Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Joost Jolink MSc

Joost Jolink MSc

De flexibele onderneming, generatieleren, talentmanagement, social media
Talen : Engels, Nederlands

 • Categorieën

 • Communicatie & PR
  • Netwerken
 • Management
  • HRM
 • Mens & Samenleving
  • Jongeren
 • Ondernemerschap
 • Inzetbaarheid

 • Lezing
 • Dagvoorzitter
 • Workshop / Masterclass
 • Presentatie werkzaamheden
 • Consultant/Trainer
 • Onderwerpen

 • Organisatie Y; de flexibele onderneming van de toekomst?!
 • Social Media
 • Het Nieuwe Werken
 • Talentmanagement
 • Vergijzing & Ontgroening
 • Arbeidsmarkt
 • Veranderen
 • Flexibiliseren
 • Alle onderwerpen

Joost Jolink Msc. is een ondernemer, expert en onderzoeker die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van talentmanagement, generatieleren en flexibilisering van organisaties. Na een studie Bedrijfswetenschappen, met de specialisatie in Strategisch Personeelsmanagement, heeft Joost vier jaar als adviseur bij Twynstra Gudde gewerkt waar hij organisaties begeleidde in reorganisaties en performance verbeteringstrajecten. Vervolgens heeft hij twee-en-een-half jaar als manager bij

Lees meer

Joost Jolink Msc. is een ondernemer, expert en onderzoeker die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van talentmanagement, generatieleren en flexibilisering van organisaties. Na een studie Bedrijfswetenschappen, met de specialisatie in Strategisch Personeelsmanagement, heeft Joost vier jaar als adviseur bij Twynstra Gudde gewerkt waar hij organisaties begeleidde in reorganisaties en performance verbeteringstrajecten. Vervolgens heeft hij twee-en-een-half jaar als manager bij Nuon/Vattenfall gewerkt waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de traineeships, werving & selectie, employer branding, management development, training & ontwikkeling en het employability centre.

In zijn periode bij Twynstra Gudde heeft Joost samen met Fritz Korten en Thomas Verhiel een boek geschreven: “JongLeren met Talent: de match tussen Organisatie X en Generatie Y” (Scriptum 2009). Dit boek eindigde als tweede in de strijd om de titel Managementboek van het jaar 2010. Vanuit zijn boek en zijn ervaringen als manager en adviseur heeft Joost de afgelopen jaren meer dan 150 lezingen, workshops, trainingen en dagvoorzitterschappen verzorgd voor groepen van 10 tot 1000 mensen.

Joost vind naar eigen zeggen zijn “drive in ‘bouwen’; samen met anderen mezelf, mijn omgeving en organisaties naar een zichtbaar hoger niveau tillen.” Dit standpunt is in 2011 aanleiding geweest om samen met medeauteurs Fritz Korten en Thomas Verhiel Frisse Blikken op te richten. Uit onderzoek blijkt 83% van de Nederlandse studenten wil ondernemen in hun carrière, maar slechts 1% blijkt de stap te wagen in de eerste drie jaar na hun studie. Frisse Blikken wil jong ondernemerschap versnellen en inzetten; want waarom wachten op je midlife-crisis, terwijl organisaties nu op zoek zijn naar de frisse blik van de nieuwe generatie professionals?

Het is een onderneming die startende professionals een springplank naar zelfstandig ondernemerschap biedt, met een steuntje in de rug. Tegelijkertijd wordt de kennis, de creativiteit en de capaciteit van deze young professionals ingezet bij organisaties, die te maken hebben met vraagstukken waar je juist deze jonge mensen voor kunt inzetten; new generation marketing, recruitment, social media, Het Nieuwe Werken, serious gaming etc.

In Joost zijn lezingen en workshops staat de toekomst van organisaties en professionals centraal. Dit wordt gedaan onder de titel “Organisatie Y; de flexibele onderneming van de toekomst?”. Onderwerpen als flexibilisering, generatieleren, talentmanagement, Het Nieuwe Werken, (werk)ondernemerschap en leiderschap komen uitgebreid aan bod. Vandaag de dag krijgen organisaties in toenemende mate te maken met bepaalde trends zoals individualisering en globalisering, de rol van social media, crises, vergrijzing en ontgroening. Organisaties moeten inspelen op deze trends; maar wat komt er op hen af? Wat zijn succesvoorbeelden? En waar kun je beginnen?

De lezingen van Joost roepen vragen op, initiëren discussie, geven concrete antwoorden en creëren een bewustzijn voor “the need for flexibility and change”, welke onontkoombaar is voor de succesvolle organisatie van morgen. Ze zijn interessant en aan te raden voor zowel de jongere als oudere werknemers; voor studenten, stagiairs, (HR) professionals, managers en leiders.

De sessies zijn zowel voor 10 als 1000 personen geschikt. Afhankelijk van de groepsgrootte, de doelgroep en het doel van de bijeenkomst wordt een werkvorm op maat ontwikkeld en aangeboden. Ook is het mogelijk om Joost Jolink samen met een medeacteur en compagnon in te schakelen.  

Samenvatting inklappen
Cover van Jongleren met talent

Jongleren met talent

Stel je voor: na jaren door het stof te hebben moeten kruipen voor je eigen leidinggevende, heb je nu eindelijk zelf die mooie positie. De dag is aangebroken dat je de scepter mag zwaaien over jouw eigen ‘club’ mensen.

Bestellen

Je neemt een net afgestudeerd jong talent aan. Interessant werk, goed salaris en plenty mogelijkheden. Zijn gebrek aan respect voor jouw positie, status en ervaring drijft je echter tot wanhoop! Waarom blijft deze snotneus zo eigenwijs en past hij zich niet aan?

Herkenbaar? Met de toetreding van jonge talenten (Generatie Y en Generatie Einstein) en de verschillen in kenmerken en behoeften met de zittende populatie (babyboomers en Generatie X) ontstaat een ware clash der generaties binnen organisaties. Samen met de ‘war on talent’ die ontstaat als gevolg van de vergrijzing, ontgroening, krappe arbeidsmarkt en hang naar innovatie maakt dit dat Jong Talent Management wordt verheven van ‘nice to have’ tot ‘need to have’.

Echter, de tijd van talentertainment zonder gedegen onderbouwing en jong talentprogramma’s die neigen naar traineeshit is echt voorbij. Bedrijven zullen in de komende jaren kostenbewust moeten opereren en gericht moeten investeren. Het is tijd voor relativering, verwachtingenmanagement en afstemming tussen de behoeften van de organisatie en de behoeften van jong talent. Kortom: tijd voor een match op maat tussen organisatie X en generatie Y!

Dit boek is bedoeld voor managers en HR-professionals die te maken hebben met Generatie Y of verantwoordelijk zijn voor (jong) talentmanagement en bijbehorende programma’s. Zij vinden in dit boek: inzichten m.b.t. de kenmerken, behoeften en beweegredenen van de Generatie Y; oplossingsrichtingen om optimaal gebruik te maken van jong talent; praktische handvatten voor de totstandkoming van succesvol Jong Talent Management.