Terug naar de zoekresultaten

Wishlist

Er zijn geen sprekers in uw wishlist.

Jan-Paul Rosenberg

Jan-Paul Rosenberg

Op zoek naar de stem van de eigen plek – poëzie als bron en bestemming
Talen : Engels, Nederlands, Duits, Spaans

  • Categorieën

  • Geschiedenis
  • Innovatie & Creativiteit
  • Kunst & Cultuur
  • Ondernemerschap
  • Inzetbaarheid

  • Lezing
  • Workshop / Masterclass
  • Onderwerpen

  • Geschiedenis en landschap

Na zijn studie sociologie aan de universiteit van Wageningen en stages in Catalonië en Vlaanderen nam Jan-Paul Rosenberg (Leiden, 1966) in 1992 het initiatief tot het oprichten van de onafhankelijke literaire uitgeverij Stichting Achterland, waarvan hij thans hoofdredacteur en directeur is. Doelstelling van deze uitgeverij is het stimuleren van de letteren door die te plaatsen binnen de herkenbare context van de eigen omgeving, ofwel de stem van de eigen plek. De inmiddels veertig boeken

Lees meer

Na zijn studie sociologie aan de universiteit van Wageningen en stages in Catalonië en Vlaanderen nam Jan-Paul Rosenberg (Leiden, 1966) in 1992 het initiatief tot het oprichten van de onafhankelijke literaire uitgeverij Stichting Achterland, waarvan hij thans hoofdredacteur en directeur is. Doelstelling van deze uitgeverij is het stimuleren van de letteren door die te plaatsen binnen de herkenbare context van de eigen omgeving, ofwel de stem van de eigen plek. De inmiddels veertig boeken over Nederlandse steden, streken en provincies die op basis van dit concept en dankzij de creatieve impuls van vele tientallen bedrijven en instellingen tot stand kwamen, vormen de bouwstenen van een brug tussen literatuur en maatschappij. Omgekeerd draagt Rosenberg in zijn toespraken en presentaties de in poëzie en proza samengebalde inspiratie richting de samenleving uit en zet zodoende de compacte, maar bevlogen wereld van de letteren in als aanjager van het onzichtbare vliegwiel van onze maatschappij. Zijn speeches zijn doorspekt met autonome en authentieke literaire observaties en citaten die gaandeweg het verhaal uitgroeien tot cross-overs tussen letteren, landschap, geografie en een maatschappelijke thematiek. Behalve cultureel ondernemer en spreker is Rosenberg ook dichter. Zijn poëzie verscheen in literaire tijdschriften als Meander, Tzum, Deus Ex Machina, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift en Krakatau. Zijn werk was te zien op tentoonstellingen in de Kunstlinie te Almere en in de serie Geen dag zonder gedicht in Overijssel van RTV Oost. Als performer werkte hij mee aan literaire voordrachten in 't Einde van de Wereld en theater Perdu te Amsterdam. Vanuit de kunsten en letteren nam hij deel aan denktanksessies over de ontwikkeling en beleving van natuurterreinen en trad hij op als gastheer tijdens literaire excursies.

Samenvatting inklappen

Directeur stichting Eemland Wonen

Drs. H. van Velden

In twee projecten heb ik de heer Rosenberg mogen ontmoeten. Met succes produceert hij – met enige regelmaat – boekwerken, waarin per regio literaire werken worden gekoppeld aan architectonische pracht. In de voorbereidende gesprekken getuigt de heer Rosenberg te beschikken over een grote culturele bagage, die hij gepassioneerd doch passend onder woorden kan brengen. Indien hij de gelegenheid krijgt om voor publiek te spreken, wordt deze passie inhoudelijk verdiept en kunstzinnig gepresenteerd. Hier is sprake van de gave van het woord: op eloquente wijze wordt de luisteraar meegenomen aan de hand van thema’s betreffende kunst en cultuur. Jan-Paul Rosenberg boeit van begin tot het overwachte eind; het is een gave.

Ik kan hem van harte aanbevelen voor het verzorgen van voordrachten, waarbij het publiek wel enige niveau en algemene ontwikkeling dient te hebben.


Directeur Actorion Communicatie

Peter M.M. Smit

Met jou heb ik een aantal jaren samengewerkt in diverse boekprojecten. Ik heb je leren kennen als een zeer bevlogen ‘literatuurdeskundige’, die in staat is om prachtige bloemlezingenreeeks met succes in de markt te zetten. Daarnaast weet je met jouw voordrachten het publiek keer op keer te binden en te boeien. Jouw toespraken zijn heel authentiek en van een hoog niveau. Het verbaast me niets dat je bent gaan houden van ‘het podium’.

Ik herinner me jouw eerste lezing, een optreden tijdens een door ons bureau georganiseerde bijeenkomst op Landgoed Avegoor in Ellecom, nog goed. Veel toeschouwers besloten naar aanleiding van jouw enthousiaste betoog te participeren in jouw boek over Gelderland. Ik ken geen andere persoon die met zoveel passie over proza en poëzie kan spreken.


Opleidingsdocent rekenen/wiskunde Pabo Almere/Windesheim Flevoland

F.R.M. Meester

Afgelopen jaar heb ik de heer Rosenberg leren kennen in de hoedanigheid van bevlogen redacteur/samenstellen van literaire bloemlezingen over Nederlandse sprekers en provincies. Aan een van deze projecten, een bloemlezing over de provincie Flevoland, werkte de Pabo Almere/Windesheim Flevoland, waarvan ik destijds directeur was, mee als medesamensteller annex opdrachtgever.

Zowel tijdens zijn presentatie van het project aan ons als tijdens de officiële presentatie van het boek aan het provinciebestuur hield de heer Rosenberg een voordracht waarin hij op even interessante als vloeiende wijze een verbinding legde tussen de thema’s natuur, historie en proza/poëzie. Ook de opbouw van zijn betoog en stemgebruik maakten zijn speech tot een bijzondere ervaring waarover ik lovend was en ben.

Op basis van mijn persoonlijke ervaringen kan ik de heer Rosenberg dan ook met genoegen aanbevelen voor het verzorgen van lezingen en voordrachten.