proactieve beleidsmaatregelen en op anti-corruptie & fiduciaire onderzoeken.
 • Voordat de benoeming bij de Wereldbank kwam, werkte Maarten 6 jaar in het EU System in Brussel als mede-oprichter en directeur van 'The European Institute for Law Enforcement Cooperation (EULEC)', een Europees samenwerkingsverband ter ondersteuning van kandidaat-lidstaten van de Europese Unie.
 • Voorafgaande aan EULEC was Maarten mede oprichter en lid van het senior Management team in Straatsburg (later Den Haag)
 • Van 1982 - 1992 werkte Maarten bij CRI-Interpol in Den Haag als afdelingschef en later als plaatsvervangend directeur/hoofd Operaties. Hij gaf leiding aan de afdelingen die zich samen met politiekorpsen en andere rechtshandhavings-instanties bezig hielden met onderzoeken naar ernstige schendingen van de rechtsorde op nationaal en internationaal niveau.
 • Van 2004 tot 2006 was Maarten voorzitter van de 'INTERNATIONAL GROUP FOR ANTI CORRUPTION COORDINATION (IGAC)', ingesteld door de Verenigde Naties. In IGAC zijn vertegenwoordigd integriteitafdelingen van meer dan 25 internationale organisaties die hun interne  'Ethics and Business Integrity' beleid willen verbeteren door internationale uitwisseling van best practice en compliance met voorschriften van internationale verdragen (zoals 'The OECD Anti Corruption Convention' and 'The UN Convention Against Corruption').

Bedrijfsethiek en -Integriteit – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Gebaseerd op zijn lange praktijkervaring ontwikkelde Maarten een effectief integriteitbeheersysteem (Ethics and Business Integrity Accountability Framework 'EBIAF®') om de belangen en reputaties van publieke en private sector organisaties te bevorderen. EBIAF maakt organisaties aantrekkelijk en weerbaar door ethisch gedrag en een positief werkklimaat te stimuleren. Uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt aandacht besteed aan het inrichten van proactieve, detectieve, reactieve en evaluatieve integriteitprocessen in de organisatie. Dit wordt gewaardeerd door medewerkers en zal resulteren in een open en transparante organisatie, benodigd voor gedragen MVO-beleid en het verhogen van de interne weerbaarheid om integriteitinbreuken op natuurlijke wijze te signaleren en adequaat intern te behandelen. Een win-win situatie voor medewerkers en bedrijf. Certificering en Nederlands Bedrijfsethisch Netwerk (NBN) Bedrijven en overheden die op het snijvlak van mens en organisatie effectieve maatregelen treffen (bv. EBIAF® implementeren) kunnen daarvoor worden gecertificeerd door de onafhankelijke Ethic Intelligence Foundation in Parijs. Deze Foundation en zijn integriteitcertificeringssyteem heeft de erkenning van het Basel Institute of Governance, die de Europese integriteitbeweging aanvoert in nauwe samenwerking met de Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris. Maarten de Jong werkt nauw samen met deze International Foundation en helpt bedrijven en overheden met advies om Ethic certificaten en het bijbehorende logo te verwerven. Als bestuurslid van het Nederlands Bedrijfsethisch Netwerk (NBN) tracht hij bovendien te bevorderen dat bedrijven en overheden zich bewust worden van maatschappelijk verantwoord ondernemen en van het belang de bedrijfsethiek en -integriteit op orde te brengen en te houden. Daardoor zullen ze aantrekkelijk en weerbaar worden en beter in staat om met niet-ethisch gedrag en integriteitinbreuken op natuurlijke wijze om te gaan. Persoonlijke interessegebieden mbt bedrijfsethiek Maarten werkt bij voorkeur op het snijvlak van mens en organisatie. Niet alleen omdat de mensen de organisatie vormen, maar ook omdat de wijze waarop het management en de overige medewerkers de cultuur vormgeven bepalend is voor de arbeidsvreugde, de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie.

Samenvatting inklappen