Terug naar de zoekresultaten

Foto's


Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Louis Cornelisse

Louis Cornelisse

Doorgewinterde journalist, presentator en debatleider
Taal : Nederlands

 • Categorieën

 • Bestuur & Politiek
 • Media & Journalistiek
  • Columnisten
  • Journalisten & Correspondenten
 • Geschiedenis
  • Vaderlandse geschiedenis
 • Kunst & Cultuur
 • Inzetbaarheid

 • Presentatie werkzaamheden
 • Onderwerpen

 • Openbaar bestuur
 • Bedrijfsleven
 • Media & Journalistiek
 • Politie/Justitie
 • Cultuur/Historie

Louis Cornelisse is een journalist van de oude stempel. Bourgondisch waar dat kan, scherp als dat wordt vereist. Met een grote liefde voor taal en historie. Ruim dertig jaar schrijft Louis voor kranten en tijdschriften. Meer dan dertig jaar was hij journalist bij dagblad Trouw, waarvan vijftien jaar politiek redacteur. Daar komt zijn interesse en expertise op het gebied van openbaar bestuur, politie, justitie uit voort. Nu, als onafhankelijk journalist publiceert Louis ondermeer in

Lees meer

Louis Cornelisse is een journalist van de oude stempel. Bourgondisch waar dat kan, scherp als dat wordt vereist. Met een grote liefde voor taal en historie. Ruim dertig jaar schrijft Louis voor kranten en tijdschriften. Meer dan dertig jaar was hij journalist bij dagblad Trouw, waarvan vijftien jaar politiek redacteur. Daar komt zijn interesse en expertise op het gebied van openbaar bestuur, politie, justitie uit voort. Nu, als onafhankelijk journalist publiceert Louis ondermeer in vakbladen als Opportuun (van het Openbaar Ministerie) Binnenlands Bestuur, Consumentengids, Ondernemen! (van het MKB) en UWV-Signaal. Ook over (overheids-) communicatie schrijft hij. Voor de Rijksvoorlichtingsdienst maakte hij het boek 'Uit oogpunt van eenheid'. Over de Nederlandse Antillen en Antillianen hier en daar maakt Louis reportages en vraaggesprekken. Louis is een ras-interviewer. Op papier en op het podium. Geduldig, met een kwinkslag, of streng. 'U bent in blessuretijd', is een gevleugelde term van Louis. Zo zijn vertegenwoordigers van politie, justitie, bestuurders en media door hem met soepel leiderschap naar een finale in een debat geleid. Louis is ijzersterk in het stroomlijnen van bijeenkomsten. In Huis te Vogelenzang trad hij op als inleider. Hij vroeg aandacht voor het lot van de eigenaressen bij de overweldigende opkomst: "Op zo'n invasie zitten de dames niet te wachten. Na een partij, vertrouwden ze me laatst toe, zijn ze drie dagen aan het poetsen. Dus dat betekent dat ze 1 op 3 lopen." Zijn bedrevenheid op het podium, kwam al vroeg tot uiting. Tijdens zijn middelbare school speelde Louis in verschillende theater- en cabaretgroepen. Buiten de schooluren ging hij naar de Toneel Academie in Amsterdam. Uiteindelijk koos Louis ervoor om in Leiden Nederlands en Rechten te gaan studeren. In 1979 trad Louis in dienst van dagblad Trouw. Sinds september 2006 heeft hij zijn eigen journalistiek bureau. Het aantal interviews dat hij in de loop der jaren heeft gehouden loopt in de honderden. Spraakmakende vraaggesprekken waren er met oud-premier Lubbers, de ministers Korthals Altes, D'Ancona, Deetman en Hirsch Ballin. Super PG Harm Brouwer, advocaat Kees Korvinus, Antilliaanse schrijver Boelie van Leeuwen, Paul van Vliet, Hans Breukhoven (Free Record Shop), Erik Hazelhoff Roelfzema. Ook veel 'gewone interessante mensen' voelde hij aan de tand. Zoals: Henny de vrouw van TBS’er Willem S., Jurandi de straatjongen in Dordrecht, René Vallentgoed (nachtburgemeester van Leiden) en Mirna Godett – acht maanden minister-president van de Nederlandse Antillen.

Samenvatting inklappen
Cover van Naar één nationale politie

Naar één nationale politie

Bestellen

Politiek en politie worstelen al meer dan 200 jaar met de vormgeving van het politiebestel. De roep om één nationale politie klinkt bij tijd en wijle luid en loopt parallel aan de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die Nederland heeft doorgemaakt. Dit boek Naar één nationale politie beschrijft het historisch proces van een lokaal gewortelde organisatie naar één landelijk korps.

Het verleden komt aan bod, het heden, maar ook de toekomst. In Naar één nationale politie wordt veel aandacht besteed aan het hoe en waarom van de grootste reorganisatie die de Nederlandse overheid ooit heeft meegemaakt, bekeken door de ogen van alle betrokkenen, niet in de laatste plaats door die van de politiemannen en -vrouwen zelf.

Het boek bevat interviews en illustraties uit alle geledingen. Van minister tot korpschef, van wijkagent tot procureur-generaal.